logo Helse Sør-Øst

Funksjoner i sykehuset

Konse​​pt

I nytt sykehus i Drammen skal følgende overordnede prinsipper legges til grunn for den fysiske utformingen:

  • Alle sengerom er én-sengsrom
  • Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern som tilrettelegger for integrasjon og tverrfaglig samarbeid. Det er lagt opp til sambruk av medisinske servicefunksjoner, fellesfunksjoner som kjøkken, forskningsfasiliteter, møtearealer mm.
  • Poliklinikker organiseres samlet med lett tilgjengelighet for publikum
  • Operasjonskapasitet for inneliggende og dagkirurgi er samlet på ett plan sammen med postoperativ, intensiv og føde
  • Akuttmottak og observasjonsenhet for voksen og barn er samlet på plan 1 sammen med radiologivirksomhet
  • Standardisering av rom for større fleksibilitet og pasientsikkerhet
  • Universell utforming
  • Valg av teknikk- og logistikkløsninger underbygger mer optimal funksjonalitet

I all hovedsak er konseptet basert på Sykehusbygg HF sin standardromskatalog.
Det er forutsatt at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle faser og på alle nivåer skal prioriteres på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn og innarbeides i all planlegging og utførelse.​​

Sist oppdatert 10.01.2023