Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet

Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus og skal utvikles videre som dette. Det er besluttet å bygge et nytt klinikkbygg som erstatning for gamle og uhensiktsmessige lokaler. I tilknytning til Radiumhospitalet er det besluttet å etablere ett av landets to protonsentre. De to byggeprosjektene vil bli samkjørt og styrt som et felles prosjekt i Helse Sør-Øst RHF.
Planen er at nytt klinikkbygg og protonsenter skal ferdigstilles i løpet av 2023.

Illustrasjon
Illustrasjon: Link Arkitektur
Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektene, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus konkretiserer driftskonsepter, bemanningsplaner og forbereder driftsorganisasjonen til å ta i bruk det nye anlegget.

Fakta om klinikkbygget

 • Bruttoareal: ca 33 000 kvadratmeter
 • 155 senger
 • 10 operasjonsstuer
 • 43 dagplasser
 • 61 poliklinikkrom
 • 20 overvåkingsrom
 • Prosjektkostnad: 2 288 millioner kroner
 • Overordnet IKT-program: 233 millioner kroner
 • Byggestart planlagt i 2019, med ferdigstillelse i 2023

Fakta om protonsenteret

 • Innhold: Tre bunkere, hvorav en til forskning
 • Bruttoareal:  Cirka 9000 kvadrametre
 • Prosjektkostnad: 1 840 millioner kroner
 • Anskaffelse av protonutstyr: Konkurranse utlyses sommeren 2018
 • Byggestart planlagt i 2019, med ferdigstillelse i 2023

Temasider hos Oslo universitetssykehus HF om byggeprosjektene på Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF har egne nettsider som blant annet gir praktisk informasjon om byggeprosjektene.

Gå til temasider hos Oslo universitetssykehus HF

Webkamera

Byggekamera

Kontakt

Medievakt i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen
Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Oslo universitetssykehus HF

Fant du det du lette etter?