logo
Kabler inn i en pc med hengelås rundt

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Helse Sør-Øst RHF forvalter regionens felles ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

​Ledelsessystem for infor​masjonssikkerhet

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har i fellesskap vedtatt et regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet basert på ISO 27001. Ledelsessystemet er gjeldene for samtlige helseforetak i regionen​.


Mål og strategi for informasjonssikkerhet ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021. Informasjonssikkerhet skal være del av helseforetakenes helhetlige styringssystem og beslutninger om risiko innen informasjonssikkerhet skal tas i den ordinære lederlinjen i helseforetakene.  

Sykehuspartner HF er regionenes primære databehandler. I tillegg til de regionalt vedtatte dokumentene i det fellesregionale styringssystemet for informasjonssikkerhet, vedlikeholder Sykehuspartner HF en rekke dokumenter knyttet til  informasjonssikkerhet.

Ledelsessystem og bruksvilkår - Sykehuspartner

Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra helseforetakene i regionen gi faglige råd som skal sikre et systematisk og samordnet arbeid med informasjonssikkerhet.

RSR gir primært råd om hvordan foretaksgruppen bør ivareta et systematisk arbeid innen informasjonssikkerhet. Videre gir RSR råd innen sentrale sikkerhetsområder.


​​​
Møteplan
Møtedatoer 2023 Regionalt sikkerhetsfaglig råd
Ja​nuar​

Ons 11.
Februar Ons 8.
Mars​

Ons 8.
April
Ons 12.
Mai Ons 10.
Juni Ons 7.
August Ons 23.
September Ons 20.
Oktober Ons 18.
November Ons 15.
Desember Ons 13.​

Meld in​n sak

Meld inn sak ​du ønsker behandlet i regionalt sikkerhetsfaglig råd:

Kontakt

For spørsmål om regionalt sikkerhetsfaglig råd, kontakt enhetsleder​ informasjonsikkerhet Øyvind Grinde​.Sist oppdatert 06.01.2023