logo Helse Sør-Øst

Oppdrags- og bestillingsdokument

Helse Sør-Øst RHF utarbeider årlige oppdrags- og bestillingsdokument til helseforetakene. Dette sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs styringsbudskap for året.   ​​


           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

               Sist oppdatert 12.02.2024