logo Helse Sør-Øst
Kleshengere på rekke med sykehusuniformer i blå og rustrød

ForBedring

Arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS henger sammen og påvirker hverandre. ForBedring er et verktøy som skal bidra til å se disse tre områdene samlet.

Spørsmålene i undersøkelsen er delt inn i temaene engasjement, samarbeidsklima, arbeidsforhold, sikkerhetsklima, lederatferd, fysisk miljø og oppfølging. Undersøkelsen er laget for å avdekke utfordringer, føre til lokalt forbedringsarbeid og bidra til at sykehusene utvikler seg i riktig retning, til beste for både pasienter og ansatte. Alle enheter ved alle sykehus skal lage handlingsplaner med tiltak innen både bevarings- og forbedringsområder.

Det er viktig at ansatte opplever at det nytter å si ifra.

 

Les m​​er:

ForBedring 2022, Helse Sør-Øst (PDF)

Nasjonal resultatrapport ForBedring (PDF)​​

 

ForBedring er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, helse-, miljø- og sikkerhetskartlegging (HMS) og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Undersøkelsen er et resultat av et nasjonalt samarbeid mellom helseregionene, helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet, pluss Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet med å utvikle undersøkelsen startet i desember 2015. Undersøkelsen ble først testet ut på flere enheter ved Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus, St Olavs Hospital og Helse Førde, og i alle helseforetakene i Helse Nord.

De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene besluttet i august 2017 at undersøkelsen ForBedring skulle gjennomføres i de fire regionene. I februar 2018 ble undersøkelsen sendt ut til 126 200 medarbeidere i alle helseforetak og institusjoner som driftes eller har avtale med en helseregion eller helseforetak.

 

Se og​så:

12 prinsipper for medvirkning i Helse Sør-Øst

Personal- og kompetanseutvikling

 

Sist oppdatert 17.01.2023