logo Helse Sør-Øst

Offentlig journal

Offentlig journal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter ved Helse Sør-Øst RHF. Dokumentene er ikke tilgjengelig på nett, men kan be om å få innsyn. Helse Sør-Øst RHF har i tillegg egen arkivdel for graderte dokumenter. Denne publiseres ikke på offentlig journal.

Hovedregel om offentlighet

Helse Sør-Øst RHF er et offentlig organ og er underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Innsynsbegjæring

For å be om innsyn i dokumenter, ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer. 

Disse opplysningene finner du i journalene. Innsynsbegjæringen vil bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. 

Dersom det er opplysninger i dokumentet som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli «sladdet» fra dokumentet. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.

Du kan be om innsyn ved å sende en e-post til Helse Sør-Øst RHF


Se også..

Offentlighetsloven

Rettleiar til offentleglova

 

2​​024

   

        Tidligere offentlige journaler

        Offentlig journal ligger på våre nettsider i to år.

        Offentlig journal 2023

        Offentlig journal 2022

         

        Be om innsyn i journaler eldre enn 2 år

         

        Sist oppdatert 22.07.2024