logo Helse Sør-Øst
En gruppe mennesker i klær

Fagplan habilitering

Målet med fagplanen er å gi habiliteringstjenestene et løft og peke på innsatsområder med særlig behov for ressursøkning, tjenesteutvikling og forbedring. Tiltakene som er prioritert for gjennomføring i fase 1 (2023-2025) beskrives her.

Innsatsområder

Det er valgt seks innsatsområder i fagplanen som skal øke kvaliteten i pasienttilbudet, utjevne ulikheter i tjenestetilbudet, styrke samarbeidet internt i helseforetaket og styrke samarbeidet med kommunene. 
I fase 1 er  innsatsområdene 1-3 høyest prioritert. 

I Oppdrags- og bestillingsdokument 2024 til sykehusene står det at fagplanen skal gjøres gjeldene og legges til grunn for utvikling av tjenesten. Helse Sør-Øst RHF følger opp dette i møter med fagdirektører og administrerende direktører i helseforetakene.  

Sist oppdatert 04.07.2024