logo Helse Sør-Øst
En gruppe mennesker i klær

Fagplan habilitering

Målet med fagplanen er å gi habiliteringstjenestene et løft og peke på innsatsområder med særlig behov for ressursøkning, tjenesteutvikling og forbedring. Tiltakene som er prioritert for gjennomføring i fase 1 (2023-2025) beskrives her.

Innsatsområder

Det er valgt seks innsatsområder i fagplanen som skal øke kvaliteten i pasienttilbudet, utjevne ulikheter i tjenestetilbudet, styrke samarbeidet internt i helseforetaket og styrke samarbeidet med kommunene. I fase 1 er  innsatsområdene 1-3 høyest prioritert.

Sist oppdatert 22.06.2023