logo Helse Sør-Øst
Illustrasjonsbilde av blid pasient

For pasienter

Når du fyller ut DelMedMeg, er det viktig at du svarer så ærlig som mulig. Svarene brukes ikke til å vurdere om du skal få behandlingstilbud eller ikke.  Den retten har du allerede fått når du er pasient hos oss.

Svarene dine kan bidra til å forbedre kvaliteten på behandlingen vår. Derfor kartlegger vi symptomer, funksjon, livskvalitet og tilfredshet. DelMedMeg sendes til alle nye pasienter i poliklinisk behandling.

Som pasient logger du deg inn i nettportalen med sms-påminnelse og besvarer spørreskjemaet. Det gjør du én gang før behandlingsstart og hver 12 uke frem til og med avslutning.

Behandleren din følger opp svarene og bruker egenrapporteringen som grunnlag i samtalen med deg.

Firmaet som samler inn data heter CheckWare. Dette selskapet er godkjent av personvernombudet.

Erfaringen med DelMedMeg er at behandlingen kan komme raskere i gang. Siden pasientene har svart på noen spørsmål før første samtale, er det lettere for behandler å ta opp relevante temaer.

DelMedMeg gjør at pasientens perspektiv kommer enda tydeligere fram og verktøyet bidrar til å fange opp ting som kan glippe for behandler.

 

Sist oppdatert 25.04.2024