logo Helse Sør-Øst

NRC skal utføre grunnarbeidene på Nye Aker

Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon har inngått kontrakt med NRC Norge AS for å utføre grunnarbeider for byggingen av Nye Aker sykehus. – Vi er glade for å ha NRC med på laget, og vi setter med denne kontrakten ordentlig spaden i jorda i byggingen av Nye Aker sykehus, sier prosjektdirektør Karl Otto Jansen.

Publisert 01.12.2023
En gruppe menn som poserer for et bilde
Bilde: Representanter fra NRC og HSØ PO etter signering. F.v. Divisjonsdirektør NRC Anlegg Øystein Eide-Fredriksen, prosjektleder NRC Stein Olav Moen, daglig leder NRC Norge Arild Ingar Moe, prosjektdirektør Nye Aker Karl Otto Jansen, programdirektør HSØ prosjektorganisasjon Dag Bøhler, prosjektleder bygg Nye Aker Lars Johnsrud, områdeleder bygg Nye Aker Erlend Brobak

Kontrakten gjelder grunnarbeidene for bygget som skal huse de somatiske tjenestene på Nye Aker og har en total verdi på 383 millioner kroner inkludert mva.

- Byggingen av Nye Aker er et viktig prosjekt for befolkningen i Oslo og i helseregionen, og vi i NRC er stolte av dette oppdraget, sier administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Norge AS.

Nye Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal-, område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og avhengighet, samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. Når sykehuset står klart i 2031, vil det være en del av den nye sykehusstrukturen i Oslo der også Nye Rikshospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri på Ila og Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet inngår.

- Nye Aker blir en sentral brikke i den nye sykehusstrukturen i Oslo, og er et etterlengtet prosjekt for befolkningen i flere bydeler i Oslo, sier programdirektør Dag Bøhler.

Forberedende arbeider på tomten har pågått siden sommeren 2023. Frem til nå er flere eksisterende bygg revet for å frigjøre plass til det nye sykehuset. Rivearbeidene vil pågå frem til våren 2024. Samtidig med rivearbeidene pågår også arbeider i teknisk infrastruktur for å legge om strøm, vann og varme til eksisterende bygg som skal bli stående.

Grunnentreprisen, som nå er signert, omfatter uttak av masser for å klargjøre tomten til etablering av råbygget.

- Samarbeidet starter allerede i desember med mobilisering og forberedelser. Masseuttak starter etter planen i februar, sier områdeleder Bygg Erlend Brobak.

Gjennom grunnarbeidene skal det etableres en 52 000 kvadratmeter stor byggegrop. 240 000 kubikk med løse masser skal graves ut. I tillegg skal ca. 220 000 kubikk med berg sprenges bort. Byggegropa skal også sikres med ca. 300 meter lang spuntvegg. I kontrakten er det satt krav til bruk av skånsomme metoder slik at grunnarbeidene i minst mulig grad påvirker omgivelsene.