logo Helse Sør-Øst
Ansatt med mikroskop

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet lager de fire regionale helseforetakene hvert år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».

Kjønnsspesifikk forskning, persontilpasset medisin, psykisk helse, kreft og kunstig intelligens. Det skjer hele veien viktig forskning og innovasjon i sykehusene. Fredag 26. mai mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den tiende nasjonale rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene i 2022.

Sist oppdatert 01.06.2022