Forskningsportalen

Forskningsportalen Helse Sør-Øst er et felles ressursområde for forskere i Helse Sør-Øst.


  • Tjenesten gir brukere tilgang til sikre prosjektområder for samarbeid og analyse av forskningsdata.
  • Alle prosjekt etableres i foretaksgruppens sikrede datasenter. 
  • Prosjektledere kan gjennom forskningsportalen administrere tilganger og tjenester innenfor eget prosjekt.
  • Utforming av prosjektmiljøet kan tilpasses i samsvar med prosjektorganisering og retningslinjer som er gitt prosjektet.
  • Multisenterstudier etableres i portaltjenesten og samarbeid på ikke sensistivt materiale kan gjennomføres uten særskilte brukerrettigheter i foretaket. 

Drift og forvaltning av forskningsportalen ivaretas av Sykehuspartner i Helse Sør-Øst.


Hvem kan benytte forskningsportalen Helse Sør-Øst?

Forskningsportalen Helse Sør-Øst kan bestilles av alle forskere i Helse Sør-Øst. Det vil være en prosjektleder for hvert prosjekt (bestilling). Prosjektleder er ansvarlig/eier for prosjektet og kan invitere andre prosjektmedlemmer.  


Hvordan ta i bruk forskningsportalen Helse Sør-Øst

Brukere av forskningsportalen Helse Sør-Øst krever at forskeren har en «hso-research.no» ident for å logge på. Det må bestilles ved å sende en epost til service@hso-research.no. Oppgi følgende informasjon: Navn, epost HF, org. enhet og stilling.


Tilgjengelige tjenester i forskningsportalen

Tjenestene under må bestilles i forskningsportalen Helse Sør-Øst. Følgende tjenester er tilgjengelig:

  • Forskerklient - står i sykehusnettet med større frihet og kontroll enn standard foretaksPCer. Klienten nås fra en foretaksPC gjennom forskningsportalen Helse Sør-Øst.

  • Virtuelle maskiner – ofte kalt analyseservere. Brukes for modelleringer og beregninger av forskningsdata. Kapasitet og operativsystem på maskinen spesifiseres under bestillingen.

  • Sikker lagring  - mulighet for lagring av sensitive forskningsdata (særlige kategorier av personopplysninger)

  • Samhandling  - deling av ikke sensitive data på en enkel måte (video, chat, etc).

  • Sikker datautveksling – kopiere eller flytte data inn i forskningsportalen Helse Sør-Øst


Logg på forskningsportalen

Trykk på linken under for å komme inn på Forskningsportalen Helse Sør-Øst. Pålogging må gjøres med en hso-research.no ident. Hvordan dette gjøres er beskrevet her (lenke). 

Forskningsportalen Helse Sør-Øst (https://forskningsportalen.sharepoint.com)Fant du det du lette etter?