Regionale IKT-prosjekter

Kliniske løsninger​

Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger

Digitale  innbyggertjenester - min​e timeavtaler​

Kjernejournal dokumentdeling

Klinisk legemiddelsamhandling

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

Regional ambulansejournal

Regional doseovervåkingsløsning

Regional EPJ modernisering

Regional kurve- og medikasjonsløsning

Regional laboratoriedataløsning patologi

Regional løsning for helselogistikk

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

​Samvalgsverktøy

Strategi og standard for bruk av multimedia​

IKT for forskning

Forskningsportalen

Forskningstjenester

Verktøy og tjenester

Virksomhetsstyring

ERP løsning for Sykehusapotekene
Regional data- og analyseplattform
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Øvrige prosjekter

Entydig strekkoding (GS1)
Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ
Statistisk logganalyse

Regi​onale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr​

K​​onseptutredninger


Det pågår flere konseptutredninger:

Regionalt kostdatasystem ​

Registerverktøy for forskning

Digitalisering av eiendomsforvaltn​ingen i Helse Sør-Øst​​​Avsluttede prosjekter​

Fant du det du lette etter?