Forskningsmidler

Utlysning av  forskningsmidler for 2018. 


Helse Sør-Øst utlyser regionale midler til forskningsprosjekter, regionale forskningsnettverk og strategiske forskningsmidler til PhD-stipend ved ikke-universitetssykehus. 

Søknadsfrist for alle søknadstyper er tirsdag 5. september 2017 kl. 16.00


 In English
Nyttige lenker

Vurderingskriterier

Retningslinjer for avvisning av søknader

Mal for samarbeidsavtale - ekstern prosjektleder

Mal for forankringsavtale - Kreftregisteret

Hva skjer med søknaden etter innlevering

Mal for CV

Hvem kan søke regionale forskningsmidler

Generelle vilkår

Generelle betingelser - forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF


Kontaktinformasjon

Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 

Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no, eller ta kontakt med Randi Vad (tlf. 936 18 028) eller Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284)

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.