logo

Oppdrags- og bestillingsdokument

Helse Sør-Øst RHF utarbeider årlige oppdrags- og bestillingsdokument til helseforetakene. Dette sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs styringsbudskap for året.

Sist oppdatert 21.02.2023