logo
Foto av to ansatte i hvit frakk peker på skjerm

Kjernejournal dokumentdeling

Prosjektet kjernejournal dokumentdeling skal bidra til at helsepersonell får enklere tilgang journaldokumenter ved ulike behandlingssteder. Løsningen innføres fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord. I Helse Sør-Øst er det i første omgang leger og psykologer som får tilgang. Det vil i første omgang være epikriser og sammenfatninger, svar på bildeundersøkelser og henvisninger sendt fra sykehus som vil kunne deles. 

Er du pasient/pårørende, finner du mer informasjon hos helsenorge.no

Er du helsepersonell, finner du mer informasjon hos Norsk helsenett

Ut med fax, inn med kjernejournal dokumentdeling - se filmen her:

Film om kjernejournal dokumentdeling

Se film på 3 minutter for å lære mer om journaldokumenter i kjernejournal.

 

 

Fase: Gjennomføring

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for raskere informasjonsutveksling mellom behandlere og forenklet samarbeid mellom ulike omsorgsnivå (primær- og spesialisthelsetjeneste). Prosjektet er ett av flere i Helse Sør-Øst som arbeider med å utvikle og modernisere pasientjournalsystemene. Målet er tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling.

Løsningen innebærer i første omgang at definerte grupper helsepersonell utenfor sykehus skal kunne lese journaldokumenter fra sykehuset.

Utprøving av løsningen begynte høsten 2020 mellom Oslo universitetssykehus og et utvalg helsepersonell fra blant annet Oslo legevakt, Lovisenberg sykehus og tre fastlegekontor.  Les om erfaringene fra utprøvingsfasen.

 

Prosjektet er nasjonalt og ledes av Norsk helsenett med Helse Sør-Øst som nasjonal hovedsamarbeidspartner.  Les mer på Norsk helsenett


Dokumentdeling via kjernejournal vil bidra til at journalinformasjon kan være tilgjengelig for helsepersonell uavhengig av hvor behandling gis.  Grunnlaget for medisinske vurderinger, eksempelvis i akutte situasjoner, blir bedre.   

Løsningen innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest.​

Styringsgruppe og  pr​​osjektleder

Styringsgruppeleder: Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektledere: Mariann Sela​nd, Sykehuspartner. ​

 

Aktuelt

 • Illustrasjonsfoto: Lege foran skrivepult
  20. juni 2023
  Enklere for behandlere å dele journaldokumenter

  Nå blir det enklere for behandlere å få tilgang til viktige helseopplysninger på tvers av omsorgsnivå og mellom sykehus. Målet er enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp for pasientene.

 • Rune Simensen
  8. november 2021
  Tryggere og enklere å samarbeide om pasientene i og utenfor sykehus

  Sikkerheten og sporbarheten i informasjonsflyten mellom interne fagsystemer og pasientjournalsystemet DIPS er blitt enda mer solid. Det er også lagt til rette for å dele pasientinformasjon mellom behandlingssteder på en mer sikker måte enn...

 • Kvinner i hvite skjorter ser på en bærbar PC
  16. desember 2020
  Oppleves nyttig for behandlere

  «Jeg snakket akkurat med Legevakten i Oslo. De tok i bruk dokumentdeling i kjernejournal i går, og allerede første dag hadde de pasienter hvor opplysningene i dokumentene delt i kjernejournal endret på behandlingsforløpet til pasientenes beste.»

Sist oppdatert 28.04.2023