logo Helse Sør-Øst

Rokadeprosjekt

​Etablering av Nye Rikshospitalet medfører at deler av eksisterende bygningsmasse må rives for å gi plass til nye bygg og tilrettelegge for god logistikk i sykehuset. Dette gjelder i hovedsak en fløy (bygg C1) ved nytt hovedinngangsparti, samt deler av to andre fløyer (bygg B og D). Etablering av arealer for virksomheten som må flytte ut av de eksisterende byggene, er organisert som et rokadeprosjekt. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i desember 2022 at rokadeprosjektet skal overføres fra Oslo universitetssykehus til Helse Sør-Øst RHF i gjennomføringsfasen. (styresak 147-2022​).​
 
Rokadeprosjektet er innarbeidet i prosjekt Nye Rikshospitalet som et eget utbyggingsområde. 


Fremdrift

2023

April 

 • Pasienthotellet (Gustad hotell) avvikler sitt overnattingstilbud og gjøres om til kontorer fra E3 og foreldreovernatting fra E4.
  Oppstart arbeider på tak C for etablering av modulbygg. 

Mai

 • Oppstart riving i E3 og E4, pågår frem til etter sommeren.

Juni

 • Oppstart montering av moduler på tak C.

September

 • Oppstart bygging E3 og E4 for etablering av sengeposter og akuttmottak.
 • Riving i bygg 10 (for ombygging til UiO bibliotek, ferdighetssenter og lesesaler).

Oktober

 • Bygg 14 tas i bruk, inkludert gymsal for PHA og OSS Renhold.

 

Desember

 • Midlertidig hovedinngang mellom C2-C3 etablert.
 • Arealer mot byggeplass bygg J fraflyttes (pasientbibliotek, kantine, læring og mestring)
 • Oppstart bygging B2, 4. etg. (Dialyse og Nyrelab)

 

2024

Februar

 • E3 og E4 ferdigstilt og tas i bruk (sengepost for HLK og nytt akuttmottak).
 • Oppstart ombygging C2, 3.etg (sengepot for Nevrologisk)

Mars

 • Oppstart arbeider på tak E for modulbygg
 • Oppstart forberedelser og BH leveanser til modulbygg C7 

April

 • Modulbygg tak C tas i bruk (kontorplasser for B2 og D4).

August

 • Ferdigstilt ombygging C2, 3. etg. (sengepost for Nevrologisk)
 • Oppstart ombygging C4, 4.etg (sengeposter)

Oktober

 • Ferdigstilt modulbygg C7 klar til innflytting
 • Sykehushotellet fraflyttes og frigjøres for riving (kontorer til modulbygg tak C og C7, foreldreovernattign C7)

Milepæl: Sykehushotellet frigjort til Nye Rikshospitalet.

Desember 

 • Ferdigstilt ombygging C4, 4.etg, sengepost for Thoraxkirurgisk Intermediær i C4, 4. etg.
 • Ferdigstilt B2, 1. etg. med midlertidig hovedinngang, resepsjon, blodprøvetaking, pasientbibliotek, læring, mestring, portørrom, kontrollrom Elfys 5 i D4.
 • Ferdigstilt Klinisk forskningspost i C2 i 2. etg. 

Milepæl: Midlertidig hovedinngang etablert.

Sist oppdatert 17.03.2023