Høringer

Helse Sør-Øst RHF ønsker å få så gode innspill som mulig før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi ofte høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

​Pågående høringer:


Regional utviklingsplan 2035

Helse Sør-Øst RHF har laget Regional utviklingsplan 2035 som sendes på høring med frist 15.10.2018. Planen beskriver hvordan helsetjenesten i Helse Sør-Øst skal utvikle seg på kort og lang sikt. Alle er velkomne til å gi innspill, og alle innspill vil bli publisert.

Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 Høringsbrev Høringsinstanser

Høringssvar

Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdfHøringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdf
Høringssvar fra ABIOK faggruppene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra ABIOK faggruppene.pdfHøringssvar fra ABIOK faggruppene.pdf
Høringssvar fra Aker sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Aker sykehus venner.pdfHøringssvar fra Aker sykehus venner.pdf
Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdf
Høringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdfHøringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdf
Høringssvar fra Arendal bystyre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Arendal bystyre.pdfHøringssvar fra Arendal bystyre.pdf
Høringssvar fra Asker kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Asker kommune.pdfHøringssvar fra Asker kommune.pdf
Høringssvar fra Asker Venstre Miljøpartiet De Grønne i Asker Asker Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i Asker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Asker Venstre Miljøpartiet De Grønne i Asker Asker Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i Asker.pdfHøringssvar fra Asker Venstre Miljøpartiet De Grønne i Asker Asker Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i Asker.pdf
Høringssvar fra Askim kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Askim kommune.pdfHøringssvar fra Askim kommune.pdf
Høringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdfHøringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdf
Høringssvar fra Birkenes kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Birkenes kommune.pdfHøringssvar fra Birkenes kommune.pdf
Høringssvar fra Brukerutvalget Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Brukerutvalget Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfHøringssvar fra Brukerutvalget Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdf
Høringssvar fra Brukerutvalget Sunnaas sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Brukerutvalget Sunnaas sykehus.pdfHøringssvar fra Brukerutvalget Sunnaas sykehus.pdf
Høringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdfHøringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdf
Høringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfHøringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdf
Høringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdfHøringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdf
Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdfHøringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdf
Høringssvar fra Bærum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bærum kommune.pdfHøringssvar fra Bærum kommune.pdf
Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus.pdfHøringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus.pdf
Høringssvar fra Eidsberg kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Eidsberg kommune.pdfHøringssvar fra Eidsberg kommune.pdf
Høringssvar fra Elverum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Elverum kommune.pdfHøringssvar fra Elverum kommune.pdf
Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune.pdfHøringssvar fra Evje og Hornnes kommune.pdf
Høringssvar fra Fagforbundet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fagforbundet.pdfHøringssvar fra Fagforbundet.pdf
Høringssvar fra Fagråd for Infeksjon smittevern og immunologi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fagråd for Infeksjon smittevern og immunologi.pdfHøringssvar fra Fagråd for Infeksjon smittevern og immunologi.pdf
Høringssvar fra Fredrikstad kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fredrikstad kommune.pdfHøringssvar fra Fredrikstad kommune.pdf
Høringssvar fra Fremskrittspartiet i Asker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fremskrittspartiet i Asker.pdfHøringssvar fra Fremskrittspartiet i Asker.pdf
Høringssvar fra Fürst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fürst.pdfHøringssvar fra Fürst.pdf
Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdfHøringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdf
Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdfHøringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdf
Høringssvar fra Fylestinget i Aust-Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fylestinget i Aust-Agder.pdfHøringssvar fra Fylestinget i Aust-Agder.pdf
Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdfHøringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdf
Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder Vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder Vedlegg.pdfHøringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder Vedlegg.pdf
Høringssvar fra Gjerstad kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Gjerstad kommune.pdfHøringssvar fra Gjerstad kommune.pdf
Høringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdfHøringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdf
Høringssvar fra Halden kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Halden kommune.pdfHøringssvar fra Halden kommune.pdf
Høringssvar fra Hallingdalskommunene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hallingdalskommunene.pdfHøringssvar fra Hallingdalskommunene.pdf
Høringssvar fra Helsepartiet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Helsepartiet.pdfHøringssvar fra Helsepartiet.pdf
Høringssvar fra Hernes Institutt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hernes Institutt.pdfHøringssvar fra Hernes Institutt.pdf
Høringssvar fra Hjernerådet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hjernerådet.pdfHøringssvar fra Hjernerådet.pdf
Høringssvar fra Hjernerådet 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hjernerådet 2.pdfHøringssvar fra Hjernerådet 2.pdf
Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdfHøringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdf
Høringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdfHøringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdf
Høringssvar fra kommunene Enebakk Frogn Nesodden Ski og Ås.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra kommunene Enebakk Frogn Nesodden Ski og Ås.pdfHøringssvar fra kommunene Enebakk Frogn Nesodden Ski og Ås.pdf
Høringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdfHøringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdf
Høringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdfHøringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdf
Høringssvar fra Kragerø kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Kragerø kommune.pdfHøringssvar fra Kragerø kommune.pdf
Høringssvar fra Kreftforeningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Kreftforeningen.pdfHøringssvar fra Kreftforeningen.pdf
Høringssvar fra Legeforeningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Legeforeningen.pdfHøringssvar fra Legeforeningen.pdf
Høringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdf
Høringssvar fra Listerregionen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Listerregionen.pdfHøringssvar fra Listerregionen.pdf
Tidligere høringer:

Kjønnsdysfori

En nasjonal arbeidsgruppe har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Det interregionale fagdirektørmøtet besluttet 16.4.2018 at rapporten skulle sendes ut på høring, med høringsfrist 22. mai 2018.

Kjønnsdysfori Rapport utkast til høringHøringsbrev

Tilleggskommentarer fra deler av arbeidsgruppen

Noen av medlemmene i arbeidsgruppen har kommet med tilleggskommentarer til rapporten.

Asle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Asle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfAsle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdf
HBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/HBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfHBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdf
Kommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Kommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfKommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdf
Thomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Thomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfThomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdf

Høringssvar

Rapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Rapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfRapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdf
Legeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Legeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfLegeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdf
Innspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Innspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfInnspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdf
Høyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfHøyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdf
Høringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfHøringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdf
Høringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfHøringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdf
Høringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfHøringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdf
Høringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfHøringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdf
Høringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfHøringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdf
Høringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfHøringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdf
Bufdir.høringssvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Bufdir.høringssvar.pdfBufdir.høringssvar.pdf
18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdf18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdf
18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdf18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdf
08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdf08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdf
08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdf08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdf
08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdf08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdf
08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdf08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdf
08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdf08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdf
08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdf08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdf
08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdf08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdf
08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdf08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdf
08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdf08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdf
08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdf08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdf
08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdf08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdf
08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdf08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdf
08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdf08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdfMekanisk trombektomi

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en utredning av regionens fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst. Rapporten har vært ute på høring i Helse Sør-Øst RHF der vi spesielt har bedt om tilbakemeldinger på: 

  • Anbefalingen om fremtidige lokasjoner slik de beskrives på kort og lang sikt i Delrapport fase 2 
  • Hva vil være viktige utfordringer og suksessfaktorer for gjennomføringen?
  • Eventuelt andre innspill

FølgebrevHovedrapportDelrapport 1Delrapport 2

Høringssvar

01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdf01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdf
01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdf01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdf
01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdf01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdf
01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdf01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdf
01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdf01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdf
01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdf01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdf
01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdf01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdf
01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdf01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdf
01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdf01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdf
01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdf01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdf
01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdf01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdf
01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdf01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdf
01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdf01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdf
01Vestre Viken Vedlegg 6.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Vestre Viken Vedlegg 6.pdf01Vestre Viken Vedlegg 6.pdf

Fant du det du lette etter?