logo
En gruppe mennesker som går rundt en stor bygning

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Etablering av et nytt stort lokalsykehus på Aker og en samling av regionfunksjoner med lokalsykehusfunksjoner på Nye Rikshospitalet er en sentral del av målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF.

 • Illustrasjon av hovedinngang
  21. september 2023
  Informasjonsmøte om Nye Aker

  Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF inviterer naboer og andre berørte til et åpent informasjonsmøte på Aker i oktober.

 • Illustrasjon av Nye Rikshospitalet
  29. august 2023
  Nylig kunngjorte konkurranser, Nye Rikshospitalet

  Prosjektorganisasjonen for byggingen av Nye Rikshospitalet har kunngjort konkurranser for kontrakter innen bygg, elektro, VVS og automasjon for et av delprosjektene i rokadeprosjektet på Rikshospitalet.

 • en forplass med mennesker og bygg i bakgrunn
  5. juli 2023
  Nye Rikshospitalet: Velkommen til første nyhetsbrev

  Planene for det nye sykehuset på Rikshospitalet er i gang, og flere forberedende arbeider vil pågå i tiden fremover.

Nye Oslo universitetssykehus

Ved Nye Oslo universitetssykehus skal hele seks nye sykehusbygg gi bedre helsetjenester for Oslos befolkning, for regionen og for hele landet. Totalt 400.000 nye og mer effektive kvadratmeter med nybygg skal erstatte gamle udaterte bygg. Planleggingen har pågått i snart 10 år, flere bygg er allerede igangsatt.
Les mer
illustrasjoner av seks sykehusprosjekterSist oppdatert 27.04.2023