Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet

Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus og skal utvikles videre som dette. Det er besluttet å bygge et nytt klinikkbygg som erstatning for gamle og uhensiktsmessige lokaler. I tilknytning til Radiumhospitalet er det besluttet å etablere ett av landets to protonsentre. De to byggeprosjektene vil bli samkjørt og styrt som et felles prosjekt i Helse Sør-Øst RHF.
Planen er at nytt klinikkbygg og protonsenter skal ferdigstilles i løpet av 2023.

Illustrasjon

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektene, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Oslo universitetssykehus konkretiserer driftskonsepter, bemanningsplaner og forbereder driftsorganisasjonen til å ta i bruk det nye anlegget.

Fakta om klinikkbygget

 • Bruttoareal: ca 33 000 kvadratmeter
 • 155 senger
 • 10 operasjonsstuer
 • 43 dagplasser
 • 61 poliklinikkrom
 • 20 overvåkingsrom
 • Prosjektkostnad: 2 288 millioner kroner
 • Overordnet IKT-program: 233 millioner kroner
 • Byggestart i februar 2020, med ferdigstillelse i 2023

Fakta om protonsenteret

 • Innhold: Tre bunkere, hvorav en til forskning
 • Bruttoareal:  Cirka 9000 kvadrametre
 • Prosjektkostnad: 1 840 millioner kroner
 • Anskaffelse av protonutstyr: Konkurranse utlyses sommeren 2018
 • Byggestart i februar 2020, med ferdigstillelse i 2023

Temasider hos Oslo universitetssykehus HF om byggeprosjektene på Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF har egne nettsider som blant annet gir praktisk informasjon om byggeprosjektene.

Gå til temasider hos Oslo universitetssykehus HF

Webkamera

Byggekamera

Aktuelle dokumenter


Styresaker

097-2019 OUS - forprosjektrapport nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20191121/097-2019 OUS - forprosjektrapport nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet.pdf097-2019 OUS - forprosjektrapport nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet.pdfpdf1219209
063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190822/063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdf063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfpdf704937
049-2019 Revidert skisseprosjekt protonsenter Radiumhospitalet, OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190620/049-2019 Revidert skisseprosjekt protonsenter Radiumhospitalet, OUS.pdf049-2019 Revidert skisseprosjekt protonsenter Radiumhospitalet, OUS.pdfpdf611685
026-2019 Saksframlegg - Etablering av protonsenter ved OUS, Radiumhosp– endringer i planlagt kapasi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190404/026-2019 Saksframlegg - Etablering av protonsenter ved OUS, Radiumhosp– endringer i planlagt kapasi.pdf026-2019 Saksframlegg - Etablering av protonsenter ved OUS, Radiumhosp– endringer i planlagt kapasi.pdfpdf667420
116-2018 Saksframlegg - OUS - Skisseprosjekt protonsenter ved Radiumhospitalet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181213/116-2018 Saksframlegg - OUS - Skisseprosjekt protonsenter ved Radiumhospitalet.pdf116-2018 Saksframlegg - OUS - Skisseprosjekt protonsenter ved Radiumhospitalet.pdfpdf304833
011-2018 Saksframlegg - Skisseprosjekt nytt klinikkb Radiumhospitalet og samordn. protonsenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/011-2018 Saksframlegg - Skisseprosjekt nytt klinikkb Radiumhospitalet og samordn. protonsenter.pdf011-2018 Saksframlegg - Skisseprosjekt nytt klinikkb Radiumhospitalet og samordn. protonsenter.pdfpdf393718
071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdf071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdfpdf676136
053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfpdf218137

Plandokumenter

Forprosjekt - nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Nytt klinikkbygg

Konseptrapport nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Skisseprosjektrapport – nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Hovedprogram del 1 - funksjonsprogramHovedprogram del 2 - overordnet teknisk programHovedprogram del 3 - utstyrHovedprogram del 4 – overordnet IKT-konsept

Protonsenter

Konseptrapport – etablering av protonbehandling

Skisseprosjekt protonSkisseprosjekt proton vedlegg tegninger ARKProtokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016

Aktualitetssaker

Protonbygg på Radiumhospitalet godkjenthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/protonbygg-pa-radiumhospitalet-godkjentProtonbygg på Radiumhospitalet godkjentPå det nye Radiumhospitalet skal det etableres et nytt behandlingstilbud, protonterapi. Nå har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet godkjent planene. De vurderer at planene er i tråd med strålevernregelverket og bygging av landets f...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Radiumhospitalet/ProBeam%20(002).jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.09.2020 12:35:59
Grunnarbeidene på Radiumhospitalet er godt i ganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grunnarbeidene-pa-radiumhospitalet-er-godt-i-gangGrunnarbeidene på Radiumhospitalet er godt i gangPå Montebello i Oslo er prosessen med bygging av nytt klinikk- og protonsenter på Radiumhospitalet godt i gang.  I mai startet grunnarbeidene på byggeplassen. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Radiumhospitalet/Radium.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.07.2020 07:31:00
Nå starter bygging på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/na-starter-bygging-pa-radiumhospitaletNå starter bygging på RadiumhospitaletStyret i Helse Sør-Øst RHF har 21. november godkjent forprosjektrapporten for nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet. <img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Illustrasjoner%20skisser/Radiumhospitalet/Skisse%201%20-%20hovedinngang%20nytt%20klinikkbygg%20Radiumhospitalet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />25.11.2019 06:21:04
Mot byggestart på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mot-byggestart-pa-radiumhospitaletMot byggestart på Radiumhospitalet Torsdag 23. mai satte man i gang riving og klargjøring av tomt for bygging på Rariumhospitalet. To nye bygninger skal stå klare i 2023.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Siv%20Jensen%20klipper%20snor.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />23.05.2019 12:05:56
Nabomøte 27. februar 2019https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/nytt-klinikkbygg-og-protonsenter-pa-radiumhospitalet/nabomote-27-februar-2019Nabomøte 27. februar 2019Onsdag 27. februar ble det holdt nabomøte vedrørende nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet.06.03.2019 11:51:36
Informasjonsmøte på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/nytt-klinikkbygg-og-protonsenter-pa-radiumhospitalet/informasjonsmote-pa-radiumhospitaletInformasjonsmøte på RadiumhospitaletHelse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon for bygging av nytt klinikkbygg og protonsenter inviterer naboer til informasjonsmøte om prosjektet og oppstart av byggeaktivitetene.25.02.2019 14:54:14
Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for protonsenter på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-godkjenner-skisseprosjekt-for-protonsenter-pa-radiumhospitaletHelse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for protonsenter på RadiumhospitaletStyret i Helse Sør-Øst RHF har 13. desember godkjent skisseprosjekt for etablering av protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med prosjektet. Prosjektet har...13.12.2018 12:33:04
Endrer gjennomføringsmodell for utbygging på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/nytt-klinikkbygg-og-protonsenter-pa-radiumhospitalet/endrer-gjennomforingsmodell-for-utbygging-pa-radiumhospitaletEndrer gjennomføringsmodell for utbygging på RadiumhospitaletProsjektorganisasjonen for utbyggingen av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet har besluttet å avlyse konkurransen om totalentreprise for gjennomføring av prosjektet. Bakgrunnen er at bare en aktør søkte om prekvalifisering og at...21.11.2018 11:25:57
Totalentreprise for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/totalentreprise-for-nytt-klinikk-og-protonbygg-pa-radiumhospitaletTotalentreprise for nytt klinikk- og protonbygg på RadiumhospitaletHelse Sør-Øst RHF kunngjør i disse dager konkurranse for å engasjere totalentreprenør for Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. I tillegg til strålebehandling slik vi kjenner til den fra før, omfatter prosjektet også Norges først...09.10.2018 11:34:57
Stor interesse for leverandørkonferanse for nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/nytt-klinikkbygg-og-protonsenter-pa-radiumhospitalet/stor-interesse-for-leverandorkonferanse-for-nytt-klinikkbygg-og-protonsenter-pa-radiumhospitaletStor interesse for leverandørkonferanse for nytt klinikkbygg og protonsenter på RadiumhospitaletHelse Sør-Øst RHF har i samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi avholdt konferanse med 100 leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til nytt klinikkbygg og protonsenter på R...21.06.2018 13:45:05
Foreslår 2,7 milliarder i lån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foreslar-27-milliarder-i-lan-til-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitaletForeslår 2,7 milliarder i lån til nytt klinikkbygg på RadiumhospitaletRegjeringen vil foreslå at det i statsbudsjettet for neste år settes av 2,713 milliarder kroner i investeringslån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Dette fortalte helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen da de i dag besø...28.08.2017 22:00:00
Utbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbyggingslosning-for-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitalet-valgtUtbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgtStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. To utbyggingsalternativer utredet, med ulik plassering på tomten. 14.06.2017 22:00:00
Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/viktige-byggeprosjekter-ved-oslo-universitetssykehus-til-styret-i-helse-sor-ost-rhfViktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFDen 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut. 12.06.2017 22:00:00
Status for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/status-for-utbyggingsprosjekter-ved-oslo-universitetssykehusStatus for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehusI midten av juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i fire store byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus. I disse dager pågår et intenst arbeid med å forberede grunnlaget for beslutningene. 03.05.2017 22:00:00
Prosjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjekteringsteam-for-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitalet-utpektProsjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpektArbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er nå inngått kontrakt med prosjekteringsteamet som skal konkretisere bruk av tomt og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. 27.02.2017 23:00:00
Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mandat-for-utviklingsarbeidet-i-oslo-universitetssykehus-fastsattMandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsattHelse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår...12.10.2016 22:00:00
Nytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-regionsykehus-pa-gaustad-stort-lokalsykehus-pa-aker-og-kreftsykehus-pa-radiumhospitaletNytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet- Dette er en gledens dag for både pasienter og ansatte, sa helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen etter foretaksmøtet i dag, 24. juni, der sykehusstrukturen i Oslo-regionen for fremtiden ble vedtatt.23.06.2016 22:00:00
Framtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/framtidens-oslo-universitetssykehus-tre-sykehus-med-tydelig-profilFramtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilOslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 16. juni sin...15.06.2016 22:00:00

Skisser

Klikk på bildene for større versjon

Skisse av nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Skisse av nytt klinikkbygg Radiumhospitalet Illustrasjon: Arkitema A/S

 
Skisse - landskapsplan nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Skisse - landskapsplan nytt klinikkbygg Radiumhospitalet Illustrasjon: Arkitema A/S

 
Skisse 1 - hovedinngang nytt klinikkbygg Radiumhospitalet
Skisse - hovedinngang nytt klinikkbygg Radiumhospitalet (Illustrasjon: Link Arkitektur)
 
Skisse 2 - hovedankomst nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og protonsenter
Skisse - hovedankomst nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og protonsenter (Illustrasjon: Link Arkitektur)
Skisse Protonsenter Illustrasjon Akitema A/S

Skisse Protonsenter Illustrasjon Akitema A/S

Skisse Proton forplass Illustrasjon: Akritema A/S

Skisse Proton forplass Illustrasjon: Akritema A/S

Kontakt

Medievakt i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen
Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Oslo universitetssykehus HF

Fant du det du lette etter?