logo Helse Sør-Øst
En gruppe mennesker som går rundt en stor bygning

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Etablering av et nytt stort lokalsykehus på Aker og en samling av regionfunksjoner med lokalsykehusfunksjoner på Nye Rikshospitalet er en sentral del av målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF.

    Nye Oslo universitetssykehus

    Ved Nye Oslo universitetssykehus skal hele seks nye sykehusbygg gi bedre helsetjenester for Oslos befolkning, for regionen og for hele landet. Totalt 400.000 nye og mer effektive kvadratmeter med nybygg skal erstatte gamle udaterte bygg. Planleggingen har pågått i snart 10 år, flere bygg er allerede igangsatt.
    Les mer
    illustrasjoner av seks sykehusprosjekter    Sist oppdatert 27.04.2023