logo Helse Sør-Øst

Entreprisestrategi og inngåtte byggekontrakter

Bilde av mennesker med gul jakke og hjelm inne i et uferdig bygg

 

​Entreprisestr​​​ategi

Den valgte entreprise- og kontraktsstrategien skal legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet når det kommer til kostnader, kvalitet og tid. ​

For nytt sykehus i Drammen er det som hovedmodell valgt en modell med byggherrestyrte entrepriser for behandlingsbygg, poliklinikk, sengebygg og servicebygg i en kombinasjon med hovedentrepriser for adkomstbygg og psykiatribygg. I tillegg velges fagvise totalentrepriser for teknikk og IKT.

Entreprisene deles opp geografisk per bygg der slik inndeling er hensiktsmessig, både for bygningsmessige og delvis også for tekniske fag. Enkelte gjennomgående systemleveranser kontraheres av byggherren og tiltransporteres aktuelle entreprenører der dette er formålstjenlig.

Det planlegges å innrette konkurransene slik at tilbydere kan gi pris på flere pakker for eventuelt sammenslåing til større entrepriser. På denne måten tilrettelegges for at tilbud kan mottas både fra større og noe mindre entreprenører.

Modellen sikrer at prosjektet vil kunne gjennomføres i henhold til gjelende hovedfremdriftsplan og forventes samtidig å gi best mulig priskonkurranse i markedet.

Modellen er tilrettelagt med fleksibilitet for å kunne gjøre tilpasninger av pakkestørrelser og sammensetning. Erfaring viser at det kan være nødvendig å endre entrepriseinndeling underveis, enten på grunn av markedsmessige, fremdriftsmessige eller organisatoriske forhold. Den valgte modellen legger til rette for dette ved at man kan slå sammen til større pakker, alternativt gå over til totalentrepriser også for bygningsmessige fag eller etablere større integrerte totalentrepriser.​​

Under følger en oversikt over​​ inngåtte byggekontrakter hittil i prosje​ktet​

​Oversikten under inkluderer ikke kontrakter for rådgivertjenester, utstyr, IKT m.m. Utstyrsanskaffelser struktureres i egnede anskaffelsespakker, mer informasjon om disse kan du finne på denne siden

INNGÅTTE BYGGEKONTRAKTER
​​​KONTRAKT​​ ​ENTREPRENØR​

​KONTRAHERT
7013 Gangbro til Brakerøya HAB Construction  07.08.23
​​​​​​2403 Innvendige arbeider - sengeby​gg ​AF-Gruppen Norge ​26.​06.22
​4401 Belysningsutstyr ​Fagerhult, XAL AS, Glamox AS​ ​20.06.22
​2305 Helikopterplattform ​Marine Aluminium AS ​20.06.22
​7009 PNSD utomhus grunnarbeid og VA ​Marthinsen & Duvholt ​20.06.22
​2712 Byggutstyr sentralbygg ​Idema AS ​20.06.22
​3008 Kjøle- og fryserom ​Buskerud Kulde AS ​10.05.22
​5403 Pasientsignal ​Ascom Norway AS ​07.04.22
2002 Totalentreprise adkomstbygg Veidekke Entreprenør AS​ 04.04.22​
​4211 Høyspentanlegg - intern anlegg Otera Infra AS​ 15.03.22​
​2001 Totalentreprise psykiatribygg ​Veidekke Entreprenør AS ​07.03.22
​7005 Kommunale veier og VA - Drammen  ​Isachsen Anlegg AS ​01.02.22
​4101 Sykeromskanaler ​Fagerhult Belysning ​07.01.22
​3602 Luftbehandling - poliklinikk- og sengebygg Energima AS​ ​29.11.21
​3002 Varme- og kjøleanlegg sentralbygg AF Energi og Miljøteknikk AS ​22.22.21
​2402 Innvendige arbeider - poliklinikk- og servicebygg ​Hent AS ​22.11.21


3001 Sanitæranlegg - sentralbygg
​Norsk Teknisk installasjon AS ​22.11.21
4001 Elektriske anlegg- sentralbygg

​Bravida Norge AS ​12.11.21
​3006 Gass- og trykkluftanlegg ​Bravida Norge AS ​10.11.21
​3007 Sprinkleranlegg - sentralbygg ​Norsk Teknisk Installasjon ​10.11.21
​2401 Innvendige arbeider - behandlingsbygg ​Hent AS

​01.11.21​

​3601 Luftbehandling - behandlings- og servicebygg ​GK Norge AS ​11.10.21
7012 Forberedende arbeider for gangbro til Brakerøya stasjon​ HAB​ ​07.04.21
​7004 Pumpestasjon Brakerøya og sjøledninger Solumstrand HAB​ ​24.03.21
​2403 Tett hus- sentralbygg ​Hent AS ​16.12.20
7001 Kulvert under jernbane og GS bro​ ​AF-Gruppen Norge ​23.11.20

​6311 Rørpost ​Aerocom AS ​16.11.20
​2302 Råbygg og pelearbeider - sentralbygg vest og servicebygg AF-Gruppen Norge​ ​09.11.20
​5601 Byggautomasjon  ​Schneider Electric Norge AS ​05.10.20
6201 AGV​ ​Opent S.p.A ​07.09.20

​2301 Råbygg og pelearbeider - sentralbygg øst ​Hent AS ​07.09.20
​5401 Sikkerhet, lås og beslag ​Bravida Norge AS ​07.07.20
​6101 Heiser ​KONE AS ​02.06.20
​7007 Rundkjøring rundt Strandveien ​Marthinsen & Duvholt ​30.03.20
​2201 Betong og pelearbeider kjeller ​AF Norge ​20.02.20
​6511 Avfallssug ​Envac Norge AS ​20.02.20

​7006 Omlegging infrastruktur ​Arne Olav Lund AS ​17.02.20
​​1101 Felles rigg og drift ​Karlsen & Nordseth AS ​06.12.19
​2102 Sikringskonstruksjoner og graving ​Marthinsen & Duvholt ​09.08.19
​2101 Riving og miljøsanering ​AF Decom AS ​​12.11.18

Sist oppdatert 06.01.2023