logo Helse Sør-Øst
En vannmasse med bygninger og kraner i bakgrunnen

Nytt sykehus i Drammen

Det nye sykehuset hadde byggestart på Brakerøya i 2019. Når det står klart til bruk i 2025 vil det ersatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Nytt sykehus i Drammen vil ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Sist oppdatert 16.04.2024