Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.

Gå til oversikt over avtalespesialistene

Er du pasient og ønsker å benytte deg av våre private avtaler?Fagområder der samarbeid med private er viktig

Helse Sør-Øst RHF kjøper eksterne helsetjenester for omlag fire milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.


Kirurgiske og medisinske tjenester innen hjertesykdommer

Helse Sør-Øst RHF inngikk en ny løpende rammeavtale med LHL sykehuset Gardermoen f.o.m. 1.1.2016 Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum. Avtalen omfatter utredning med angiografi (hjertekateterisering) og behandling med perkutan koronar intervensjon (PCI/utblokking av kransårer i hjertet).LHL tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  I tillegg utføres ablasjoner (avbrytelse av en elektrisk ledningsvei i hjertet) etter prioritert henvisning fra Oslo Universitetssykehus HF.

Dersom utredningen ved LHL sykehuset Gardermoen konkluderer med behov for transkutan aortaklaffimplantasjon (TAVI) eller åpen hjertekirurgi (åpen hjerteklaffkirurgi og aortokoronar bypass-operasjon) vil dette bli utført på henholdsvis Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus, Ullevål.

2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Hjertekirurgi/2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdf2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdf
2016 Avtale LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Hjertekirurgi/2016 Avtale LHL.pdf2016 Avtale LHL.pdf

Somatiske spesialisthelsetjenester

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med fire leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester fra 1. juli 2018. Det ble inngått likelydende rammeavtaler med alle leverandørene. Avtalene består av to deler som har ulik varighet.

  • Del 1 inneholder hovedgruppene: 1- Generell kirurgi, 2- Ortopedisk kirurgi, 3- Plastikkirurgi, 4- Øre-nese-hals kirurgi, 6- Søvnapné.

    Rammeavtalens varighet for del 1 er fra 01.07.2018-31.12.2019, med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år.
  • Del 2 inneholder hovedgruppe: 5- Øyesykdommer. Denne delen av avtalen ble avsluttet den 20.06.2019.

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  


Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdf
Kravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Kravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfKravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdf
2019 Ytelsesavtale del 1, Volvat Medisinsk Senter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2019 Ytelsesavtale del 1, Volvat Medisinsk Senter AS.pdf2019 Ytelsesavtale del 1, Volvat Medisinsk Senter AS.pdf
2019 Ytelsesavtale del 1, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2019 Ytelsesavtale del 1, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdf2019 Ytelsesavtale del 1, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdf
2019 Ytelsesavtale del 1, Ibsensykehusene AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2019 Ytelsesavtale del 1, Ibsensykehusene AS.pdf2019 Ytelsesavtale del 1, Ibsensykehusene AS.pdf
2019 Ytelsesavtale del 1, Aleris Helse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2019 Ytelsesavtale del 1, Aleris Helse AS.pdf2019 Ytelsesavtale del 1, Aleris Helse AS.pdf

Klinisk nevrofysiologisk undersøkelse

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med EEG Laboratoriet AS (Oslo) om kjøp av klinisk nevrofysiologiske undersøkelser. Rammeavtalen gjelder i perioden 04.03.2019 – 31.12.2020 med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år.

Rammeavtalen omfatter undersøkelsene:

  • EEG (elektroencefalografi), registrering av hjernens elektriske aktivitet,
  • Nevrografi og EMG (elektromyografi), registrering av elektrisk aktivitet i nerver og muskulatur
  • PSG (polysomnografi), søvnundersøkelse som innebærer målinger av hjerneaktivitet, respirasjon og muskelaktivitet under våkenhet og søvn.
  • MSLT (multiple sleep latency test), søvnighetstest / innsovningstest

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  

Kravspesifikasjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Kravspesifikasjon.pdfKravspesifikasjon.pdf
2019 Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/2019 Ytelsesavtale.pdf2019 Ytelsesavtale.pdf
2019 Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/2019 Rammeavtale.pdf2019 Rammeavtale.pdf

Laboratorietjenester

Avtalene er forlenget tom 30.6.2019

2018 Ytelsesavtale Fürst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2018 Ytelsesavtale Fürst.pdf2018 Ytelsesavtale Fürst.pdf
2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdf2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdf
2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdf2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdf
2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdf2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdf

Psykisk helsevern

CRUX Bergfløtt behandlingssenter 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX Bergfløtt behandlingssenter 2019 - Ytelsesavtale.pdfCRUX Bergfløtt behandlingssenter 2019 - Ytelsesavtale.pdf
CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfCRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdf
Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfFekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdf
Fekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Fekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdfFekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdf
Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfFriskstiftelsen - Rammeavtale.pdf
Friskstiftelsen 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen 2019 - Ytelsesavtale.pdfFriskstiftelsen 2019 - Ytelsesavtale.pdf
Furukollen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen - Rammeavtale.pdfFurukollen - Rammeavtale.pdf
Furukollen 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen 2019 - Ytelsesavtale.pdfFurukollen 2019 - Ytelsesavtale.pdf
Manifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfManifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdf
Manifestsenteret PHV 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifestsenteret PHV 2019 - Ytelsesavtale.pdfManifestsenteret PHV 2019 - Ytelsesavtale.pdf
Modum bad 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum bad 2019 - Ytelsesavtale.pdfModum bad 2019 - Ytelsesavtale.pdf
Modum bad PHV - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum bad PHV - Rammeavtale.pdfModum bad PHV - Rammeavtale.pdf
NKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdfNKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdf
NKS Grefsenlia 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Grefsenlia 2019 - Ytelsesavtale.pdfNKS Grefsenlia 2019 - Ytelsesavtale.pdf
NKS Østbytunet 2019 - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Østbytunet 2019 - Rammeavtale.pdfNKS Østbytunet 2019 - Rammeavtale.pdf
NKS Østbytunet 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Østbytunet 2019 - Ytelsesavtale.pdfNKS Østbytunet 2019 - Ytelsesavtale.pdf
SKBM Larkollen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/SKBM Larkollen - Rammeavtale.pdfSKBM Larkollen - Rammeavtale.pdf
SKBM Larkollen 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/SKBM Larkollen 2019 - Ytelsesavtale.pdfSKBM Larkollen 2019 - Ytelsesavtale.pdf
Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdf
Skjelfoss psykiatriske senter PHV 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter PHV 2019 - Ytelsesavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter PHV 2019 - Ytelsesavtale.pdf

Radiologi

Avtalene er forlenget ut 2019.

Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdfKravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdf
Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdfRammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdf
2019 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2019 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdf2019 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdf
2019 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2019 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg AS.pdf2019 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg AS.pdf
2019 Ytelsesavtale PET-CT, Aleris Helse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2019 Ytelsesavtale PET-CT, Aleris Helse AS.pdf2019 Ytelsesavtale PET-CT, Aleris Helse AS.pdf
2019 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2019 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdf2019 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdf

Raskere tilbake / Helse og arbeid

Innen flere av fagområdene som tilbyr behandling innen Raskere tilbake-ordningen, har Helse Sør-Øst RHF inngått avtaler med private avtaleparter.

Helse og arbeid - psykisk helsevern

Arbeidsrettet rehabilitering


Rehabilitering

Helse Sør-Øst RHF har fra 1.1.2015 inngått løpende avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialiserte rehabiliteringstjenester. Avtalen er innen 16 delytelser - kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr finnes HER

Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfAvtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdf
Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfVedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Beitostølen Helsesportsenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Beitostølen Helsesportsenter.pdfYtelsesavtale 2019 - Beitostølen Helsesportsenter.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Evjeklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Evjeklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Evjeklinikken AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2019 - Godthaab Helse og Rehabilitering.pdf
Ytelsesavtale 2019 - HLF Briskeby rehabilitering og utadrettet helestjenester AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - HLF Briskeby rehabilitering og utadrettet helestjenester AS.pdfYtelsesavtale 2019 - HLF Briskeby rehabilitering og utadrettet helestjenester AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Høyenhall Helse og rehabilitering as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Høyenhall Helse og rehabilitering as.pdfYtelsesavtale 2019 - Høyenhall Helse og rehabilitering as.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Idrettens Helsesenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Idrettens Helsesenter AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Idrettens Helsesenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - LHL sykehuset Gardermoen (tidligere feiring og Glittre).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - LHL sykehuset Gardermoen (tidligere feiring og Glittre).pdfYtelsesavtale 2019 - LHL sykehuset Gardermoen (tidligere feiring og Glittre).pdf
Ytelsesavtale 2019 - MS-Senteret Hakadal AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - MS-Senteret Hakadal AS.pdfYtelsesavtale 2019 - MS-Senteret Hakadal AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - N.K.Helseshus Akershus as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - N.K.Helseshus Akershus as.pdfYtelsesavtale 2019 - N.K.Helseshus Akershus as.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Norsk Diabetiksersenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Norsk Diabetiksersenter.pdfYtelsesavtale 2019 - Norsk Diabetiksersenter.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - PTØ Gardermoen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - PTØ Gardermoen.pdfYtelsesavtale 2019 - PTØ Gardermoen.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Røysumtunet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Røysumtunet.pdfYtelsesavtale 2019 - Røysumtunet.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Signo Conrad Svendsen senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Signo Conrad Svendsen senter.pdfYtelsesavtale 2019 - Signo Conrad Svendsen senter.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2019 - Stamina Ringerike Rehabilitering.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Stiftelsen CatoSenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Stiftelsen CatoSenteret.pdfYtelsesavtale 2019 - Stiftelsen CatoSenteret.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Stiftelsen Hernes Institutt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Stiftelsen Hernes Institutt.pdfYtelsesavtale 2019 - Stiftelsen Hernes Institutt.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Bakke AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Bakke AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Bakke AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Fram AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Fram AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Fram AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Friskvernklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Friskvernklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Friskvernklinikken AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Hokksund AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Hokksund AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Hokksund AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Jeløy AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Jeløy AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Jeløy AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Landaasen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Landaasen AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Landaasen AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Steffensrud AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Steffensrud AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Steffensrud AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdf


Rituell omskjæring av guttebarn

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med Ibsensykehusene AS om rituell omskjæring av guttebarn fra 1.12.2016 for en maksimal kontraktslengde på fire år (2+1+1). Avtalen er forlenget tom 30.11.2019. Inngrepene utføres i dag på Ibsensykehusenes lokasjoner i Porsgrunn og Gjøvik.

Anskaffelsen gjelder kun barn opp til 3 måneder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

Leverandøren kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege. I dette tilfelle forutsettes det at Ibsensykehusene AS innhenter nødvendig medisinsk informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Ved henvisning fra barselavdeling eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. For inngrep, omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter, er det krav om egenbetaling fra foresatte for tiden kr. 4000.

Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfRammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdf
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfVedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdf


Spiseforstyrrelser

Modum 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum 2019 - Ytelsesavtale.pdfModum 2019 - Ytelsesavtale.pdf
Capio 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio 2019 - Ytelsesavtale.pdfCapio 2019 - Ytelsesavtale.pdf
Modum - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum - Rammeavtale.pdfModum - Rammeavtale.pdf
Capio - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio - Rammeavtale.pdfCapio - Rammeavtale.pdf

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdfBehandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdf
Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale 2019.pdfBehandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale 2019.pdf
Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfBlå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdf
Blå Kors poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfBlå Kors poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Borgestadklinikken Blå Kors - Ytelsesavtale 2018-19.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Borgestadklinikken Blå Kors - Ytelsesavtale 2018-19.pdfBorgestadklinikken Blå Kors - Ytelsesavtale 2018-19.pdf
Borgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Borgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdfBorgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdf
Borgestadklinikken Blå Kors - Ytelsesavtale 2018_19 vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Borgestadklinikken Blå Kors - Ytelsesavtale 2018_19 vedlegg.pdfBorgestadklinikken Blå Kors - Ytelsesavtale 2018_19 vedlegg.pdf
Eina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Eina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfEina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdf
Eina behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Eina behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfEina behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfFossumkollektivet - Rammeavtale.pdf
Fossumkollektivet - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Fossumkollektivet - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfFossumkollektivet - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Incognito klinikk - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Incognito klinikk - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfIncognito klinikk - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Incognito klinikk - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Incognito klinikk - Rammeavtale.pdfIncognito klinikk - Rammeavtale.pdf
Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfKirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfKirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdf
Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfKvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdf
Kvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Kvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfKvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Kvinnekollektivet Arken 2019 - ytelsesavtale sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Kvinnekollektivet Arken 2019 - ytelsesavtale sladdet.pdfKvinnekollektivet Arken 2019 - ytelsesavtale sladdet.pdf
Manifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdfManifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdf
Manifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfManifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdf
Manifestsenteret TSB - ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB - ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfManifestsenteret TSB - ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Manifestsenteret TSB 2018 - Ytelsesavtale 2018_19 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB 2018 - Ytelsesavtale 2018_19 sladdet.pdfManifestsenteret TSB 2018 - Ytelsesavtale 2018_19 sladdet.pdf
Origosenteret Kirkens Bymisjon - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Origosenteret Kirkens Bymisjon - Rammeavtale.pdfOrigosenteret Kirkens Bymisjon - Rammeavtale.pdf
Oriogosenteret Kirkens Bymisjon - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Oriogosenteret Kirkens Bymisjon - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfOriogosenteret Kirkens Bymisjon - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfRiisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdf
Riisby behandlingssenter - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Riisby behandlingssenter - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfRiisby behandlingssenter - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Samtun AS - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Samtun AS - Rammeavtale.pdfSamtun AS - Rammeavtale.pdf
Samtun AS- Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Samtun AS- Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfSamtun AS- Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Skjelfoss psykiatriske senter TSB - Ytelsesavtale 2018_19 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Skjelfoss psykiatriske senter TSB - Ytelsesavtale 2018_19 sladdet.pdfSkjelfoss psykiatriske senter TSB - Ytelsesavtale 2018_19 sladdet.pdf
Skjelfoss psykiatriske senter TSB - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Skjelfoss psykiatriske senter TSB - Rammeavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter TSB - Rammeavtale.pdf
Skjelfoss psykiatriske senter TSB - ytelsesavtale 2018_2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Skjelfoss psykiatriske senter TSB - ytelsesavtale 2018_2019 sladdet.pdfSkjelfoss psykiatriske senter TSB - ytelsesavtale 2018_2019 sladdet.pdf
Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfSlemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdf
Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst, Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst, Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfSlemdal behandlingssenter Blå Kors Øst, Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Stiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfStiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdf
Stiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfStiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Stiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfStiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdf
Stiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfStiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Stiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfStiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdf
Stiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfStiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Stiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfStiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdf
Stiftelsen Solliakollektivet - ytelseavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Solliakollektivet - ytelseavtale 2019 sladdet.pdfStiftelsen Solliakollektivet - ytelseavtale 2019 sladdet.pdf
Trasopklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Trasopklinikken - Rammeavtale.pdfTrasopklinikken - Rammeavtale.pdf
Trasoppklinikken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Trasoppklinikken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfTrasoppklinikken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Tyrilistiftelsen - Rammeavtale 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen - Rammeavtale 2018.pdfTyrilistiftelsen - Rammeavtale 2018.pdf
Tyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfTyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdf
Tyrilistiftelsen - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfTyrilistiftelsen - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Tyrilistiftelsen 2018 - Ytelsesavtale 2018-19 vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen 2018 - Ytelsesavtale 2018-19 vedlegg.pdfTyrilistiftelsen 2018 - Ytelsesavtale 2018-19 vedlegg.pdf
Tyrilistiftelsen 2018 - Ytelsesavtale 2018-2019 laddet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen 2018 - Ytelsesavtale 2018-2019 laddet.pdfTyrilistiftelsen 2018 - Ytelsesavtale 2018-2019 laddet.pdf
Valdresklinikken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Valdresklinikken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdfValdresklinikken - Ytelsesavtale 2019 sladdet.pdf
Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfValdresklinikken - Rammeavtale.pdf


 

 

Inngåelse av avtaler med private institusjoner

Lov om offentlig anskaffelse

Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

Går til Doffin

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse er sladdet i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket.

Om å bli avtalepart

Ønsker dere å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av helsetjenester?

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Sør-Øst RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse Sør-Øst RHF ber om i konkurranse.

Ønsker dere å bli avtalespesialist?

Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Sør-Øst RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening og på www.legejobber.no

Ønsker dere å bli fritt behandlingsvalg-leverandør?

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble innført 1. november 2015. Den innebærer at pasientene har muligheten til å velge hvor de ønsker å motta behandling, blant offentlige virksomheter og godkjente private aktører. Det er HELFO som godkjenner FBV-leverandører.

Fant du det du lette etter?