logo Helse Sør-Øst

Prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for planlegging, gjennomføring og bygging av det nye sykehuset. Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Programdirektør Dag Bøhler leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektdirektør for Ny Sikkerhetspsykiatri, Bjørn Hauge.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en programledelse for å styre utbyggingsprosjektene i Oslo. Programledelsen med ressurser fra Sykehusbygg HF ivaretar prosjektledelse for prosjektene som inngår i videreutviklingen av nye Oslo universitetssykehus HF. Programdirektør Dag Bøhler leder programmet, med ansvar for samordning av prosjektene og rapportering til eier.

Hvert prosjekt har en egen prosjektorganisasjon ledet av en prosjektdirektør.

Prosjektene ved programdirektøren har ansvar for å levere prosjektet i henhold til prosjektmandatet, forprosjektrapporten og andre dokumenter omtalt i mandatet. Alle saker i prosjektet som har konsekvenser for fremdrift, kostnader og kvalitet, skal legges frem for styringsgruppen for beslutning. Prosjektet har ansvaret for å legge frem konsekvenser og forslag til løsninger for styringsgruppen der det er målkonflikter. 

Diagram, skjematisk

Klikk her for å se i større format

Prosjektorganisasjonen for Ny sikkerhetspsykiatri har ansvaret for planlegging, gjennomføring og bygging av det nye sykehuset i henhold til godkjent mandat. Prosjektet ivaretar byggherreansvaret for Helse Sør-Øst RHF. 

Prosjektorganisasjonen ledes av Bjørn Hauge og er organisert på følgende måte: 

Diagram

Klikk her for å se i større format 

Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt styringsgruppe for Oslo-prosjektene med ansvar for å gjennomføre prosjektet i tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF. Styringsgruppen ledes av adminstrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  

 • Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Leder
 • Ulrich Johannes Spreng, fagdirektør Helse Sør-Øst RHF
 • Hanne Gaaserød, direktør porteføljestyring bygg Helse Sør- Øst RHF
 • Line Alfarrustad, økonomidirektør Helse Sør-Øst RHF
 • Rolf – Andre Oxholm konserntillitsvalgt HSØ
 • Hanne Nilsen Tangen, administrerende direktør Sykehuspartner HF
 • Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF
 • Marianne Andreassen, finansdirektør Oslo universitetssykehus HF
 • Hilde Myren, medisinsk direktør Oslo universitetssykehus HF
 • Andreas Ringen, Oslo universitetssykehus (observatør) 
 • Just Ebbesen, prosjektdirektør Nye Oslo,  Oslo universitetssykehus HF
 • Per Oddvar Synnes, prosjektverneombud Oslo universitetssykehusHF
 • Erik Høiskar, foretakstillitsvalgt DNLF 
 • Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt NSF 
 • Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt Fagforbund 
 • Siri Hatlen (ekstern) 
 • Knut Erik Nordby (ekstern)
 • Erna Hogrenning Leder av brukerutvalget Oslo universitetssykehus HF (observatør)
 • Hanne Flinstad Harbo, Dekan Det medisinske fakultet (observatør) 

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF. ​

Les mer på sidene til Nye Oslo universitetssykehus 

 

Sist oppdatert 04.07.2023