logo Helse Sør-Øst

Vil løse gåten om cøliaki

Hvert år får mer enn 400 barn i Norge cøliaki, men vi vet lite om hva som påvirker risikoen for sykdommen. Ketil Størdal har gjennom sin forskning tilført ny kunnskap innen feltet. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 18.10.2016

​Størdal har blant annet sett på sammenhengen mellom tidspunktet for eksponering av gluten hos små barn og utvikling av cøliaki, rutiner for amming, samt flere andre faktorer som kan forklare hvorfor noen får den kroniske betennelsessykdommen. Nylig avsluttet han en studie som tar for seg mors jerntilskudd under graviditeten.

- Studien vi har gjort antyder at jerntilskudd under graviditeten kan øke risikoen for at barnet får cøliaki. Jernholdig mat derimot, kan gravide spise uten at risikoen øker, sier Ketil Størdal.

I studien er data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) blitt brukt. MoBa er en studie der Folkehelseinstituttet i tett samarbeid med sykehus, startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. I 2008 var målet nådd - over 100 000 svangerskap var inkludert. Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn allerede fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. 

- Mor og barn-undersøkelsen er helt unik i verdenssammenheng. Vi har tilgang på data fra tidlig i graviditeten, og vi fortsetter å følge barna som nå er opp til 14 år, sier Størdal.

Over halvparten tar tilskudd

I studien som ble gjort for å kartlegge sammenhengen mellom jerntilskudd og barns cøliaki, tok forskerne utgangspunkt i spørreskjema til gravide kvinner for å kartlegge bruk av kosttilskudd og kosthold, om mor var «blodfattig», og hemoglobinverdien.

I studien svarte totalt 56,6 prosent av de kommende mødrene at de hadde tatt jerntilskudd før uke 30 i graviditeten. En stor del av disse gravide var verken «blodfattige» eller hadde lav hemoglobinverdi.

- Vi observerte økt risiko for cøliaki hos barna hvor mødrene hadde tatt en form for jerntilskudd. Dette gjaldt både de gravide som hadde tatt et rent jerntilskudd og gravide som hadde tatt andre tilskudd som også inneholdt jern. Andre tilskudd som inneholder vitaminer, mineraler, folinsyre eller tran, ga ikke økt risiko for å utvikle cøliaki. Vi så heller ikke noen risiko ved å spise jernrik kost, sier Størdal.

Internasjonal oppmerksomhet

Resultatene av studien ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Clinical gastroenterology and hepatology 2013 med artikkelen "Association between maternal iron supplement intake during pregnancy and risk of celiac disease in children".

Vil forske videre

Ved siden av å være overlege i Sykehuset Østfold, er Ketil Størdal forsker i Folkehelseinstituttet. Der arbeider han blant annet med PAGE-undersøkelsen som de neste årene skal undersøke hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer i forhold til risikoen for å få type 1 diabetes og cøliaki.  PAGE-undersøkelsen tar også utgangspunkt i data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Tidligere forskning viser at noen gener som finnes hos 30-40 prosent av nordmenn må være til stede for å få cøliaki. Hvorfor bare noen få av disse igjen utvikler cøliaki, vet forskerne lite om.

- Studier viser at barn som starter inntak av gluten sent, det vil si etter 6 måneders alder, har en større risiko for å få cøliaki. Mors inntak av jerntilskudd under graviditet kan være med på å øke risikoen. Infeksjoner de første leveårene kan muligens også bidra til økt risiko. Vi har også flere hypoteser om andre årsaker som vi ønsker å studere, sier Størdal.