logo Helse Sør-Øst

Nye sykehus på Aker og Rikshospitalet

I tråd med den langsiktige utviklingen av Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet. 

Illustrasjon av hovedinngang til Aker og Rikshospitalet

Aker og Rikshospitalet. Illustrasjoner: Team Aker og Prosjekteringsgruppen for Nye Rikshospitalet.

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale spesialiserte funksjoner samles i ett komplett regionsykehus.

I desember 2019 vedtok Stortinget å gi lån til de to byggene. Lånerammen for hele prosjektet er satt til 29,1 milliarder kroner og en bevilgning på 100 mill kroner i 2020.

Konseptfasen for begge byggeprosjektene ble gjennomført i 2018/2019. Forprosjektet startet i 2020 og ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2022.  Planlagt gjennomføring for etappe 1 av prosjektene er 2022-2031.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og gjennomføre arbeidet. Programdirektør Dag Bøhler fra Sykehusbygg HF leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektdirektør for Rikshospitalet, Per Bjørnar Børresen, og prosjektdirektør for Aker, Karl Otto Jansen. 

​Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.

 

Forprosjektrapporten fra september 2022 viser følgende behov for etappe 1:

Bruttoareal: 191 000 kvadratmeter, hvorav ca. 169 116 kvadratmeter er nybygg og 21 727 kvadratmeter er ombygging.

Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2021): 17,2 milliarder kroner, eksklusiv overordnet IKT på 762 millioner kroner. 

Somatikk

Senger: 459
Operasjonsstuer: 22
Fødestuer: 11
Observasjonsplasser: 24
Intensivplasser: 24
Nyfødtintensiv: 18
Poliklinikkrom: 135

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Senger: 303
Poliklinikkrom: 106

 

Aker, forklaring.png

 

 

Forprosjektrapporten fra september 2022 viser følgende behov for etappe 1: 

Bruttoareal: 150 769 kvadratmeter (inklusivt universitetsareal og erstatningsareal for de byggene som rives). I tillegg kommer ombygging av enkelte mindre områder i eksisterende Rikshospitalet med om lag 8000 kvadratmeter. 

Senger: 441
Operasjonsstuer: 24
Fødestuer: 11
Observasjonsplasser: 19
Intensivplasser: 60
Nyfødtintensiv: 42 (inkludert reetablering av dagens nyfødt)
Poliklinikkrom: 173

Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2021): 17, 3 milliarder kroner, eksklusiv overordnet IKT som utgjør 783 millioner kroner.

Forklaring på byggSist oppdatert 18.06.2024