Overordnede dokumenter nye Aker og nye Rikshospitalet

Rapporter og utredninger - vedlegg til styresaker

Rapport revidert skissprosjekt

AkerGaustad

Styremøtet 20. juni 2019:

Videreutvikling Aker og Gaustad konseptrapport barn, føde og gynekologiEkstern kvalitetssikring KSK videreutvikling av Aker og GaustadRapport Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad
Ekstern kvalitetssikring - Vurdering av Ullevål som alternativ lokalisering til GaustadVurdering av mulige løsninger for å redusere tomteerverv på AkerKvalitetssikring av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved AkerAker og Gaustad – tydeliggjøring av virksomhetsinnhold og driftskonsepterRevidert skisseprosjekt protonsenter ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHFDriftskonsept og virksomhetsmodell for kreft i OUS Rapport fra prosjektgruppe «Driftskonsept føde og nyfødt» Modell for driftskonsept for traume og akuttmedisin i OUS

Rapport fra arbeidsgruppe: Driftskonsept traume og akuttmedisin

Styremøtet 31. januar 2019:

Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad - med sammendrag Hovedprogram del 1 funksjon - AkerHovedprogram del 1 funksjon - GaustadHovedprogram del 2 Teknikk - Aker og GaustadHovedprogram del 3 Utstyr - Aker og GaustadHovedprogram del 4 IKT - Aker og GaustadKonseptfase Aker steg 1 Konseptfase Gaustad steg 1 Skisseprosjekt AkerSkisseprosjekt Gaustad Usikkerhetsanalyse AkerUsikkerhetsanalyse GaustadØkonomiske analyser – videreutvikling Aker og Gaustad

 

Tilleggsutredning kvinne/føde/barnØkonomiske analyser - tilleggsutredning Aker og Gaustad kvinne/føde/barn


Fant du det du lette etter?