Forskningsmidler

Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF

Utlysning av forskningsmidler til ikke-universitetssykehus - søknadsfrist 20. mai 2021


Lenker og maler

  • Vurderingskriterier forskningsprosjekter PDF
  • Mal for samarbeidsavtale - ekstern prosjektleder  PDF  Word
  • Mal for forankringsavtale - Kreftregisteret  PDF  WordKontaktinformasjon


Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 

Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.
Tidligere tildelinger

 Fant du det du lette etter?