logo Helse Sør-Øst
En tegning av en hund

Miljøambisjoner

Miljøprogrammet angir prosjektets miljømål, og bygger på føringer for miljø og klima gitt av prosjekteier og offentlige myndigheter, herunder Bærum kommune.

Basert på miljøprogrammet er det utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som tar utgangspunkt i standarden for klima og miljø i sykehusprosjekter med prosjekttilpasninger. Den prosjektspesifikke MOP er delt opp i fire temaer: miljøledelse, sirkulær økonomi/miljøvennlig byggeprosess, lokalmiljø og klimaendringer, og energibruk.

Eksempel på miljøtiltak i prosjektet er å minimere massetransport gjennom lokal rensing og bruk av masser, høy egendekning gjennom energibrønner og en miljøvennlig byggeplass gjennom forebygging, gjenbruk/ombruk og kildesortering av avfall.

Sist oppdatert 04.07.2023