logo Helse Sør-Øst

Gjennomføring

Forprosjektet for Ny sikkerhetspsykiatri ble gjennomført som totalentreprise med samspill mellom byggherre og totalentreprenør, arkitekter, rådgivere, underentreprenører og Oslo universitetssykehus. NCC Norge AS har vært totalentreprenør i forprosjektet, med opsjon på gjennomføringsfasen i sin kontrakt. Med vedtak om gjennomføring ble opsjonen utløst og signert etter forhandlinger.

NCC Norge AS har inngått intensjonsavtaler om gjennomføring med de største underleverandørene. Øvrig kontrahering av underleverandører planlegges løpende etter behov og marked.

Byggherren vil anskaffe funksjonsutstyr og levere overordnede IKT-løsninger gjennom Sykehuspartner HF. Det legges til grunn bruk av regionale og nasjonale rammeavtaler i så stor grad som mulig. Det vil være et samarbeid med de øvrige prosjektene som inngår i porteføljen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF for å koordinere anskaffelsene fremover mot flytting. 

Sist oppdatert 04.07.2023