Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en sto del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområdet, psykologer og psykiatere.

Gå til oversikt over avtalespesialistene


Fagområder der samarbeid med private er viktig

Helse Sør-Øst kjøpe eksterne helsetjenester for omlag fire milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.


Kirurgi

2016 kravspesifikasjon kirurgi v1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2016 kravspesifikasjon kirurgi v1.0.pdf2016 kravspesifikasjon kirurgi v1.0.pdf
2016 YtelsesavtaleTeres Medical Norge AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2016 YtelsesavtaleTeres Medical Norge AS.pdf2016 YtelsesavtaleTeres Medical Norge AS.pdf
2016 Ytelsesavtale Ringvoll Klinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2016 Ytelsesavtale Ringvoll Klinikken AS.pdf2016 Ytelsesavtale Ringvoll Klinikken AS.pdf
2016 Ytelsesavtale NIMI AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2016 Ytelsesavtale NIMI AS.pdf2016 Ytelsesavtale NIMI AS.pdf
2016 Ytelsesavtale IbsenSykehuset AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2016 Ytelsesavtale IbsenSykehuset AS.pdf2016 Ytelsesavtale IbsenSykehuset AS.pdf
2016 Ytelsesavtale Aleris Helse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2016 Ytelsesavtale Aleris Helse AS.pdf2016 Ytelsesavtale Aleris Helse AS.pdf
2016 Ytelsesavtale Mjøs Kirurgene AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2016 Ytelsesavtale Mjøs Kirurgene AS.pdf2016 Ytelsesavtale Mjøs Kirurgene AS.pdf
2016 Ytelsesavtale Akademikliniken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2016 Ytelsesavtale Akademikliniken AS.pdf2016 Ytelsesavtale Akademikliniken AS.pdf
Rammeavtale kirurgi 01012014-31122015 prolongert tom 31.12.2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Rammeavtale kirurgi 01012014-31122015 prolongert tom 31.12.2016.pdfRammeavtale kirurgi 01012014-31122015 prolongert tom 31.12.2016.pdf

Klinisk nevrofysiologisk undersøkelse

EEG-Laboratoriet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/EEG-Laboratoriet.pdfEEG-Laboratoriet.pdf
Rammeavtale fom 1 11 2014 polikliniske nevrofysiologiske undersøkekser og spesialsøvnundersøkelser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Rammeavtale fom 1 11 2014 polikliniske nevrofysiologiske undersøkekser og spesialsøvnundersøkelser.pdfRammeavtale fom 1 11 2014 polikliniske nevrofysiologiske undersøkekser og spesialsøvnundersøkelser.pdf
Kravspesifikasjon - Poliklinisk nevrofysiologiske undersøkelser og spesiasøvnundersøkelser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Kravspesifikasjon - Poliklinisk nevrofysiologiske undersøkelser og spesiasøvnundersøkelser.pdfKravspesifikasjon - Poliklinisk nevrofysiologiske undersøkelser og spesiasøvnundersøkelser.pdf

Laboratorietjenester

2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdf2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdf
2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdf2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdf
Ytelsesavtale 2015 Fürst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/Ytelsesavtale 2015 Fürst.pdfYtelsesavtale 2015 Fürst.pdf
Ytelsesavtale 2015 Unilabs.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/Ytelsesavtale 2015 Unilabs.pdfYtelsesavtale 2015 Unilabs.pdf

Psykisk helsevern

Ytelsesavtale 2016 Modum Bad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Modum Bad.pdfYtelsesavtale 2016 Modum Bad.pdf
Ytelsesavtale 2016 Østbytunet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Østbytunet.pdfYtelsesavtale 2016 Østbytunet.pdf
Ytelsesavtale 2016 Skjelfoss psykiatriske senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Skjelfoss psykiatriske senter.pdfYtelsesavtale 2016 Skjelfoss psykiatriske senter.pdf
Ytelsesavtale 2016 Manifestsenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Manifestsenteret.pdfYtelsesavtale 2016 Manifestsenteret.pdf
Ytelsesavtale 2016 Larkollen ungdomspsyikatriske behandlingshjem.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Larkollen ungdomspsyikatriske behandlingshjem.pdfYtelsesavtale 2016 Larkollen ungdomspsyikatriske behandlingshjem.pdf
Ytelsesavtale 2016 NKS Grefsenlia.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 NKS Grefsenlia.pdfYtelsesavtale 2016 NKS Grefsenlia.pdf
Ytelsesavtale 2016 Furukollen psykiatriske senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Furukollen psykiatriske senter.pdfYtelsesavtale 2016 Furukollen psykiatriske senter.pdf
Ytelsesavtale 2016 Friskstiftelsen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Friskstiftelsen.pdfYtelsesavtale 2016 Friskstiftelsen.pdf
Ytelsesavtale 2016 Bergfløtt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Bergfløtt.pdfYtelsesavtale 2016 Bergfløtt.pdf
Ytelsesavtale 2016 Modum Bad Traumepoliklinikk.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2016 Modum Bad Traumepoliklinikk.pdfYtelsesavtale 2016 Modum Bad Traumepoliklinikk.pdf

Radiologi

2016 - Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2016 - Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdf2016 - Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdf
2016 - Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2016 - Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdf2016 - Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdf
2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Unilabs Norge AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Unilabs Norge AS.pdf2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Unilabs Norge AS.pdf
2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Helsehuset Kongsberg AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Helsehuset Kongsberg AS.pdf2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Helsehuset Kongsberg AS.pdf
2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Curato Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Curato Røntgen AS.pdf2016 Ytelsesavtale - CT MR RG UL Curato Røntgen AS.pdf
2016 Ytelsesavtale - PET-CT- Aleris Helse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2016 Ytelsesavtale - PET-CT- Aleris Helse AS.pdf2016 Ytelsesavtale - PET-CT- Aleris Helse AS.pdf

Raskere tilbake: avtaler innen ortopedi, arbeidsrettet rehabilitering og lettere psykiske lidelser

Innen flere av fagområdene som tilbyr behandling innen Raskere tilbake-ordningen, har Helse Sør-Øst RHF inngått avtaler med private avtaleparter.

Rehabilitering

Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfAvtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdf
Vedlegg 5 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Vedlegg 5 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2016.pdfVedlegg 5 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2016.pdf
Ytelsesavtale 2017 Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2017 Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering.pdf
Ytelsesavtale 2017 Beitostølen Helsesportsenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Beitostølen Helsesportsenter.pdfYtelsesavtale 2017 Beitostølen Helsesportsenter.pdf
Ytelsesavtale 2017 Evjeklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Evjeklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2017 Evjeklinikken AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2017 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdf
Ytelsesavtale 2017 HLF Briskeby Rehabilitering og Utadrettede tjenester as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 HLF Briskeby Rehabilitering og Utadrettede tjenester as.pdfYtelsesavtale 2017 HLF Briskeby Rehabilitering og Utadrettede tjenester as.pdf
Ytelsesavtale 2017 Høyenhall Helse og Rehabiltiering as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Høyenhall Helse og Rehabiltiering as.pdfYtelsesavtale 2017 Høyenhall Helse og Rehabiltiering as.pdf
Ytelsesavtale 2017 Idrettens Helsesenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Idrettens Helsesenter AS.pdfYtelsesavtale 2017 Idrettens Helsesenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Jeløy Kurbad AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Jeløy Kurbad AS.pdfYtelsesavtale 2017 Jeløy Kurbad AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 LHL-klinikkene Feiring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 LHL-klinikkene Feiring.pdfYtelsesavtale 2017 LHL-klinikkene Feiring.pdf
Ytelsesavtale 2017 LHL-klinikkene Glittre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 LHL-klinikkene Glittre.pdfYtelsesavtale 2017 LHL-klinikkene Glittre.pdf
Ytelsesavtale 2017 Landaasen Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Landaasen Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2017 Landaasen Rehabiliteringssenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 MS-Senteret Hakadal AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 MS-Senteret Hakadal AS.pdfYtelsesavtale 2017 MS-Senteret Hakadal AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 N.K.S. Helsehus Akershus as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 N.K.S. Helsehus Akershus as.pdfYtelsesavtale 2017 N.K.S. Helsehus Akershus as.pdf
Ytelsesavtale 2017 Nimi Ringerike AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Nimi Ringerike AS.pdfYtelsesavtale 2017 Nimi Ringerike AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Norsk Diabetikersenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Norsk Diabetikersenter.pdfYtelsesavtale 2017 Norsk Diabetikersenter.pdf
Ytelsesavtale 2017 Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfYtelsesavtale 2017 Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 PTØ Norge.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 PTØ Norge.pdfYtelsesavtale 2017 PTØ Norge.pdf
Ytelsesavtale 2017 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfYtelsesavtale 2017 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2017 Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Røysumtunet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Røysumtunet.pdfYtelsesavtale 2017 Røysumtunet.pdf
Ytelsesavtale 2017 Signo Conrad Svendsen senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Signo Conrad Svendsen senter.pdfYtelsesavtale 2017 Signo Conrad Svendsen senter.pdf
Ytelsesavtale 2017 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2017 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Steffensrud Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Steffensrud Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2017 Steffensrud Rehabiliteringssenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Stiftelsen CatoSenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Stiftelsen CatoSenteret.pdfYtelsesavtale 2017 Stiftelsen CatoSenteret.pdf
Ytelsesavtale 2017 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfYtelsesavtale 2017 Stiftelsen Hernes Institutt.pdf
Ytelsesavtale 2017 Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfYtelsesavtale 2017 Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Unicare Fram AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Unicare Fram AS.pdfYtelsesavtale 2017 Unicare Fram AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2017 Unicare Friskvernklinikken AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Unicare Hokksund AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Unicare Hokksund AS.pdfYtelsesavtale 2017 Unicare Hokksund AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 Vikersund Kurbad AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2017 Vikersund Kurbad AS.pdfYtelsesavtale 2017 Vikersund Kurbad AS.pdf


 

Mer om rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst

Rituell omskjæring av guttebarn

Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfRammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdf
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfVedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdf


Spiseforstyrrelser

Avtalene er prolongert til og med 31.12.2017

Ytelsesavtale 2016 Modum Bad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Ytelsesavtale 2016 Modum Bad.pdfYtelsesavtale 2016 Modum Bad.pdf
Ytelsesavtale 2016 Capio Anoreksi Senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Ytelsesavtale 2016 Capio Anoreksi Senter.pdfYtelsesavtale 2016 Capio Anoreksi Senter.pdf

Søvnutredninger

Kravspesifikasjon - Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Søvnutredninger/Kravspesifikasjon - Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné.pdfKravspesifikasjon - Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné.pdf
2016 Ytelsesavtale for EEG 1.3.2016 - 29.2.2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Søvnutredninger/2016 Ytelsesavtale for EEG 1.3.2016 - 29.2.2017.pdf2016 Ytelsesavtale for EEG 1.3.2016 - 29.2.2017.pdf
2016 Ytelsesavtale for Somni 1.3.2016 - 29.2.2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Søvnutredninger/2016 Ytelsesavtale for Somni 1.3.2016 - 29.2.2017.pdf2016 Ytelsesavtale for Somni 1.3.2016 - 29.2.2017.pdf

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling


 

 

Inngåelse av avtaler med private institusjoner

Lov om offentlig anskaffelse

Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

Går til Doffin

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse sladde i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket.

Om å bli avtalepart

Ønsker dere å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av helsetjenester?

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Sør-Øst RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse Sør-Øst RHF ber om i konkurranse.

Ønsker dere å bli avtalespesialist?

Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Sør-Øst RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening og på www.legejobber.no

Ønsker dere å bli fritt behandlingsvalg-leverandør?

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble innført 1. november 2015. Den innebærer at pasientene har muligheten til å velge hvor de ønsker å motta behandling, blant offentlige virksomheter og godkjente private aktører. Det er HELFO som godkjenner FBV-leverandører.