Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.

Gå til oversikt over avtalespesialistene

Er du pasient og ønsker å benytte deg av våre private avtaler?Fagområder der samarbeid med private er viktig

Helse Sør-Øst RHF kjøper eksterne helsetjenester for omlag fire milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.


Somatiske spesialisthelsetjenester

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med fire leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester fra 1. juli 2018. Det ble inngått likelydende rammeavtaler med alle leverandørene. Avtalene består av to deler som har ulik varighet.

  • Del 1 inneholder hovedgruppene: 1- Generell kirurgi, 2- Ortopedisk kirurgi, 3- Plastikkirurgi, 4- Øre-nese-hals kirurgi, 6- Søvnapné.

    Rammeavtalens varighet for del 1 er fra 01.07.2018-31.12.2019, med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år.
  • Del 2 inneholder hovedgruppe: 5- Øyesykdommer. Denne delen av avtalen ble avsluttet den 20.06.2019.

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  


Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf410656
Kravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Kravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfKravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfpdf585481
2020 Ytelsesesavtale for Volvat Medisinske Stenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2020 Ytelsesesavtale for Volvat Medisinske Stenter AS.pdf2020 Ytelsesesavtale for Volvat Medisinske Stenter AS.pdfpdf90999
2020 Ytelsesesavtale for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2020 Ytelsesesavtale for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdf2020 Ytelsesesavtale for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdfpdf132089
2020 Ytelsesesavtale for Aleris Helse AS (Frogner og Agder).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2020 Ytelsesesavtale for Aleris Helse AS (Frogner og Agder).pdf2020 Ytelsesesavtale for Aleris Helse AS (Frogner og Agder).pdfpdf254006
2020 Ytelsesavtale for Ibsensykehusene AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2020 Ytelsesavtale for Ibsensykehusene AS.pdf2020 Ytelsesavtale for Ibsensykehusene AS.pdfpdf100006

Klinisk nevrofysiologisk undersøkelse

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med EEG Laboratoriet AS (Oslo) om kjøp av klinisk nevrofysiologiske undersøkelser. Rammeavtalen gjelder i perioden 04.03.2019 – 31.12.2020 med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år.

Rammeavtalen omfatter undersøkelsene:

  • EEG (elektroencefalografi), registrering av hjernens elektriske aktivitet,
  • Nevrografi og EMG (elektromyografi), registrering av elektrisk aktivitet i nerver og muskulatur
  • PSG (polysomnografi), søvnundersøkelse som innebærer målinger av hjerneaktivitet, respirasjon og muskelaktivitet under våkenhet og søvn.
  • MSLT (multiple sleep latency test), søvnighetstest / innsovningstest

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  

Ytelsesavtale 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Ytelsesavtale 2021.pdfYtelsesavtale 2021.pdfpdf407626
Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf2006352
Kravspesifikasjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Kravspesifikasjon.pdfKravspesifikasjon.pdfpdf662904

Laboratorietjenester

Helse Sør-Øst RHF har inngått to rammeavtaler med to leverandører om kjøp av laboratorietjenester.

  1. Rammeavtale for polikliniske laboratorietjenester fra 15. oktober 2020 tom 31.desember 2022, med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år. Det ble inngått likelydende rammeavtaler med to leverandører. Avtalene består av polikliniske laboratorietjenester innenfor laboratorieområdene: medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi og klinisk farmakologi.
  2. Rammeavtale for cervix-cytologi fra 1.januar 2021 tom 31.desember 2021. Det ble inngått likelydende rammeavtaler med to leverandører. Avtalene består av cervix-cytologiske prøver som inngår som en del av det nasjonale screeningprogrammet for livmorhalskreft. 

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. 
For polikliniske laboratorietjenester inngås det samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.
Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  


2020 Rammeavtalen Cervix-cytologi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2020 Rammeavtalen Cervix-cytologi.pdf2020 Rammeavtalen Cervix-cytologi.pdfpdf1038214
2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdf2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf900281
2020 Kravspesifikasjon - Cervix cytologi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2020 Kravspesifikasjon - Cervix cytologi.pdf2020 Kravspesifikasjon - Cervix cytologi.pdfpdf381687
2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdf2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf482878
Unntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/Unntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfUnntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf262325

Psykisk helsevern

CRUX Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfCRUX Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfpdf298401
CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfCRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf734322
Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfFekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf658632
Fekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Fekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdfFekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdfpdf235742
Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfFriskstiftelsen - Rammeavtale.pdfpdf759855
Friskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfFriskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfpdf131125
Furukollen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen - Rammeavtale.pdfFurukollen - Rammeavtale.pdfpdf780881
Furukollen - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen - Ytelsesavtale.pdfFurukollen - Ytelsesavtale.pdfpdf280776
Manifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfManifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfpdf640966
Manifestsenteret PHV - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifestsenteret PHV - Ytelsesavtale.pdfManifestsenteret PHV - Ytelsesavtale.pdfpdf160770
Modum Bad PHV - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum Bad PHV - Ytelsesavtale.pdfModum Bad PHV - Ytelsesavtale.pdfpdf293764
Modum bad PHV - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum bad PHV - Rammeavtale.pdfModum bad PHV - Rammeavtale.pdfpdf810377
NKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdfNKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdfpdf784747
NKS Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfNKS Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfpdf161089
NKS Østbytunet - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Østbytunet - Rammeavtale.pdfNKS Østbytunet - Rammeavtale.pdfpdf770512
NKS Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfNKS Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfpdf145786
SKBM Larkollen - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/SKBM Larkollen - Ytelsesavtale.pdfSKBM Larkollen - Ytelsesavtale.pdfpdf103049
SKBM Larkollen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/SKBM Larkollen - Rammeavtale.pdfSKBM Larkollen - Rammeavtale.pdfpdf768810
Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf776115
Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf352802

Radiologi

Avtalene gjelder fra 01.01.21 til 31.12.24.

Konkurransegrunnlag.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Konkurransegrunnlag.pdfKonkurransegrunnlag.pdfpdf381991
Vedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Vedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfVedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfpdf392896
Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfYtelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfpdf81531
Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Helsehuset Røngten AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Helsehuset Røngten AS.pdfYtelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Helsehuset Røngten AS.pdfpdf67989
Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Unilabs Norge AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Unilabs Norge AS.pdfYtelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester - Helse Sør-Øst RHF og Unilabs Norge AS.pdfpdf100289
Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester_PET-CT - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester_PET-CT - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfYtelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester_PET-CT - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfpdf123620
Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester_Vestre Viken - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester_Vestre Viken - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfYtelsesavtale - polikliniske radiologiske tjenester_Vestre Viken - Helse Sør-Øst RHF og Aleris Røntgen AS.pdfpdf142934
Ytelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Aleris Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Aleris Røntgen AS.pdfYtelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Aleris Røntgen AS.pdfpdf50852
Ytelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Helsehuset Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Helsehuset Røntgen AS.pdfYtelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Helsehuset Røntgen AS.pdfpdf39267
Ytelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Unilabs Norge AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Unilabs Norge AS.pdfYtelsesavtale RAD - tilleggskjøp - Unilabs Norge AS.pdfpdf51949

Helse og arbeid

Innen flere av fagområdene som tilbyr behandling innen Helse og arbeid, har Helse Sør-Øst RHF inngått avtaler med private avtaleparter.

Avtalene er forlenget til 31.12.2022.

Helse og arbeid - psykisk helsevern

Arbeidsrettet rehabilitering

Helse og arbeid behandlingstilbud i Helse Sør-Øst

Rehabilitering

Helse Sør-Øst RHF har fra 1.1.2015 inngått løpende avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialiserte rehabiliteringstjenester. Avtalen er innen 16 delytelser - kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr finnes HER

Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfAvtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfpdf1068871
Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfVedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfpdf556919
Ytelsesavtael 2021 Høyenhall Helse og Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtael 2021 Høyenhall Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtael 2021 Høyenhall Helse og Rehabilitering.pdfpdf372679
Ytelsesavtale 2021 Avonova Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Avonova Ringerike Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2021 Avonova Ringerike Rehabilitering.pdfpdf98877
Ytelsesavtale 2021 Beitostølen Helsesportsenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Beitostølen Helsesportsenter.pdfYtelsesavtale 2021 Beitostølen Helsesportsenter.pdfpdf33555
Ytelsesavtale 2021 Evjeklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Evjeklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2021 Evjeklinikken AS.pdfpdf302083
Ytelsesavtale 2021 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2021 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfpdf265471
Ytelsesavtale 2021 HLF Briskeby Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 HLF Briskeby Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2021 HLF Briskeby Rehabilitering.pdfpdf243187
Ytelsesavtale 2021 Idrettens Helsesenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Idrettens Helsesenter AS.pdfYtelsesavtale 2021 Idrettens Helsesenter AS.pdfpdf239497
Ytelsesavtale 2021 LHL- sykehuset Gardermoen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 LHL- sykehuset Gardermoen.pdfYtelsesavtale 2021 LHL- sykehuset Gardermoen.pdfpdf251517
Ytelsesavtale 2021 MS-Senteret Hakadal AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 MS-Senteret Hakadal AS.pdfYtelsesavtale 2021 MS-Senteret Hakadal AS.pdfpdf265639
Ytelsesavtale 2021 N.K.S Helsehus Akershus as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 N.K.S Helsehus Akershus as.pdfYtelsesavtale 2021 N.K.S Helsehus Akershus as.pdfpdf294960
Ytelsesavtale 2021 Norsk Diabetessenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Norsk Diabetessenter.pdfYtelsesavtale 2021 Norsk Diabetessenter.pdfpdf214260
Ytelsesavtale 2021 Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfYtelsesavtale 2021 Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfpdf474822
Ytelsesavtale 2021 PTØ Gardermoen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 PTØ Gardermoen.pdfYtelsesavtale 2021 PTØ Gardermoen.pdfpdf809718
Ytelsesavtale 2021 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfYtelsesavtale 2021 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfpdf257880
Ytelsesavtale 2021 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2021 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfpdf276734
Ytelsesavtale 2021 Røysumtunet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Røysumtunet.pdfYtelsesavtale 2021 Røysumtunet.pdfpdf242636
Ytelsesavtale 2021 Signo Conrad Svendsen senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Signo Conrad Svendsen senter.pdfYtelsesavtale 2021 Signo Conrad Svendsen senter.pdfpdf206376
Ytelsesavtale 2021 Skogli Helse og Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Skogli Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2021 Skogli Helse og Rehabilitering.pdfpdf364042
Ytelsesavtale 2021 Stiftelsen CatoSenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Stiftelsen CatoSenteret.pdfYtelsesavtale 2021 Stiftelsen CatoSenteret.pdfpdf290772
Ytelsesavtale 2021 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfYtelsesavtale 2021 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfpdf239749
Ytelsesavtale 2021 Unicare Bakke AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Unicare Bakke AS.pdfYtelsesavtale 2021 Unicare Bakke AS.pdfpdf245478
Ytelsesavtale 2021 Unicare Fram AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Unicare Fram AS.pdfYtelsesavtale 2021 Unicare Fram AS.pdfpdf294725
Ytelsesavtale 2021 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2021 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfpdf268712
Ytelsesavtale 2021 Unicare Hokksund AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Unicare Hokksund AS.pdfYtelsesavtale 2021 Unicare Hokksund AS.pdfpdf337918
Ytelsesavtale 2021 Unicare Landaasen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Unicare Landaasen AS.pdfYtelsesavtale 2021 Unicare Landaasen AS.pdfpdf266798
Ytelsesavtale 2021 Unicare Steffensrud AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Unicare Steffensrud AS.pdfYtelsesavtale 2021 Unicare Steffensrud AS.pdfpdf271810
Ytelsesavtale 2021 Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2021 Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2021 Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfpdf340477
Ytelsesavtaler 2021 Unicare Jeløy AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtaler 2021 Unicare Jeløy AS.pdfYtelsesavtaler 2021 Unicare Jeløy AS.pdfpdf262596
Ytlesesavtale 2021 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytlesesavtale 2021 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfYtlesesavtale 2021 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfpdf290688


Rituell omskjæring av guttebarn

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med Parsennklinikken AS i Oslo, om rituell omskjæring av guttebarn med virkning fra 1.mai.2021.
Avtalen gjelder kun barn opp til tre måneder alder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner, og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

Parsennklinikken AS kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege. I dette tilfelle forutsettes det at Parsennklinikken AS innhenter nødvendig medisinsk informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Ved henvisning fra føde-/barselavdeling, helsestasjon eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. For inngrep, omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter, er det krav om egenbetaling fra foresatte for tiden kr. 4000. 

For rituell omskjæring av guttebarn kommer ikke Pasient og brukerettighetsloven kapittel 2 til anvendelse, jf. lov om rituell omskjæring § 3, (2). Det betyr blant annet at tjenesten ikke omfattes av fritt behandlingsvalg, og at pasienter fra andre helseregioner ikke kan benytte seg av denne avtalen.

Kontaktinformasjon:  

Parsennklinikken AS
Majorstuveien 16, 0367 Oslo
Telefon:  22 20 33 75


2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdf2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdfpdf49032
Rammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Rammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfRammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfpdf2195154


Spiseforstyrrelser

Modum bad - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum bad - Ytelsesavtale.pdfModum bad - Ytelsesavtale.pdfpdf144757
Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfCapio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfpdf43944
Modum bad - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum bad - Rammeavtale.pdfModum bad - Rammeavtale.pdfpdf2565566
Capio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfCapio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfpdf2666286

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdfBehandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdfpdf697122
Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale.pdfBehandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale.pdfpdf107972
Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfBlå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfpdf3780381
Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfBlå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfpdf156872
Borgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Borgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdfBorgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdfpdf1815924
Eina Behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Eina Behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfEina Behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfpdf100750
Eina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Eina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfEina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfpdf684645
Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfFossumkollektivet - Rammeavtale.pdfpdf1319926
Fossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Fossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfFossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfpdf39962
Incognito klinikk - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Incognito klinikk - Rammeavtale.pdfIncognito klinikk - Rammeavtale.pdfpdf3671840
Incognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Incognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfIncognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfpdf225053
Lukas Stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Lukas Stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfLukas Stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf182861
Lukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Lukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfLukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf1913193
Manifestsenteret 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret 2.pdfManifestsenteret 2.pdfpdf175171
Manifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdfManifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdfpdf2433231
Manifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfManifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfpdf2433231
Manifestsenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret.pdfManifestsenteret.pdfpdf179577
Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfRiisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf690034
Samtun AS - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Samtun AS - Rammeavtale.pdfSamtun AS - Rammeavtale.pdfpdf3607148
Samtun AS - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Samtun AS - Ytelsesavtale.pdfSamtun AS - Ytelsesavtale.pdfpdf107271
Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfSlemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfpdf632243
Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfSlemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfpdf156493
Stiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfStiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfpdf688227
Stiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfpdf163640
Stiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfpdf214174
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Rammeavtale.pdfpdf692252
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfpdf319645
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Rammeavtale.pdfpdf1913195
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfpdf134614
Stiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfpdf3424484
Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfpdf682234
Stiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfStiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfpdf1246155
Stiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale.pdfpdf133580
Stiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfStiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfpdf684124
Stiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale.pdfpdf235757
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Riisby Behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Riisby Behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfpdf238660
Stiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfStiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf648722
Stiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfStiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfpdf660945
Stiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfpdf115276
Stiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfStiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfpdf1177237
Stiftelsen Valdresklinikken - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Valdresklinikken - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Valdresklinikken - Ytelsesavtale.pdfpdf224197
Stiftelsen kvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen kvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen kvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale.pdfpdf309136
Trasoppklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Trasoppklinikken - Rammeavtale.pdfTrasoppklinikken - Rammeavtale.pdfpdf2987102
Trasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Trasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfTrasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfpdf307055
Tyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfTyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfpdf667501


 

 
Inngåelse av avtaler med private institusjoner

Lov om offentlig anskaffelse

Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

Går til Doffin

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse er sladdet i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket.Om å bli avtalepart

Ønsker dere å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av helsetjenester?

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Sør-Øst RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse Sør-Øst RHF ber om i konkurranse.

Ønsker dere å bli avtalespesialist?

Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Sør-Øst RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening og på www.legejobber.no

Ønsker dere å bli fritt behandlingsvalg-leverandør?

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble innført 1. november 2015. Den innebærer at pasientene har muligheten til å velge hvor de ønsker å motta behandling, blant offentlige virksomheter og godkjente private aktører. Det er HELFO som godkjenner FBV-leverandører.

Fant du det du lette etter?