Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.

Gå til oversikt over avtalespesialistene


Fagområder der samarbeid med private er viktig

Helse Sør-Øst RHF kjøper eksterne helsetjenester for omlag fire milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.


Kirurgiske og medisinske tjenester innen hjertesykdommer

2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Hjertekirurgi/2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdf2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdf
2016 Avtale LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Hjertekirurgi/2016 Avtale LHL.pdf2016 Avtale LHL.pdf

Somatiske spesialisthelsetjenester

Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdf
Kravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Kravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfKravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdf
2019 Ytelsesavtale del 1, Volvat Medisinsk Senter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2019 Ytelsesavtale del 1, Volvat Medisinsk Senter AS.pdf2019 Ytelsesavtale del 1, Volvat Medisinsk Senter AS.pdf
2019 Ytelsesavtale del 1, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2019 Ytelsesavtale del 1, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdf2019 Ytelsesavtale del 1, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdf
2019 Ytelsesavtale del 1, Ibsensykehusene AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2019 Ytelsesavtale del 1, Ibsensykehusene AS.pdf2019 Ytelsesavtale del 1, Ibsensykehusene AS.pdf
2019 Ytelsesavtale del 1, Aleris Helse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2019 Ytelsesavtale del 1, Aleris Helse AS.pdf2019 Ytelsesavtale del 1, Aleris Helse AS.pdf
1.7.2018-30.6.2019 Ytelsesavtale del 2- øye, Volvat Medisinsk Senter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/1.7.2018-30.6.2019 Ytelsesavtale del 2- øye, Volvat Medisinsk Senter AS.pdf1.7.2018-30.6.2019 Ytelsesavtale del 2- øye, Volvat Medisinsk Senter AS.pdf
1.7.2018-30.6.2019 Ytelsesavtale del 2- øye, Aleris Helse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/1.7.2018-30.6.2019 Ytelsesavtale del 2- øye, Aleris Helse AS.pdf1.7.2018-30.6.2019 Ytelsesavtale del 2- øye, Aleris Helse AS.pdf

Klinisk nevrofysiologisk undersøkelse

Kravspesifikasjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Kravspesifikasjon.pdfKravspesifikasjon.pdf
2019 Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/2019 Ytelsesavtale.pdf2019 Ytelsesavtale.pdf
2019 Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/2019 Rammeavtale.pdf2019 Rammeavtale.pdf

Laboratorietjenester

Avtalene er forlenget tom 30.6.2019

2018 Ytelsesavtale Fürst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2018 Ytelsesavtale Fürst.pdf2018 Ytelsesavtale Fürst.pdf
2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdf2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdf
2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdf2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdf
2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdf2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdf

Psykisk helsevern

Ytelsesavtale 2017 - Bergfløtt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Bergfløtt.pdfYtelsesavtale 2017 - Bergfløtt.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Fekjær.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Fekjær.pdfYtelsesavtale 2017 - Fekjær.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Friskstiftelsen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Friskstiftelsen.pdfYtelsesavtale 2017 - Friskstiftelsen.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Furukollen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Furukollen.pdfYtelsesavtale 2017 - Furukollen.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Larkollen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Larkollen.pdfYtelsesavtale 2017 - Larkollen.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Modum Bad PHV Traumepoliklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Modum Bad PHV Traumepoliklinikken.pdfYtelsesavtale 2017 - Modum Bad PHV Traumepoliklinikken.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Modum Bad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Modum Bad.pdfYtelsesavtale 2017 - Modum Bad.pdf
Ytelsesavtale 2017 - NKS Grefsenlia.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - NKS Grefsenlia.pdfYtelsesavtale 2017 - NKS Grefsenlia.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Skjelfoss.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Skjelfoss.pdfYtelsesavtale 2017 - Skjelfoss.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Østbytunet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtale 2017 - Østbytunet.pdfYtelsesavtale 2017 - Østbytunet.pdf
Ytelsesavtaler 2017 - Manifestsenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Ytelsesavtaler 2017 - Manifestsenteret.pdfYtelsesavtaler 2017 - Manifestsenteret.pdf

Radiologi

Avtalene er forlenget ut 2019.

Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdfKravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdf
Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdfRammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdf
2019 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2019 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdf2019 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdf
2019 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2019 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg AS.pdf2019 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg AS.pdf
2019 Ytelsesavtale PET-CT, Aleris Helse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2019 Ytelsesavtale PET-CT, Aleris Helse AS.pdf2019 Ytelsesavtale PET-CT, Aleris Helse AS.pdf
2019 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2019 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdf2019 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdf

Raskere tilbake / Helse og arbeid

Innen flere av fagområdene som tilbyr behandling innen Raskere tilbake-ordningen, har Helse Sør-Øst RHF inngått avtaler med private avtaleparter.

Helse og arbeid - psykisk helsevern

Arbeidsrettet rehabilitering


Rehabilitering

Helse Sør-Øst RHF har fra 1.1.2015 inngått løpende avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialiserte rehabiliteringstjenester. Avtalen er innen 16 delytelser - kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr finnes HER

Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfAvtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdf
Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfVedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Beitostølen Helsesportsenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Beitostølen Helsesportsenter.pdfYtelsesavtale 2019 - Beitostølen Helsesportsenter.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Evjeklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Evjeklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Evjeklinikken AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2019 - Godthaab Helse og Rehabilitering.pdf
Ytelsesavtale 2019 - HLF Briskeby rehabilitering og utadrettet helestjenester AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - HLF Briskeby rehabilitering og utadrettet helestjenester AS.pdfYtelsesavtale 2019 - HLF Briskeby rehabilitering og utadrettet helestjenester AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Høyenhall Helse og rehabilitering as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Høyenhall Helse og rehabilitering as.pdfYtelsesavtale 2019 - Høyenhall Helse og rehabilitering as.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Idrettens Helsesenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Idrettens Helsesenter AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Idrettens Helsesenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - LHL sykehuset Gardermoen (tidligere feiring og Glittre).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - LHL sykehuset Gardermoen (tidligere feiring og Glittre).pdfYtelsesavtale 2019 - LHL sykehuset Gardermoen (tidligere feiring og Glittre).pdf
Ytelsesavtale 2019 - MS-Senteret Hakadal AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - MS-Senteret Hakadal AS.pdfYtelsesavtale 2019 - MS-Senteret Hakadal AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - N.K.Helseshus Akershus as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - N.K.Helseshus Akershus as.pdfYtelsesavtale 2019 - N.K.Helseshus Akershus as.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Norsk Diabetiksersenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Norsk Diabetiksersenter.pdfYtelsesavtale 2019 - Norsk Diabetiksersenter.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - PTØ Gardermoen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - PTØ Gardermoen.pdfYtelsesavtale 2019 - PTØ Gardermoen.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Ringen Rehabiliteringssenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Røysumtunet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Røysumtunet.pdfYtelsesavtale 2019 - Røysumtunet.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Signo Conrad Svendsen senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Signo Conrad Svendsen senter.pdfYtelsesavtale 2019 - Signo Conrad Svendsen senter.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2019 - Stamina Ringerike Rehabilitering.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Stiftelsen CatoSenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Stiftelsen CatoSenteret.pdfYtelsesavtale 2019 - Stiftelsen CatoSenteret.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Stiftelsen Hernes Institutt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Stiftelsen Hernes Institutt.pdfYtelsesavtale 2019 - Stiftelsen Hernes Institutt.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Bakke AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Bakke AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Bakke AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Fram AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Fram AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Fram AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Friskvernklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Friskvernklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Friskvernklinikken AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Hokksund AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Hokksund AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Hokksund AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Jeløy AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Jeløy AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Jeløy AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Landaasen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Landaasen AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Landaasen AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Unicare Steffensrud AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Unicare Steffensrud AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Unicare Steffensrud AS.pdf
Ytelsesavtale 2019 - Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2019 - Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2019 - Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdf


Rituell omskjæring av guttebarn

Avtalen er forlenget tom 30. november 2019

Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfRammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdf
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfVedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdf


Spiseforstyrrelser

Avtalene er prolongert til og med 31.12.2017

Ytelsesavtale 2017 - Capio Anoreksi Senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Ytelsesavtale 2017 - Capio Anoreksi Senter.pdfYtelsesavtale 2017 - Capio Anoreksi Senter.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Modum Bad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Ytelsesavtale 2017 - Modum Bad.pdfYtelsesavtale 2017 - Modum Bad.pdf

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Ytelsesavtale 2017 - A-senteret, Kirkens Bymisjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - A-senteret, Kirkens Bymisjon.pdfYtelsesavtale 2017 - A-senteret, Kirkens Bymisjon.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Blå Kors Borgestadklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Blå Kors Borgestadklinikken.pdfYtelsesavtale 2017 - Blå Kors Borgestadklinikken.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Blå Kors Slemdal.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Blå Kors Slemdal.pdfYtelsesavtale 2017 - Blå Kors Slemdal.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Blå Kors Øst AS avd. Blå Kors Poliklinikk.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Blå Kors Øst AS avd. Blå Kors Poliklinikk.pdfYtelsesavtale 2017 - Blå Kors Øst AS avd. Blå Kors Poliklinikk.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Blå Kors Øst Avdeling, Eina.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Blå Kors Øst Avdeling, Eina.pdfYtelsesavtale 2017 - Blå Kors Øst Avdeling, Eina.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Frelsesarmeens rusomsorg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Frelsesarmeens rusomsorg.pdfYtelsesavtale 2017 - Frelsesarmeens rusomsorg.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Incognito.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Incognito.pdfYtelsesavtale 2017 - Incognito.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Kirkens Bymisjon Veslelien.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Kirkens Bymisjon Veslelien.pdfYtelsesavtale 2017 - Kirkens Bymisjon Veslelien.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Manifestsenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Manifestsenteret.pdfYtelsesavtale 2017 - Manifestsenteret.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Samtun AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Samtun AS.pdfYtelsesavtale 2017 - Samtun AS.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Fossumkollektivet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Fossumkollektivet.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Fossumkollektivet.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Fredheim.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Fredheim.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Fredheim.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Phoenix.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Phoenix.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Phoenix.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Renåvangen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Renåvangen.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Renåvangen.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Riisby Behandlingssenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Riisby Behandlingssenter.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Riisby Behandlingssenter.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Solliakollektivet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Solliakollektivet.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Solliakollektivet.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Valdresklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Stiftelsen Valdresklinikken.pdfYtelsesavtale 2017 - Stiftelsen Valdresklinikken.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Trasoppklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Trasoppklinikken.pdfYtelsesavtale 2017 - Trasoppklinikken.pdf
Ytelsesavtale 2017 - Tyrilistiftelsen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Ytelsesavtale 2017 - Tyrilistiftelsen.pdfYtelsesavtale 2017 - Tyrilistiftelsen.pdf


 

 

Inngåelse av avtaler med private institusjoner

Lov om offentlig anskaffelse

Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

Går til Doffin

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse er sladdet i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket.

Om å bli avtalepart

Ønsker dere å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av helsetjenester?

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Sør-Øst RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse Sør-Øst RHF ber om i konkurranse.

Ønsker dere å bli avtalespesialist?

Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Sør-Øst RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening og på www.legejobber.no

Ønsker dere å bli fritt behandlingsvalg-leverandør?

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble innført 1. november 2015. Den innebærer at pasientene har muligheten til å velge hvor de ønsker å motta behandling, blant offentlige virksomheter og godkjente private aktører. Det er HELFO som godkjenner FBV-leverandører.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.