logo Helse Sør-Øst

Utstyrsanskaffelser

​​Under følger en oversikt over inngåtte og kommende kontrakter

​Øverste del av tabellen viser hvilke kontrakter som er inngått per nå, deretter følger kommende konkurranser som er utlyst, men ikke ferdigstilt og til sist en oversikt over konkurranser som vil bli k​unngjort.

UTSTYRSA​NSKAFFELSER
​Anskaffelsespakke​​​ ​Leverandør ​Kommentar
​Obduksjonsutstyr ​Myhrvold-gruppen 

Inter instrument AS
​Storkjøkkenutstyr ​Norrøna Storkjøkken AS

Metos AS

​Kjøkkenutstyr pakkemaskin ​Empakk AS
​Kjøkkenutstyr øvrig

​Berg & Dahl AS

Elkjøp

​Automasjon bakteriologi ​Becton Dickinson Norway AS
​Sikkerhetskabinett og avtrekksskap

​Nino Labinteriör AB

Zystm AB

Beco Tec AS

Bryn Byggeklima AS

 
​Fastmontert utstyr til Operasjon

​Kebomed AS

Dico AS

Ortomedic AS

Dräger Norge AS

Glamox AS

 
Spesialutstyr ØNH/Odontologi​

Entomed Norge AS

Karl Storz Endoskopi Norge AS

Kebomed AS

Ortomedic AS

Opticon AS

Dental Sør AS

 

​Sterilforsyning ​Getinge Norge AS

Kebomed AS

ASP Norge AS

Steelco Norge 

Medon Scandinavia AS
​Sengevask  ​Weber Hospital systems BV
​Neonotalutstyr 

​GE Healthcare Norge AS

Dräger Norge AS

Avalon Medical AS

​Stråleterapi Linac ​Varian Medical Systems Scandinavia
​Analysehall

​​Roche Diagnostics Norge AS

 
​Anestesi og respirasjon

​Respirasjon: Medidyne

ØNH-mikroskop: Carl Zeiss AS

MR- og transportrespirator: Medidyne

 
​Pasientløftere ​Etac AS
​MR ​Siemens Healthcare AS ​ 
​Renholdsutstyr ​Drammen Papir Engros AS
​Spesialutstyr lunge

​Diacor AS

Timik AS

​Pasientovervåking og telemetri
Spesialutstyr obstetrikk Scan-Med AS Norway  
​Angio/ Intervensjon ​Philips Norge AS ​​
​Øvrig vask- og sterilisering

​Thune Produkter AS

Getinge Norge AS

Ken Hygiene Systems AS

Steelco Norge

​​ 
​Bildestyring ​​
​Defibrillator ​Diacor AS
​Elektroniske tøyløsning ​Texi AS
​Analysehall instrumenter ​DiaSorin AB
​Kjøle- og fryseutstyr  
​Stråleterapi IKT  
​Digital radiografi ​​
​Fysio og ergoterapitreningsutstyr

​Fysiopartner AS

Qicraft Norge AS

Timik AS

​​
​Dekontaminator vask og spyl

​Steelco AS

Getinge Norge AS

​​ 
​Endoskopivaskemaskin og tørkeskap

​Olympus Norge AS

Decotron AS

Endoskopvask

Getinge Norge AS

 
​Spesialutstyr patologi ​Histolab Products AB ​​ 
Spesialutstyr urologi ​Kebomed AS ​​
​Laboratorie og prepareringsutstyr
Stråleterapi CT
​CT ​GE Healthcare Norge AS
H202 Desinfeksjonsrobot
Medisinske møbler
Samlepakke grunnutrustning
​Møbler 
​Samlepakke løst inventar
​Samlepakke Operasjon/ anestesi/ intensiv

​Carl Zeiss AS

Ortomedic AS

Samlepakke terapi og diagnostikk
​Transport- og logistikkutstyr  
Makrokamera
​Spesialutstyr øye
​Samlepakke lab
Diatermi og laser ​Medtronic
Kromatografi​ ​Shimadzu Filial Sverige
​Sykehussenger  ​Etac AS
​Spesialutstyr biokjemi
​Spesialutstyr blodbank
​Spesialutstyr genteknologi
​Mikroskop 
​Varmeskap og inkubator   ​​
Hematologi Sysmex Norway NUF  
Allergi/autoimmunologi Thermo Fisher Diagnostics AS  
Spesialutstyr mikrobiologi

Montebello Diagnostics AS

Triolab AS

Becton Dickinson Norway AS

 


I tillegg til anskaffelsene i tabellen over har Vestre Viken HF egne anskaffelser som følger deres prosesser og utenfor byggeprosjektets fremdrift. Følgende pakker gjelder: 

  • Nukleærmedisin
  • Dental-/kjeverøntgen
  • Mammografi
  • Ultralyd
  • Infusjonsutstyr
  • Kirurgiske instrumenter
  • Dialyse
  • Endoskopi
  • Verkstedsutstyr
  • Test- og måleutstyr 

Ta kontakt med Vestre Viken for mer informasjon om disse. Kontaktdetaljer finnes på helseforetakets prosjektside: Vestre Viken/ nytt sykehus i Drammen 


Sist oppdatert 08.02.2024