Forskningsmidler

Utlysning av  forskningsmidler for 2018. 


Helse Sør-Øst utlyser regionale midler til forskningsprosjekter, regionale forskningsnettverk og strategiske forskningsmidler til PhD-stipend ved ikke-universitetssykehus. 

Søknadsfrist for alle søknadstyper var tirsdag 5. september 2017 kl. 16.00


 In English
Nyttige lenker

Vurderingskriterier

Retningslinjer for avvisning av søknader

Mal for samarbeidsavtale - ekstern prosjektleder

Mal for forankringsavtale - Kreftregisteret

Hva skjer med søknaden etter innlevering

Mal for CV

Hvem kan søke regionale forskningsmidler

Generelle vilkår

Generelle betingelser - forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF


Kontaktinformasjon

Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 

Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.