logo Helse Sør-Øst

Bilder og skisser

​​ 

Oversiktsillustrasjon fra syd med Drammen i bakgrunnen
Last ned oversiktsillustrasjon fra syd
Perspektiv mot adkomstplassen og hovedinngang

Perspektiv mot adkomstplassen. Last ned her

Perspektiv mot pasienthagen med beplantning og benker

Perspektiv mot pasienthagen, med glassgaten i bakgrunn. Last ned her

Perspektiv glassgate plan 2 vestibyle mot øst,

Perspektiv glassgate plan 2 mot øst. Last ned her

Perspektiv glassgate plan 1 mot vest

Perspektiv glassgate, plan 1 mot vest. Last ned her

Perspektiv glassgte plan1 vestibyle mot vest med beplantning, benker og mennesker

Perspektiv glassgate plan 1, vestibyle mot vest. Last ned her 

Perspektiv glassgate plan 2 mot øst

Perspektiv glassgate plan 2 mot øst. Last ned her 

Illustrasjon av akuttmotak utenfor på vinterstid, med snø, en ambulanse, biler og mennesker

Perspektiv mot akuttmottak. Last ned her

Perspektiv glassgate plan 1 mot psykiatribygg, med benker, mennesker og en trapp i tre

Perspektiv i glassgaten, plan 1 mot psykiatribygg. Last ned her

Perspektiv mot psykiatribyggene i tre med hage og en elv i forkant

Perspektiv mot byggene for psykisk helse og rus. Last ned her

Perspektiv av fasaden sett fra stranden

Perspektiv sett fra syd. Last ned her

Fugleperspektiv fra sydvest

Perspektiv sett fra sydvest. Last ned her​ 

Sist oppdatert 04.01.2023