Hopp til innhold
logo
En person i en sykehusseng;

Pasientsikkerhet - viktig for deg, viktig for oss

I uke 38 går Helse Sør-Øst sin pasientsikkerhetsuke av stabelen. Denne uken vil det være flere lokale og regionale arrangement med fokus på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Det vil være både fysiske og digitale arrangementer og flere av arrangementene vil både strømmes direkte og være tilgjengelig i etterkant på nett. Disse vil gjøres tilgjengelig på tvers av helseforetakene i hele regionen. Nærmere informasjon om arrangementene kommer så snart programmet er klart.

Hensikten med pasientsikkerhetsuken er å:

  • øke kunnskapen om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
  • inspirere pasienter, brukere og medarbeidere til å delta i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
  • dele gode prosjekter og erfaringer 

Hvorfor fokus på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring?

Det pågår mye godt arbeid for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i foretaksgruppen, men vi er fortsatt ikke helt der vi ønsker å være og det har store konsekvenser. Det forekommer for eksempel   pasientskader i nærmere 13% av sykehusoppholdene (Pasientskader i Norge 2021 målt med GTT). Dette er et stort samfunnsproblem, spesielt for de som er direkte berørt (pasienter, pårørende, helsepersonell), men også for helsetjenesten, da dette blant annet har store økonomiske konsekvenser. 
I følge OECD utgjør behandling av følgene etter pasientskader seg til  ca. 15% av det totale sykehusbudsjettet i OECDs medlemsland. 

Pasientskader har også en økonomisk side. Noen av kostnadene i forbindelse med pasientskader kan vi se gjennom utbetaling av pasientskadeerstatninger, som for spesialisthelsetjenesten utbetales av de regionale helseforetakene.  I følge Norsk pasientskadeerstatning  utgjorde dette i 2022 for Helse Sør-Øst 416 millioner kroner i erstatning. I tillegg viser flere nasjonale kvalitetsindikatorer at det er uønsket variasjon i tjenestene vi leverer, dette gje​​​lder både innenfor utredning og behandling. 

Sist, men ikke minst, vet vi at pasientsikkerheten påvirkes av medarbeidernes arbeidsmiljø, og at arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må integreres enda bedre. Sist oppdatert 12.04.2023
Fant du det du lette etter?