logo Helse Sør-Øst

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i september 2022 at mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. Styret godkjente også at Mjøssykehuset skal ligge på Moelv.

Regjeringen besluttet i juni 2023  å si ja til nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv. Samtidig vil sykehuset i Elverum få mer aktivitet enn det som lå i forslaget fra Helse Sør-Øst. Det formelle oppdraget ble gitt i foretaksmøtet 13. juni 2023.

foretaksmøtet 7. mars 2024 ga helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sin tilslutning til at det skal legges til rette for et forsvarlig fødetilbud og barselavdeling ved Elverum sykehus. Beslutningen gjør det mulig for Helse Sør-Øst å gå videre i arbeidet med det planlagte Mjøssykehuset.

Foretaksmøtet var basert på saken som styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 21. desember 2023.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av våren legge fram en sak for styret som avklarer det fremtidige funksjonsinnholdet i sykehuset i Elverum når Mjøssykehuset er realisert.

Dokumente​ne nedenfor viser beslutninger og beslutningsgrunnlag.

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte en høringsrunde om ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. Høringsbrev og høringssvar finner du her. 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF er nå godt i gang med konseptfasens steg 1 for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. På oppdrag for Helse Sør-Øst har Sweco gjennomført en tomteanalyse. 

Fram til 20. mai kan berørte parter komme med innspill til tomteanalysens del 1 for prosjektet «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet». Tomteanalysen omfatter vurdering av tomter for Mjøssykehus i Moelv og tomter for erstatningssykehus Hamar i null-plussalternativet.

Tomteanalyse (PDF)Forsendelsesbrev - innspill til tomteanalyse (PDF)
Høringsinnspill


    Se også Sykehuset Innlandets egen informasjonsside om fremtidig sykehusstruktur .

     

    Aktualitetssaker

      Sist oppdatert 08.03.2024