logo Helse Sør-Øst

Aktiviteter og fremdrift for Ny sikkerhetspsykiatri

Ny sikkerhetspsykiatri skal samle tre behandlingsenheter med et fag- og forskningsmiljø under samme tak på Ila i Bærum kommune. Forberedende arbeider på tomten er nå i gang, og utover høsten vil aktiviteten trappes opp.

Publisert 18.09.2023
En stor bygning med mange vinduer og mange vinduer

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for ny sikkerhetspsykiatri, og utbyggingen ledes av HSØ sin prosjektorganisasjon. Det nye bygget blir et stort løft for pasienter og ansatte innen sikkerhetspsykiatri. Viktige årsaker til plasseringen på Ila, er tilgang til uteområder og natur, men også et felles ønske om økt faglig samarbeid mellom Ila fengsel og Oslo universitetssykehus HF. 

Informasjon til naboer og andre berørte av byggeplassen 

Vi har etablert en god dialog med prosjektets nærmeste naboer, og ønsker å være i forkant med informasjon til alle som vil berøres av utbyggingen. På prosjektets hjemmeside finnes informasjon om og illustrasjoner av prosjektet, og en egen side for naboer med påmelding til nyhetsbrev

 

Planlagt aktivitet på byggeplass 

I skrivende stund er prosjektorganisasjon og totalentreprenør etablert i brakkerigg på tomta. Fengselsgartneriet, som mange av dere kjenner til, er revet. Skog og vegetasjon er fjernet, byggetomta er gjerdet inn, og vei og fortau mellom byggeplassen og bussholdeplassen på Ila klargjøres for sikker ferdsel før massetransport starter opp. Offisiell byggestart for Ny sikkerhetspsykiatri vil markeres i oktober. 

Arbeidstiden på byggeplassen er fra 07:00 – 19:00 mandag til torsdag. På fredager avsluttes arbeidene senest 16:00. Det er ikke planlagt med arbeider i helgene, men hvis behovet oppstår vil dette varsles i god tid. 
Under følger en overordnet tidsplan for aktiviteter som vil gi anleggstrafikk og støy på byggeplassen: 

Utgraving/ sprengning august 2023 - januar 2024 
Massetransport  september 2023 - april 2024 
Fundamentering med stålkjernepeler  oktober 2023 - mars 2024 
Arbeider med ny vannledning  oktober 2023 - mars 2024 
Bunnplatestøp  januar 2024 - august 2024 
Råbyggmontasje, transport av elementer  mai 2024 - februar 2025 

Et nytt og moderne gartneri vil stå ferdig på nordsiden av fengselet sommeren 2024. Frem til ferdigstillelse av nytt gartneri, er følgende hovedaktiviteter planlagte: 

Grunnarbeider og massetransport  september 2023 - mars 2024 
Betongarbeider  november 2023 - februar 2024 
Montering av nytt gartneri og lagerbygg  mars 2024 - juni 2024 

På eksisterende parkeringsplass skal det etableres et nytt felles parkeringsanlegg for Kriminalomsorgen og ansatte/besøkende ved ny sikkerhetspsykiatri. De fysiske arbeidene med anlegget er planlagt å starte høsten 2024. 

Prosjektorganisasjonen vil sende ut nærmere informasjon til naboer og andre berørte i forbindelse med oppstart av de ulike aktivitetene. Informasjonen vil bli distribuert gjennom nyhetsbrev og på prosjektets hjemmeside.