Hopp til innhold
logo

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i september 2022 at mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet.
Styret godkjente også at Mjøssykehuset skal ligge på Moelv.

​Saken ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

I foretaksmøtet 21. november 2022​ ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. Helse Sør-Øst skal også belyse hvilke risikoreduserende tiltak som vil bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. Dette skal belyses både i mjøssykehus-alternativet og «null-pluss»-alternativet.

Fristen for dette arbeidet er satt til 10. mars 2023.

Dokumente​ne nedenfor viser beslutninger og beslutningsgrunnlag.

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte en høringsrunde om ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. Høringsbrev og høringssvar finner du her. 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF er nå godt i gang med konseptfasens steg 1 for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. På oppdrag for Helse Sør-Øst har Sweco gjennomført en tomteanalyse. 

Fram til 20. mai kan berørte parter komme med innspill til tomteanalysens del 1 for prosjektet «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet». Tomteanalysen omfatter vurdering av tomter for Mjøssykehus i Moelv og tomter for erstatningssykehus Hamar i null-plussalternativet.

Tomteanalyse (PDF)Forsendelsesbrev - innspill til tomteanalyse (PDF)
HøringsinnspillSe også Sykehuset Innlandets egen informasjonsside om fremtidig sykehusstruktur .


Aktualitetssaker

 • Styreleder Svein Gjedrem smiler til fotograf
  22. september 2022
  Går videre med Mjøssykehuset

  Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Mjøssykehuset legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. – Dette vedtaket er viktig for å styrke pasienttilbudet og fagmiljøene, sier styreleder Svein Gjedrem.

 • En person som går i gangen
  8. august 2022
  Styringsgruppa anbefaler nytt sykehus i Moelv

  Styringsgruppa for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF har 8. august diskutert konseptrapport steg 1 for prosjektet. Prosjektet har utarbeidet en rekke underlagsdokumenter som gir et godt fakta- og diskusjonsgrunnlag. 

 • En mann i dress som smiler
  14. juni 2022
  Valg av tomter for videreutvikling av Sykehuset Innlandet

  Styringsgruppen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet har bestemt seg for hvilke tomter som er mest aktuelle for nye bygg.

Sist oppdatert 03.04.2023
Fant du det du lette etter?