logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Søkerinstitusjoner

Regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF - søknadsberettigede institusjoner

Helseforetak:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF

 

Ideelle, private sykehus:

 • Betanien Hospital
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Revmatismesykehuset

 

Ideelle, private institusjoner:

 • Beitostølen helsesportsenter
 • Capio Anoreksi Senter
 • CatoSenteret
 • Frambu senter for sjeldne diagnoser
 • Modum Bad
 • N.K.S. Østbytunet behandlingssenter AS
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Skjelfoss Psykiatriske Senter
 • Tyrilistiftelsen
 • Unicare Rehabilitering, enhetene i Helse Sør-Øst

 

Her finner du oversikt over hvilke helseforetak/sykehus i regionen som kan få tildelt strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

 

Tilbake til utlysning av regionale forskningsmidler

Sist oppdatert 20.04.2021