logo Helse Sør-Øst

Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst

Samarbeidsorganet er rådgivende for besluttende organer i Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende høyskoler og universiteter i saker av felles interesse som gjelder forskning, innovasjon og utdanning. Samarbeidsorganet skal fremme samarbeid mellom Helse Sør-Øst og samarbeidende høyskoler og universiteter innen helseforskning, innovasjon og utdanning.

Sammensett​ing for perioden 2023-2024

Helse Sør-Øst

 • Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
 • Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst RHF
 • Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF
 • Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus HF 
 • Helge Røsjø, divisjonsdirektør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus HF
 • Bente Krauss, HR direktør, Sykehuset i Vestfold HF
 • Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF

UH-sektoren

 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Per Morten Sandset, viserektor forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo
 • Hanne Flinstad Harbo, dekan, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Christen Krogh​, rektor, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Pia Cecilie Bing-Jonsson, rektor, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Sunniva Whitta​ker, rektor, Universitetet i Agder
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor, Høgskolen i Østfold
 • Bård Mæland, rektor, VID Vitenskapelig høgskole
Observatører
 
 • Lilli-Ann Stensdal, bruker, brukerrepresentant
 • Ole Johan Borge, avdelingsdirektør, Helseforskning/-innovasjon, Norges forskningsråd
 • Heidi Vifladt, instituttleder, institutt for helsevitenskap Gjøvik, NTNU

 

Leder for Samarbeidsorganet er Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF.

Kontaktinformasjon for Samarbeidsorganet: forskning@helse-sorost.no

 

Møteplan for 2024: 

 • Fredag 22. mars kl 9 - 12
 • Mandag 2. desember kl 9 - 12

 

Møteplan for 2025:

 • Fredag 4. april kl 9 - 12
 • Fredag 28. november kl 9 - 12

Rammeavtaler mellom Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende universiteter og høgskoler om forskning, innovasjon og utdanning 

I henhold til Instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler fra Helse- og omsorgsdepartementet (foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013) ble det inngått nye rammeavtaler i 2022 for Helse Sør-Øst RHF og hver enkelt UH-institusjon i regionen. Disse avtalene kan leses her:

Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Høgskolen i Innlandet.pdf

Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Høgskolen i Østfold.pdf

Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Lovisenberg diakonale høgskole.pdf

Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og OsloMet - storbyuniversitetet.pdf

Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Agder.pdf

Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo.pdf

Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Sørøst-Norge.pdf

Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og VID Vitenskapelige høgskole.pdf

Sist oppdatert 26.04.2024