Overordnede dokumenter nye Aker og nye Rikshospitalet

​Plandokumenter

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Aker steg 1

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Gaustad steg 1Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016 (regjeringen.no)

Styresaker

Styresaker Oslo universitetssykehus

Styresaker Helse Sør-Øst RHF

Rapporter og utredninger - vedlegg til styresaker

AkerGaustad

Styremøtet 20. juni 2019:

Videreutvikling Aker og Gaustad konseptrapport barn, føde og gynekologiEkstern kvalitetssikring KSK videreutvikling av Aker og GaustadRapport Ullevål som alternativ lokalisering til GaustadEkstern kvalitetssikring - Vurdering av Ullevål som alternativ lokalisering til GaustadVurdering av mulige løsninger for å redusere tomteerverv på AkerKvalitetssikring av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved AkerAker og Gaustad – tydeliggjøring av virksomhetsinnhold og driftskonsepterDriftskonsept og virksomhetsmodell for kreft i OUSRapport fra prosjektgruppe «Driftskonsept føde og nyfødt»Modell for driftskonsept for traume og akuttmedisin i OUS

Rapport fra arbeidsgruppe: Driftskonsept traume og akuttmedisin

Styremøtet 31. januar 2019:

Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad - med sammendragHovedprogram del 1 funksjon - AkerHovedprogram del 1 funksjon - GaustadHovedprogram del 2 Teknikk - Aker og GaustadHovedprogram del 3 Utstyr - Aker og GaustadHovedprogram del 4 IKT - Aker og GaustadKonseptfase Aker steg 1Konseptfase Gaustad steg 1Skisseprosjekt AkerSkisseprosjekt GaustadUsikkerhetsanalyse AkerUsikkerhetsanalyse GaustadØkonomiske analyser – videreutvikling Aker og Gaustad

 

Tilleggsutredning kvinne/føde/barnØkonomiske analyser - tilleggsutredning Aker og Gaustad kvinne/føde/barnFant du det du lette etter?