logo Helse Sør-Øst
Smilende ansatt med avdeling i bakgrunnen

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet lager de fire regionale helseforetakene hvert år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».

Hologram, virtuell virkelighet og robotskanner. I 2023 ble det gjort mye god og viktig forskning på sykehusene, der flere ulike verktøy ble tatt i bruk. Fredag 30. mai ble rapporten om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten overlevert for ellevte gang.

Sist oppdatert 04.06.2024