logo Helse Sør-Øst

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i september 2022 at mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. 
Styret godkjente også at Mjøssykehuset skal ligge på Moelv.

​Saken ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

I foretaksmøtet 21. november 2022​ ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. Helse Sør-Øst skal også belyse hvilke risikoreduserende tiltak som vil bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. Dette skal belyses både i mjøssykehus-alternativet og «null-pluss»-alternativet.

Fristen for dette arbeidet ble satt til 10. mars 2023.

Regjeringen besluttet i juni 2023  å si ja til nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv. Samtidig vil sykehuset i Elverum få mer aktivitet enn det som lå i forslaget fra Helse Sør-Øst. Det formelle oppdraget ble gitt i foretaksmøtet 13. juni 2023.

Dokumente​ne nedenfor viser beslutninger og beslutningsgrunnlag.

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte en høringsrunde om ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. Høringsbrev og høringssvar finner du her. 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF er nå godt i gang med konseptfasens steg 1 for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. På oppdrag for Helse Sør-Øst har Sweco gjennomført en tomteanalyse. 

Fram til 20. mai kan berørte parter komme med innspill til tomteanalysens del 1 for prosjektet «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet». Tomteanalysen omfatter vurdering av tomter for Mjøssykehus i Moelv og tomter for erstatningssykehus Hamar i null-plussalternativet.

Tomteanalyse (PDF)Forsendelsesbrev - innspill til tomteanalyse (PDF)
Høringsinnspill


  Se også Sykehuset Innlandets egen informasjonsside om fremtidig sykehusstruktur .

   

  Aktualitetssaker

  • Skisse Mjøssykehuset
   30. november 2023
   Starter planarbeid for Mjøssykehuset

   Helse Sør-Øst RHF setter i gang reguleringsarbeid for etablering av Mjøssykehuset i samarbeid med Ringsaker kommune.

  • Skisse av Mjøssykehuset
   14. august 2023
   Starter grunnundersøkelser for Mjøssykehuset

   14. august settes det i gang geotekniske undersøkelser av grunnforholdene på sykehustomta i Moskogen ved Moelv.

  • Terje Rootwelt
   1. juni 2023
   Tar ned prosjektorganisasjonen ved Sykehuset Innlandet

   Helse Sør-Øst RHF har valgt å ta ned prosjektorganisasjonen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet fram til det kommer en politisk avklaring. Når det kommer en avklaring, vil vi være klare til å sette i gang med prosjektarbeidet på kort varsel, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

  Sist oppdatert 29.01.2024