logo Helse Sør-Øst

Informasjonsmøte om Nye Rikshospitalet

Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok 28. februar i år statlig reguleringsplan for Gaustad sykehusområde.  Dette betyr at Helse Sør-Øst RHF v/prosjektorganisasjonen kan gå videre med gjennomføring av prosjektet. Vi inviterer nå naboer til informasjonsmøte om gjennomføringen av Nye Rikshospitalet. 

Publisert 17.03.2023
Sist oppdatert 26.04.2023
​I møtet vil prosjektorganisasjonen orientere om den vedtatte reguleringsplanen, fremdrift og hovedaktiviteter for prosjektgjennomføringen, med fokus på forestående arbeid i 2023/2024. Det vil også bli gitt orientering om hvordan prosjektet planlegger informasjonsarbeidet ovenfor berørte naboer. 

Møtet avholdes:

Dato: 29.03.2023
Tidspunkt: 17:30 – 19:30
Sted: Festsal velferdsbygg Gaustad (Bygg 10) 

Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. I tillegg er sykehuset planlagt for å kunne gi lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge i Oslo under 18 år med somatisk sykdom. 

Prosjektgjennomføringen for Nye Rikshospitalet omfatter prosjektering og utførelse av arbeider som riving, omlegging av infrastruktur, grunnarbeider, råbygg med betongarbeider, tak og fasader frem til tett hus, og innvendige arbeider inkludert tekniske installasjoner etc. frem til ferdigstillelse i 2031. 

I møtet vil prosjektorganisasjonen orientere om den vedtatte reguleringsplanen, fremdrift og hovedaktiviteter for prosjektgjennomføringen, med fokus på forestående arbeid i 2023/2024. Det vil også bli gitt orientering om hvordan prosjektet planlegger informasjonsarbeidet ovenfor berørte naboer.