logo Helse Sør-Øst

Forskningsnyheter

    Nasjonal forskningsrapport 2023

    På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2023. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

    Les mer og se rapporten her
    Forskere
    Sist oppdatert 05.06.2024