logo Helse Sør-Øst

Regionalt innsatsteam

Det er etablert et regionalt innsatsteam som skal bidra til regional koordinering, felles innsats og oppfølging.

Helse Sør-Øst RHF vil styrke regionens samlede innsats innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder arbeid med kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, arbeid med pakkeforløp og logistikk ved poliklinikkene. Det samme gjelder oppfølging av lokale innsatsteam som arbeider innen disse feltene.

Det regionale innsatsteamet består av representanter fra regionalt brukerutvalg, ressurser fra alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene.

Her kan du lese mer om mandatet.

Sist oppdatert 26.04.2024