logo Helse Sør-Øst

Beredskap

Regional helseberedskap er nødvendig for at innbyggerne i Helse Sør-Øst skal tilbys nødvendige og forsvarlige helsetjenester, også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.


Beredskapsnivåer

Helse Sør-Øst benytter tre bederskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.
Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etbaleres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Rød beredskap

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømming av pasienter.

Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner. 
Sist oppdatert 04.01.2023