Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Møter med kommunene – viktig dialoghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/moter-med-kommunene-viktig-dialogMøter med kommunene – viktig dialogGod dialog med kommunene i Innlandet er viktig i arbeidet med å avklare hvordan sykehustilbudet skal utvikles videre. Torsdag 15.10 deltok styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus på høstm...<img alt="Svein Gjedrem og Cathrine Lofthus på scenen på høstmøtet for KS Innlandet" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Innlandet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.10.2020 08:38:13
Nytt felles topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenestenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-felles-topplederprogram-for-spesialist-og-kommunehelsetjenestenNytt felles topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten og KS tilbyr nå i samarbeid med BI et helt nytt lederprogram for toppledere i helsetjenesten i Norge. Ett av hovedmålene er å skape gode ledere som kan styrke samordning og videreutvikle samarbeidet.16.10.2020 13:06:03
Et godt helsebudsjett for 2021https://www.helse-sorost.no/nyheter/et-godt-helsebudsjett-for-2021Et godt helsebudsjett for 2021- Regjeringen har i dag lagt frem et godt forslag til helsebudsjett som gir rom for en aktivitetsvekst utover den demografiske veksten, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.<img alt="Foto av Cathrine M. Lofthus." src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sider/Krever-ytterligere-tiltak-for-å-bedre-tilbud-innen-psykisk-helse-og-rus/Cathrine%20Lofthus_092.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.10.2020 07:01:20
Tildeling av regionale midler til tjenesteinnovasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tildeling-av-regionale-midler-til-tjenesteinnovasjonTildeling av regionale midler til tjenesteinnovasjon Helse Sør-Øst RHF tildeler 15 millioner kroner fordelt på 17 prosjekter. <img alt="Illustrasjon forskning" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Forskning2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.10.2020 07:34:16
Nå har flere fått «prøve» det nye sykehuset i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/na-har-flere-fatt-prove-det-nye-sykehuset-i-drammenNå har flere fått «prøve» det nye sykehuset i DrammenFor å få et inntrykk av hvordan noen rom i det nye sykehuset på Brakerøya kan se ut om fem år, er det bygget fysiske «prøverom».  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Erik%20Nordli%20og%20Thea%20Koren.jpg" style="BORDER:0px solid;" />28.09.2020 11:46:41
Styrebehandling av revisjonsrapport – uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/styrebehandling-av-revisjonsrapport-uonskede-hendelser-ved-sorlandet-sykehus-hfStyrebehandling av revisjonsrapport – uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HFKonsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en revisjon av uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF. Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst legger rapporten fra konsernrevisjonen fram for styret i Helse Sør-Øst RHF 24. september. <img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/HF/Hovedbilde%20flekkefjord.jpg" style="BORDER:0px solid;" />17.09.2020 13:55:00
Mer kunnskap for forebygging av selvmordhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mer-kunnskap-for-forebygging-av-selvmordMer kunnskap for forebygging av selvmordAlle landets helseforetak registrerer nå data om selvmord. Mer kunnskap gir grunnlag for å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet, sa Fredrik Walby som leder for nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og rusbehandl...<img alt="Avdelingsdirektør for psykisk helsevern Cecilie Skule, prosjektleder Fredrik Walby og viseadministrerende direktør Jan Frich sat" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Selvmordsforebygg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.09.2020 12:54:08
Nå skal sykehusene i Helse Sør-Øst bli grønnerehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/na-skal-sykehusene-i-helse-sor-ost-bli-gronnereNå skal sykehusene i Helse Sør-Øst bli grønnereHelse Sør-Øst RHF slutter seg til strakstiltakene i eiendomssektorens veikart for grønn omstilling. Helseforetaket er en av Norges største eiendomsforvaltere. <img alt="Avtalen" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Avtale%2010%20strakstiltak%20for%20eiendomsbransjen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.09.2020 06:00:00
Protonbygg på Radiumhospitalet godkjenthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/protonbygg-pa-radiumhospitalet-godkjentProtonbygg på Radiumhospitalet godkjentPå det nye Radiumhospitalet skal det etableres et nytt behandlingstilbud, protonterapi. Nå har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet godkjent planene. De vurderer at planene er i tråd med strålevernregelverket og bygging av landets f...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Radiumhospitalet/ProBeam%20(002).jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.09.2020 12:35:59
«Det finnes hjelp» – et nytt og viktig tilbudhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/det-finnes-hjelp-et-nytt-og-viktig-tilbud«Det finnes hjelp» – et nytt og viktig tilbudFolk som står i fare for å begå overgrep mot barn eller som har seksuell interesse for barn skal nå få bedre hjelp. Tirsdag 1. september åpnet lavterskeltjenesten Det finnes hjelp ved Oslo universitetssykehus. <img alt="Foto: Anders Bayer/Anne Martha B. Tvedt " src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Det%20finnes%20hjel.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.09.2020 10:02:17
Dataangrep mot Sykehuset Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/dataangrep-mot-sykehuset-innlandetDataangrep mot Sykehuset InnlandetSykehuset Innlandet HF og Sykehuspartner HF har på sine nettsider lagt ut sak med informasjon om dataangrep mot Sykehuset Innlandet HF.<img alt="Shutterstock" src="/PublishingImages/shutterstock_399288955.jpg" style="BORDER:0px solid;" />23.08.2020 21:20:35
Helse Sør-Øst godkjenner effektiviseringsplan for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-godkjenner-effektiviseringsplan-for-nytt-sykehus-i-drammenHelse Sør-Øst godkjenner effektiviseringsplan for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 20. august sluttet seg til Vestre Viken HFs planer for såkalt gevinstrealisering. Det betyr at man gjennomfører en rekke tiltak for å sikre økonomisk bærekraft – både for nytt sykehus i Drammen og for...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Hovedinngang%20nytt%20sykehus%20i%20Drammen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.08.2020 10:00:17
Helse Sør-Øst leverer på pakkeforløp for krefthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-leverer-pa-pakkeforlop-for-kreftHelse Sør-Øst leverer på pakkeforløp for kreftFor første gang siden pakkeforløpene for kreft ble innført i 2015 har samtlige av helseforetakene i Helse Sør-Øst nådd de fastsatte målene om at mer enn 70 prosent av pakkeforløpene skal være gjennomført innen standard forløpstid. <img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_0472.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.08.2020 09:54:35
Store lagre av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenestenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/store-lagre-av-smittevernutstyr-i-spesialisthelsetjenestenStore lagre av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenestenDet er i løpet av våren og sommeren kommet inn store mengder smittevernutstyr gjennom den nasjonale ordningen som Helse Sør-Øst RHF koordinerer. For spesialisthelsetjenesten er det lokale lagre i helseforetakene/sykehusene og i tillegg er d...<img alt="" src="/PublishingImages/Beredskap/Korona/Esker-1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.08.2020 09:47:09
Gjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gjennomforer-samfunnsanalyse-for-ny-sykehusstruktur-i-innlandetGjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i InnlandetDet er viktig å kartlegge direkte og indirekte ringvirkninger av ulike lokaliseringsløsninger for sykehus i Innlandet. Konsulentselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse nå fått oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Framtidig%20målbilde%20SI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.08.2020 13:37:45
Praksisstudier under koronapandemienhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/praksisstudier-under-koronapandemienPraksisstudier under koronapandemienKoronapandemien gjør det krevende for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Sør-Øst.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/student%20sliter.jpg" style="BORDER:0px solid;" />28.07.2020 10:37:56
Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norgehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/na-skal-det-produseres-andedrettsvern-i-norgeNå skal det produseres åndedrettsvern i NorgeLeverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.<img alt="Illustrasjon Foto: Helse Bergen" src="/PublishingImages/Beredskap/Korona/Haukeland1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.07.2020 14:09:57
Kontraktsignering for levering av sikkerhet, lås og beslag til nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktsignering-for-levering-av-sikkerhet-las-og-beslag-til-nytt-sykehus-i-drammenKontraktsignering for levering av sikkerhet, lås og beslag til nytt sykehus i DrammenFor nytt sykehus i Drammen har Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen inngått kontrakt med Bravida Norge AS for levering av sikkerhet, - lås- og beslagssystemer. Kontrakten har en verdi på om lag 132 millioner eks mva. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/IMG_4290.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.07.2020 13:52:08
Kontrakt for sikringskonstruksjoner og gravinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontrakt-for-sikringskonstruksjoner-og-gravingKontrakt for sikringskonstruksjoner og gravingDet er inngått kontakt med Marthinsen & Duvholt AS for sikringkonstruksjoner og graving til nytt sykehus. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/IMG_3676.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.07.2020 13:45:51
270 millioner ekstra til oppgraderinger ved sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/270-millioner-ekstra-til-oppgraderinger-ved-sykehusene270 millioner ekstra til oppgraderinger ved sykehuseneI alt har Helse Sør-Øst RHF fått 270 millioner kroner i ekstra midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Fordelingen av midlene ble besluttet av styret for Helse Sø...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Sykepleier.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.07.2020 10:47:25

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?