logo
En gruppe mennesker i klær

Fagplan habilitering

Målet med fagplanen er å gi habiliteringstjenestene et løft og peke på innsatsområder med særlig behov for ressursøkning, tjenesteutvikling og forbedring. Det er valgt seks innsatsområder i fagplanen som skal øke kvaliteten i pasienttilbudet, utjevne ulikheter i tjenestetilbudet, styrke samarbeidet internt i helseforetaket og styrke samarbeidet med kommunene. Tiltakene som er prioritert for gjennomføring i fase 1 (2023-2025) beskrives her.

Dette er et utkast til saken er styrebehandlet 29.09.2023

Les styresaken her:

105-2023 Regional fagplan habilitering.pdf

105-2023 Vedlegg 1 Prosjektmandat fagplan habiliteringstjenesten.pdf

105-2023 Vedlegg 2 Fagplan habilitering-prosjektrapport.pdf

105-2023 Vedlegg 3 Fagplan for habilitering-gjennomføringsplan.pdf

105-2023 Vedlegg 4 Notat utvikling antall pasienter og karakteristika i hab.tjenesten.pdf

Innsatsområder

Det er valgt seks innsatsområder i fagplanen som skal øke kvaliteten i pasienttilbudet, utjevne ulikheter i tjenestetilbudet, styrke samarbeidet internt i helseforetaket og styrke samarbeidet med kommunene:

Sist oppdatert 22.06.2023