logo Helse Sør-Øst
To ansatte på laboratoriet

Kvalitet og pasientsikkerhet

Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet bidrar til å skape trygghet og tillit til helsetjenestene. For å kunne gjøre tilbudet enda bedre, sikre god kvalitet og likeverdige tjenester, er det nødvendig å dokumentere og drive kontinuerlig forbedringsarbeid.

Sist oppdatert 16.05.2024