logo

Strategier og planer

​​Regional delstrategi for teknologiområdet understøtter Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan. Delstrategien har som mål å realisere det nasjonale målbildet om bedre journaltjenester, og å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp.

Regional delstrategi for teknologiområdet (PDF)Regional delstrategi for teknolo​​giområdet 2020-2025 (PDF)Regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF 


Sist oppdatert 22.03.2023