logo Helse Sør-Øst

Leveranseavtale med Sykehuspartner signert

Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon har signert leveranseavtale med Sykehuspartner. Avtalen omfatter leveranser av IKT-systemer til Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Ny sikkerhetspsykiatri.

Publisert 21.12.2023
En gruppe mennesker som står foran en tavle
Bilde: f.v. prosjektsjef Endre Engvik og programdirektør Dag Bøhler i HSØ prosjektorganisasjon. Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen, direktør prosjekttjenester og leverandørstyring Terje Takle Johnsen og avdelingsleder Sven-Erik Wilmo i Sykehuspartner

- Moderne sykehus er høyteknologiske, og teknologi er avgjørende for at forutsatte mål for driften skal nås. Sykehuspartner har en svært viktig rolle som leverandør av IKT-tjenester og –utstyr og vi er opptatt av å videreføre det tette samarbeidet som er etablert, sier programdirektør Dag Bøhler i HSØ prosjektorganisasjon.

Leveransene er omfattende og vil gå over flere år. Sykehuspartner skal levere ny og modernisert infrastruktur, datasenterkapasitet og IKT-utstyr, men også foreta et stort antall systemtilpasninger – for å nevne noe.

Fra prosjektering til gjennomføring

Planlegging av de nye sykehuset har pågått i lang tid, og Sykehuspartner har vært med siden 2016.

- Signeringen av leveranseavtalen markerer at vi nå tar et skritt videre i vårt samarbeid. Vi har lagt forprosjektet bak oss og er nå i gjennomføringsfasen. Avtalen viser hvordan man skal ramme inn de ulike IKT-leveransene og definerer hvilken rolle de ulike aktørene har, sier prosjektsjef IKT Endre Engvik i prosjektorganisasjonen.

Sykehuspartner er et helseforetak i Helse Sør-Øst, og leverer IKT-tjenester til alle sykehus i regionen.

- For Sykehuspartner er leveransene til de nye sykehusene i hovedstadsområdet et stort og svært viktig prosjekt. Vi ser frem til videre godt samarbeid med prosjektorganisasjonen og brukerne av datasystemene i Oslo universitetssykehus, sier administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen i Sykehuspartner.

Avtalen omfatter leveranser til samlet verdi på nær 1,8 milliarder kroner.