logo Helse Sør-Øst
En mann på et sykehusrom

Somatikk

Fysisk helse omtales gjerne som somatikk. Pasienter i vår region vil  kunne få behandling i et offentlig sykehus, eller de kan velge å bli behandlet på et privat sykehus eller hos en privat spesialist som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Framskrivningsmodell for somatikk

Framskrivningsmodellen tar utgangpunkt i aktiviteten i 2022 og framskriver behovet basert på befolkningsframskrivinger, og endringsfaktorer som er forventet å påvirke behovet frem mot 2040.

Se framskrivningsmodellen for somatiske spesialisthelsetjenester (pdf)
To leger ser sammen på et papir
Sist oppdatert 18.04.2024