logo Helse Sør-Øst

Informasjonsmøte for leverandører - Hvilke muligheter gir Nye Aker og Nye Rikshospitalet?

I 2031 vil Oslo få to nye sykehus. Nye Aker som nytt lokalsykehus og Nye Rikshospitalet som i tillegg har regionale og nasjonale funksjoner. Helse Sør-Øst RHF skal investere totalt 42 milliarder kroner i de to sykehusprosjektene frem til ferdigstillelse, og inviterer sammen med NHO Byggenæringen og Entreprenørforeningen bygg og anlegg Oslo, Akershus og Østfold til informasjonsmøte for aktører i bygg- og anleggsnæringen 24. januar.

Publisert 05.01.2024
En stor bygning med folk som går rundt
Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Tid: 24. januar 2024 kl. 08.45 - 11.45 (Registrering og kaffe fra 08.15)

Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo. Møtesal Vigeland

Påmelding: Innen 22. januar klokken 12.00 ved å følge denne lenken

 

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst er byggherre for de to sykehusene, som inngår i et stort program for fornyelse av sykehusene i hovedstadsregionen. I tillegg til Nye Aker og Nye Rikshospitalet, er ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum under bygging og nytt proton- og klinikkbygg på Radiumhospitalet nærmer seg ferdigstillelse.

Nye Aker og Nye Rikshospitalet er to store og komplekse prosjekter som skal utvikles parallelt. Når prosjektene er ferdigstilt, skal de romme dagens aktivitet på Ullevål sykehus samt aktivitetsveksten som følger av en økende og eldre befolkning i Oslo.

Mye er felles for de to byggeprosjektene, men det er også lokale forhold som gjør det til to unike byggeprosjekter.  Byggherrestyrte sideentrepriser, beskrevet for hvert av prosjektene, er valgt som entreprisemodell. De planlegges gjennomført i en kombinasjon av utførelsesentrepriser og totalentrepriser. Modellen er benyttet i flere av Helse Sør-Øst RHF sine sykehusprosjekter.

Til informasjonsmøtet kommer programdirektør Dag Bøhler samt prosjektdirektørene Karl Otto Jansen (Nye Aker) og Per Bjørnar Børresen (Nye Rikshospitalet) i Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon, for å presentere byggeprosjektene, entreprisemodell og plan for gjennomføring og fremdrift. 

De to prosjektene er omfattende i størrelse. Informasjonsmøtet er derfor mest aktuelt for mellomstore og store aktører. De aktuelle fagområdene er bygg, VVS, elektro og utomhus i denne omgang. Møtet er også åpent for bedrifter som ikke er medlem av NHO.

Program:

08.15 – 08.45 Registrering og kaffe

08.45 – 09.00 Velkommen – introduksjon til sykehusprosjektene i hovedstadsregionen

09.00 – 09.25 Byggeprosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet

09.25 – 09.45 Pause

09.45 – 10.20 Byggeprosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet forts.

10.20 – 10.40 Pause

10.40 – 11.20 Entreprisemodell, plan for gjennomføring og fremdrift

11.20 – 11.45 Spørsmål og svar