Høringer

Helse Sør-Øst RHF ønsker å få så gode innspill som mulig før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi ofte høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

​Pågående høringer:


Regional utviklingsplan 2035

Helse Sør-Øst RHF har laget Regional utviklingsplan 2035 som sendes på høring med frist 15.10.2018. Planen beskriver hvordan helsetjenesten i Helse Sør-Øst skal utvikle seg på kort og lang sikt. Alle er velkomne til å gi innspill, og alle innspill vil bli publisert.

Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 Høringsbrev Høringsinstanser

Høringssvar

Høringssvar fra Oslo Sp_regional utviklingsplan_HSØ_okt 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo Sp_regional utviklingsplan_HSØ_okt 2018.pdfHøringssvar fra Oslo Sp_regional utviklingsplan_HSØ_okt 2018.pdf
Høringssvar fra Norsk nevrologisk forening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Norsk nevrologisk forening.pdfHøringssvar fra Norsk nevrologisk forening.pdf
Høringssvar fra LO Oslo.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra LO Oslo.pdfHøringssvar fra LO Oslo.pdf
Høringssvar fra MS-Senteret Hakadal.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra MS-Senteret Hakadal.pdfHøringssvar fra MS-Senteret Hakadal.pdf
Høringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdf
Høringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdfHøringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdf
Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdfHøringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdf
Høringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdfHøringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdf
Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdfHøringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdf
Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdfHøringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdf
Høringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.pdfHøringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.pdf
Høringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdfHøringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdf
Høringssvar fra Asker kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Asker kommune.pdfHøringssvar fra Asker kommune.pdf
Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF.pdfHøringssvar fra Sørlandet sykehus HF.pdf
Høringssvar fra Råde kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Råde kommune.pdfHøringssvar fra Råde kommune.pdf
Høringssvar fra Oslo universitetssykehus sosialpediatrisk seksjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo universitetssykehus sosialpediatrisk seksjon.pdfHøringssvar fra Oslo universitetssykehus sosialpediatrisk seksjon.pdf
Høringssvar fra Hjernerådet 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hjernerådet 2.pdfHøringssvar fra Hjernerådet 2.pdf
Høringssvar fra Helsepartiet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Helsepartiet.pdfHøringssvar fra Helsepartiet.pdf
Høringssvar fra Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Sykehuspartner HF.pdfHøringssvar fra Sykehuspartner HF.pdf
Høringssvar fra ABIOK faggruppene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra ABIOK faggruppene.pdfHøringssvar fra ABIOK faggruppene.pdf
Høringssvar fra Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Vestre Viken HF.pdfHøringssvar fra Vestre Viken HF.pdf
Høringssvar fra Kreftforeningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Kreftforeningen.pdfHøringssvar fra Kreftforeningen.pdf
Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedrørende klinisk ernæring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedrørende klinisk ernæring.pdfHøringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedrørende klinisk ernæring.pdf
Høringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.docxHøringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.docx
Høringssvar fra Fagforbundet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fagforbundet.pdfHøringssvar fra Fagforbundet.pdf
Høringssvar fra NORCE Norwegian Research Centre AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra NORCE Norwegian Research Centre AS.pdfHøringssvar fra NORCE Norwegian Research Centre AS.pdf
Høringssvar fra NHO Service og Handel.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra NHO Service og Handel.pdfHøringssvar fra NHO Service og Handel.pdf
Høringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdfHøringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdf
Høringssvar fra SAFO sør-øst samarbeidet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra SAFO sør-øst samarbeidet.pdfHøringssvar fra SAFO sør-øst samarbeidet.pdf
Høringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdfHøringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdf
Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF.pdfHøringssvar fra Oslo universitetssykehus HF.pdf
Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF.pdfHøringssvar fra Norsk Sykepleierforbund til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF.pdf
Høringssvar fra Stiftelsen CatoSenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Stiftelsen CatoSenteret.pdfHøringssvar fra Stiftelsen CatoSenteret.pdf
Høringssvar fra Overordnet samarbeidsutvalg i Innlandet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Overordnet samarbeidsutvalg i Innlandet.pdfHøringssvar fra Overordnet samarbeidsutvalg i Innlandet.pdf
Høringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdfHøringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdf
Høringssvar fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdfHøringssvar fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdf
Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.pdfHøringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.pdf
Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.pdfHøringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.pdf
Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF.pdfHøringssvar fra Sykehuset Telemark HF.pdf
Høringssvar fra Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Sykehuset Østfold HF.pdfHøringssvar fra Sykehuset Østfold HF.pdf
Høringssvar fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.pdfHøringssvar fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.pdf
Høringssvar fra Bærum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bærum kommune.pdfHøringssvar fra Bærum kommune.pdf
Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdf
Høringssvar fra Rehabiliteringssenteret AiR.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Rehabiliteringssenteret AiR.pdfHøringssvar fra Rehabiliteringssenteret AiR.pdf
Høringssvar fra Redd Ullevål sykehus-aksjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Redd Ullevål sykehus-aksjonen.pdfHøringssvar fra Redd Ullevål sykehus-aksjonen.pdf
Høringssvar fra Trøgstad kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Trøgstad kommune.pdfHøringssvar fra Trøgstad kommune.pdf
Høringssvar fra Elverum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Elverum kommune.pdfHøringssvar fra Elverum kommune.pdf
Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdfHøringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdf
Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdfHøringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdf
Høringssvar fra Moss kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Moss kommune.pdfHøringssvar fra Moss kommune.pdf
Tidligere høringer:

Kjønnsdysfori

En nasjonal arbeidsgruppe har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Det interregionale fagdirektørmøtet besluttet 16.4.2018 at rapporten skulle sendes ut på høring, med høringsfrist 22. mai 2018.

Kjønnsdysfori Rapport utkast til høringHøringsbrev

Tilleggskommentarer fra deler av arbeidsgruppen

Noen av medlemmene i arbeidsgruppen har kommet med tilleggskommentarer til rapporten.

Asle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Asle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfAsle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdf
HBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/HBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfHBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdf
Kommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Kommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfKommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdf
Thomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Thomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfThomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdf

Høringssvar

Rapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Rapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfRapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdf
Legeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Legeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfLegeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdf
Innspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Innspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfInnspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdf
Høyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfHøyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdf
Høringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfHøringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdf
Høringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfHøringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdf
Høringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfHøringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdf
Høringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfHøringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdf
Høringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfHøringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdf
Høringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfHøringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdf
Bufdir.høringssvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Bufdir.høringssvar.pdfBufdir.høringssvar.pdf
18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdf18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdf
18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdf18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdf
08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdf08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdf
08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdf08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdf
08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdf08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdf
08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdf08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdf
08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdf08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdf
08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdf08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdf
08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdf08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdf
08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdf08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdf
08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdf08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdf
08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdf08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdf
08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdf08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdf
08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdf08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdf
08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdf08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdfMekanisk trombektomi

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en utredning av regionens fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst. Rapporten har vært ute på høring i Helse Sør-Øst RHF der vi spesielt har bedt om tilbakemeldinger på: 

  • Anbefalingen om fremtidige lokasjoner slik de beskrives på kort og lang sikt i Delrapport fase 2 
  • Hva vil være viktige utfordringer og suksessfaktorer for gjennomføringen?
  • Eventuelt andre innspill

FølgebrevHovedrapportDelrapport 1Delrapport 2

Høringssvar

01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdf01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdf
01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdf01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdf
01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdf01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdf
01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdf01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdf
01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdf01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdf
01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdf01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdf
01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdf01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdf
01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdf01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdf
01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdf01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdf
01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdf01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdf
01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdf01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdf
01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdf01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdf
01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdf01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdf
01Vestre Viken Vedlegg 6.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Vestre Viken Vedlegg 6.pdf01Vestre Viken Vedlegg 6.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.