logo

Utstyrsanskaffelser

​​Under følger en oversikt over inngåtte og kommende kontrakter

​Øverste del av tabellen viser hvilke kontrakter som er inngått per nå, deretter følger kommende konkurranser som er utlyst, men ikke ferdigstilt og til sist en oversikt over konkurranser som vil bli k​unngjort.

UTSTYRSA​NSKAFFELSER
​Anskaffelsespakke​​​ Kontrakt/​konkurranse ​Leverandør ​Kommentar
​Obduksjonsutstyr

​Q2 22
​Myhrvold-gruppen 

Inter instrument AS
​Storkjøkkenutstyr ​Q2 22 ​Norrøna Storkjøkken AS

Metos AS

​Kjøkkenutstyr pakkemaskin ​Q2 22 ​Empakk AS
​Kjøkkenutstyr øvrig ​Q2 22​Avrop på rammeavtale
​Automasjon bakteriologi ​Q2 22-Q2 23

​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt
​Sikkerhetskabinett og avtrekksskap Q2-Q4 22 ​Nino Labinteriör AB

Zystm AB

Beco Tec AS
 
​Fastmontert utstyr til Operasjon ​Q4 22 ​Kebomed AS

Dico AS

Ortomedic AS

Dräger Norge AS
Kebomed er avrop på HSØ-avtale, resterende er konkurranser for NSD​
Spesialutstyr ØNH/Odontologi​ Q4 22​ Entomed Norge AS

Karl Storz Endoskopi Norge AS

Kebomed AS

Ortomedic AS

Opticon AS
​Sterilforsyning ​Q4 22 ​Getinge Norge AS

Kebomed AS

ASP Norge AS

Steelco Norge 

Medon Scandinavia AS
​Sengevask  ​Q1 23 ​Weber Hospital systems BV
​Neonotalutstyr  ​Q2-Q3 23 ​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Stråleterapi Linac ​Q1 23 ​Varian Medical Systems Scandinavia ​Avrop på opsjon. 
​Analysehall ​Q1 23 ​​Roche Diagnostics Norge AS  
​Anestesi og respirasjon ​Q1 23

​Respirasjon: Medidyne

ØNH-mikroskop: Carl Zeiss AS

Avrop på rammeavtale. 
​Pasientløftere ​Q1 23 ​Etac AS
​MR ​Q2 23 ​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Renholdsutstyr ​Q1 23 ​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Spesialutstyr lunge ​Q1 23 ​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Pasientovervåking og telemetri ​Q2-Q3 23
Spesialutstyr obstetrikk ​Q2 23 Scan-Med AS Norway  
​Angio/ Intervasjon ​Q2 23 ​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. ​
​Øvrig vask- og sterilisering ​Q2 23 ​​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Bildestyring ​Q2 23 ​​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Defibrillator ​Q2 23 ​Diacor AS
​Elektroniske tøyskap ​Q3 23 ​Pågående anskaffelse - avrop på regional avtale.
​Analysehall instrumenter ​Q2 23 ​Pågående anskaffelser, leverandør ikke valgt. 
​Kjøle- og fryseutstyr ​Q3 23  
​Stråleterapi IKT ​Q3 23  
​Digital radiografi ​Q2 23 ​​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Fysio og ergoterapitreningsutstyr ​Q2 23 ​​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Dekontaminator vask og spyl Q2-Q3 23​ ​​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Endoskopivaskemaskin og tørkeskap Q3 23​
​Spesialutstyr patologi ​Q2-Q3 23 ​​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
Spesialutstyr urologi Q2-Q3 23 ​​Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. 
​Laboratorie og prepareringsutstyr Q3 23
Stråleterapi CT Q3 23
​CT Q3 23​
H202 Desinfeksjonsrobot Q3 23​
Medisinske møbler ​Q3 23
Samlepakke grunnutrustning Q3 23​
​Møbler  ​Q3 23
​Samlepakke løst inventar ​Q3 23
​Samlepakke Operasjon/ anestesi/ intensiv Q3 23​
Samlepakke terapi og diagnostikk ​Q3 23
​Transport- og logistikkutstyr Q3 23  
Makrokamera ​Q3 23
​Spesialutstyr øye ​Q3-Q4 23
​Samlepakke lab ​Q3-Q4 23
Diatermi og laser ​Q3-Q4 23
Kromatografi​ ​Q3-Q4 23
​Sykehussenger  ​Q3-Q4 23
​Spesialutstyr biokjemi Q4 23​
​Spesialutstyr blodbank ​Q4 23
​Spesialutstyr genteknologi ​Q4 23
​Mikroskop  ​Q4 23
​Varmeskap og inkubator Q4 23   ​​


I tillegg til anskaffelsene i tabellen over har Vestre Viken HF egne anskaffelser som følger deres prosesser og utenfor byggeprosjektets fremdrift. Følgende pakker gjelder: 

  • Nukleærmedisin
  • Dental-/kjeverøntgen
  • Mammografi
  • Ultralyd
  • Infusjonsutstyr
  • Kirurgiske instrumenter
  • Dialyse
  • Endoskopi
  • Verkstedsutstyr
  • Test- og måleutstyr 

Ta kontakt med Vestre Viken for mer informasjon om disse. Kontaktdetaljer finnes på helseforetakets prosjektside: Vestre Viken/ nytt sykehus i Drammen 


Sist oppdatert 24.04.2023