logo Helse Sør-Øst
Sykehus under oppføring, byggeplass med flere kraner

Nytt sykehus i Drammen

Milepæler

Det første gravetaket på sykehustomta ble tatt i 2019. Frem til 2020 var det omfattende arbeider i grunnen før arbeidet med etablering av sykehusets kjeller startet opp. Våren 2021 var arbeidene med kjelleren ferdigstilt, og etter grunnsteinsmarkeringen 3. september 2021 har bygget vokst raskt i høyden. Nytt sykehus i Drammen skal være i full klinisk drift i 2025. 

​OKTOBER 2025

Nytt sykehus åpner

I oktober 2025 skal nytt sykehus i Drammen være i full klinisk drift.

Illustrasjon av nytt sykehus

SEPTEMBER 2023

En gruppe mennesker i gule vester
Fint vær og god stemning under markeringen for "tett bygg" ble gjennomført ved det nye sykehuset i Drammen

7. september var over 1000 mennesker samlet til markering av "tett bygg" for nytt sykehus i Drammen.

- Tusen takk for flott innsats. Uten dere hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre, sa prosjektdirektør Arnstein Hodne til de fremmøtte. 

Les mer om markering og se bilder her.

 

JANUAR-JUNI 2023

Timelapsevideo fra byggeplassens kamera viser utviklingen av nytt sykehus de første seks månedene i 2023. Se videoen her

UTVIKLINGEN I 2022

Se bilder av bygget som former seg gjennom et år

En stor bygning med mye snø på bakken

Se mer her 

NOVEMBER 2022

Adkomstbygg og psykiatribygg - De siste byggene til nytt sykehus i Drammen reiser seg fra bakken.

En byggeplass med kraner

Les mer

 

OKTOBER 2022

En viktig milepæl for ny infrastruktur: Sjøledninger klare for å frakte spillvann fra nytt sykehus -  Med byggingen av nytt sykehus i Drammen og annen bebyggelse er det behov for å oppgradere avløpssituasjonen på Brakerøya. Løsningen ble en fem kilometer lang sjøledning som er senket i Drammensfjorden.

En stor industrimaskin

Les mer

AUGUST 2022

Et nytt sykehus tar form - Bygget vokser i høyden, fasaden kommer til syne og arbeidene med de siste bygningsvolumene er i gang. Les om fremdriften til det nye sykehuset i Drammen som vokser frem på Brakerøya.

En bygning under oppføring ved siden av en vannmasse

Les mer 

 

APRIL 2022 

Oppstart byggearbeider psykiatribygg - Veidekke AS skal bygge tre bygg for psykisk helse og rus ved nytt sykehus i Drammen.

En bygning med en bekk foran

Les mer

 

NOVEMBER 2021

Bygget reiser seg - Forbipasserende ved Brakerøya og nytt sykehus begynner å se tydelige konturer av et bygg som raskere og raskere stiger i høyden.

En bygning under oppføring

Les mer

 

SEPTEMBER 2021

Statsministeren la ned grunnstein for nytt sykehus i Drammen - Sykehuset som bygges på Brakerøya er et av de største sykehusprosjektene i Norge, og det kommer til å ha enorm betydning både for Drammen og for regionen rundt, sa daværende statsminister Erna Solberg (Høyre).

En person som tar et bilde av en murvegg

Les mer

SEPTEMBER 2021

Spesiallaget kunst skal sette preg på det nye sykehuset - Seks anerkjente kunstnere skal lage kunst til adkomstbygget og andre sentrale deler i nytt sykehus i Drammen.

En lang gang med røde og grønne glass som henger fra taket

Foto: Adrian Bugge

Les mer


AUGUST 2021

Ny vei til sykehuset: Jernbaneundergangen på plass - Flyttingen av en 1600 tonn tung betongkonstruksjon markerer en viktig milepæl i prosjektet. Betongkonstruksjonen er en del av den nye jernbaneundergangen og er et viktig steg i etableringen av god veiforbindelse til nytt sykehus i Drammen.

En høy vinkel utsikt over en parkeringsplass

Les mer

 

JULI 2021

Første etappe for bunnplate til poliklinikkbygg - Betongbilene gikk i skytteltrafikk da prosjektet støpte første etappe av bunnplate til poliklinikkbygg øts. En viktig milepæl.

Les mer

 

JUNI 2021

Å drifte en stor byggeplass gjennom en pandemi - Mens byggeplasser flere steder i landet ble stengt på grunn av større smitteutbrydd, la sykehusprosjektet tilrette for full drift med redusert smitterisiko.

Les mer

 

APRIL 2021

Grunnarbeider for kjeller ferdigstilles - "Dette er en stor milepæl i prosjektet", sa prosjektdirektør Arnstein Hodne.

En høy vinkel utsikt over en by

 

MARS 2021

Interiørkonsept med farge- og materialvalg for nytt sykehus i Drammen - Brakerøyas lange industrihistorie og naturlandskap var en viktig inspirasjonskilde for interiørkonseptet til det nye sykehuset.

En gruppe mennesker i et rom

 

OKTOBER 2019 - BYGGESTART

Byggstart - 14. oktober 2019 ble første spadetak tatt på Brakerøya, på tomten til nytt sykehus i Drammen. Helseminister Bent Høie klippet snoren og åpnet byggeplassen, mens Cathrine M. Lofthus startet opp gravemaskinen og tok det første gravetaket på tomten.

En person i gul vest

Les mer

 

JUNI 2017

Vedtatt bygging - I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til det nye sykehuset i Drammen. Lånet utbetales i perioden 2017-2024. I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

 

FEBRUAR 2017

Til forprosjektfase - 2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.

 

DESEMBER 2016

Vedtatt - 19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken HF.

 

JUNI 2016

Godkjent konseptrapport - Etter flere år med omfattende utredninger, godkjente styret i Vestre Viken HF konseptrapporten for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen i sitt styremøtet 9. mai 2016. 16. juni samme år behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF konseptfasen for det nye sykehuset, og dette ble endelig stadfestet i foretaksmøtet 22. juni 2016.

JULI 2015

Optimalisering - I juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen. Her ble det blant annet lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken HF skulle brukes på en best mulig måte. En gunstigere utnyttelse av samlet kapasitet i hele helseforetaket, skulle redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset.


JUNI 2014

Konseptfase - Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over lang tid. I juni 2014 godkjente Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for et nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes, i tillegg til null-alternativet, var lokalisering på Brakerøya. 

Sist oppdatert 07.03.2023