logo Helse Sør-Øst
Logo

Overordnede dokumenter

Under følger en oversikt over aktuelle dokumenter for prosjekt Ny Sikkerhetspsykiatri

Forprosjekt 

Forprosjektrapport 


Statlig reguleringsplan 

Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok den statlige reguleringsplanen 13.05.22. I forbindelse med detaljprosjekteringen av Ny sikkerhetspsykiatri ble det søkt om noen mindre endringer av planen. Endringen av reguleringsplanen ble vedtatt av Bærum kommune 03.02.23.

Reguleringsbestemmelser 

Reguleringskart 

Konseptfase

Konseptrapport

Delrapport økonomiske analyser

Hovedprogram

 

    Sist oppdatert 22.06.2023