logo Helse Sør-Øst

Styret på omvisning ved Nytt sykehus i Drammen

25. april avholdt styret i Helse Sør-Øst RHF styreseminar i prosjektlokalene til Nytt sykehus i Drammen. På slutten av dagen fikk styret en omvisning i nybygget.

Publisert 02.05.2024

Styret, med styreleder Svein Ingvar Gjedrem i spissen fikk et godt blikk på flere forskjellige deler av bygget. Prosjektdirektør Arnstein Hodne i Sykehusbygg kunne stolt vise fram deler av bygget.

En gruppe mennesker iført sikkerhetsvester
Styreleder Svein Ingvar Gjedrem med prosjektdirør Arnstein Hodne i forgrunnen fikk se flere deler av Nytt sykehus i Drammen. 

Styret fikk se både adkomstbygg og pasientområder i byggene for psykisk helse og rus. Deretter gikk turen til behandlingsbygget der styret blant annet fikk en orientering om laboratoriet og lokalene til analysehallen.

En mann i sikkerhetsvest og en mann i gul jakke
Prosjektdirektør Arnstein Hodne orienterte om byggingen og driften i analysehallen i nybygget. 

Styret fikk også en rundtur i poliklinikkbyggene med øyeavdelingen, dialyseavdeling, fødeavdelingen og den tilstøtende avdelingen for nyfødt intensiv.

En gruppe mennesker iført gule jakker
Et lydhørt styre på vei ut på byggeplassen.

Styreseminaret ble etterfulgt av styremøte dagen etter.