Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Budsjetterer med vekst i pasientbehandlingen på 1,7 prosenthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/budsjetterer-med-vekst-i-pasientbehandlingen-pa-17-prosentBudsjetterer med vekst i pasientbehandlingen på 1,7 prosentStyret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet at foretaksgruppen skal budsjettere med en samlet vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,7 prosent fra 2018 til 2019. Dette er i tråd med rammene i forslag til statsbudsjett for 2019.19.11.2018 12:45:43
Oppnevning av valgstyre til valg av ansattvalgte styremedlemmerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppnevning-av-valgstyre-til-valg-av-ansattvalgte-styremedlemmerOppnevning av valgstyre til valg av ansattvalgte styremedlemmerStyret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et valgstyre som har ansvar for å organisere og gjennomføre valg av ansattrepresentanter til styret i Helse Sør-Øst RHF.16.11.2018 07:48:48
Ahus med nytt tilbud til de sykeste barnahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ahus-med-nytt-tilbud-til-de-sykeste-barnaAhus med nytt tilbud til de sykeste barnaAhus leder an i et viktig nasjonalt løft når den nye barneovervåkningsenheten ble offisielt åpnet onsdag 14. november. -­ Det er flott at Ahus går opp løypa for et bedre overvåkningstilbud for barn, sa leder i Norsk barnelegeforening, Ketil...15.11.2018 09:42:39
Ny administrerende direktør ved Sykehuset Østfoldhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-administrerende-direktor-ved-sykehuset-ostfoldNy administrerende direktør ved Sykehuset ØstfoldStyret i Sykehuset Østfold har ansatt Hege Gjessing som administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.14.11.2018 18:22:30
Helse Sør-Øst RHF styrker kontroll og styring av IKT-arbeidethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-styrker-kontroll-og-styring-av-ikt-arbeidetHelse Sør-Øst RHF styrker kontroll og styring av IKT-arbeidetHelse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å styrke kontroll og styring innen IKT-området. Blant tiltakene er bedre forankring av beslutninger og redusert omfang og kompleksitet i porteføljen. 14.11.2018 07:45:56
Fastlegene kan sikre kortere ventetid for pasientenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fastlegene-kan-sikre-kortere-ventetid-for-pasienteneFastlegene kan sikre kortere ventetid for pasienteneI en hektisk fastlegehverdag, der tiden er knapp og pasientene mange, er alle tidsbesparende verktøy svært velkomne. At pasientenes ventetid i helsekø i tillegg kan forkortes, gjør det ekstra viktig at informasjonstjenesten Velg behandlings...09.11.2018 13:56:36
Vellykkede implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vellykkede-implementeringskonferanser-om-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusVellykkede implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rusI løpet av oktober ble det gjennomført til sammen tre regionale implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus i Helse Sør-Øst. Konferansene ble arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet, brukere og regional implementering...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/tiltakene%20er%20bra.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.11.2018 09:20:16
Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen styrebehandles i januarhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forprosjekt-for-nytt-sykehus-i-drammen-styrebehandles-i-januarForprosjekt for nytt sykehus i Drammen styrebehandles i januarForprosjektet for nytt sykehus i Drammen vil bli behandlet i styrene i Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF i januar 2019. - Planen var opprinnelig å behandle forprosjektrapporten i desember, men vi trenger mer tid til dialog med Drammen ko...08.11.2018 06:30:00
Ekspertpanelet er etablerthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ekspertpanelet-er-etablertEkspertpanelet er etablertEkspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 01.11.2018 14:17:39
Ansatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ansatte-i-sykehusene-kan-bidra-til-a-oke-antall-donorerAnsatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorerI løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske sykehus. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon blant helsepersonell kan bidra til å øke antall donorer.31.10.2018 08:29:12
Enige om løsning etter avbestilt IKT-kontrakthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/enige-om-losning-etter-avbestilt-ikt-kontraktEnige om løsning etter avbestilt IKT-kontraktSykehuspartner HF har forhandlet fram en endelig avtale med selskapet DXC Technology etter avbestilt IKT-kontrakt.  Det er nå inngått en avtale som gir omfattende gjenbruk av maskin- og programvare.30.10.2018 15:24:52
Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksishttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tonsbergprosjektet-vant-gullhammer-for-beste-praksisTønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksisPå Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold i kategorien Industrialisering.26.10.2018 07:46:46
Skal forske på livet etter prostatakreftenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/skal-forske-pa-livet-etter-prostatakreftenSkal forske på livet etter prostatakreftenI Telemark får rundt 200 menn prostatakreft hvert år. Nå har Sykehuset Telemark og urolog Rasmus Nilsson fått 3,1 millioner kroner til en studie som skal se på livskvalitet, arbeidsevne og frykt for tilbakefall.26.10.2018 07:36:28
I sentrum av forskning på individuell brystkreftbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/i-sentrum-av-forskning-pa-individuell-brystkreftbehandlingI sentrum av forskning på individuell brystkreftbehandlingOktober er brystkreftmåneden. Derfor er det passende at Bjørn Naume er månedens forsker. Brystkreft og persontilpasset behandling står sentralt i hans forskning. Klassifisering av pasientene ved hjelp av genuttrykk gir riktigere behandling.24.10.2018 12:54:37
Spinraza til barnhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/spinraza-til-barnSpinraza til barnBeslutningsforum for nye metoder tok i dag opp beslutningen fra februar i år for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med spinal muskelatrofi (SMA). 23.10.2018 14:00:03
Ja til fire nye metoderhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ja-til-fire-nye-metoderJa til fire nye metoderBedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza). 23.10.2018 13:55:10
Helse Sør-Øst på budsjett per septemberhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-pa-budsjett-per-septemberHelse Sør-Øst på budsjett per septemberForetaksgruppen Helse Sør-Øst har ved utgangen av september et økonomisk resultat på 631 millioner kroner, som er i tråd med budsjett.22.10.2018 07:49:44
Utbygging på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-pa-aker-og-gaustadUtbygging på Aker og GaustadLene Haug og Rolf Kåresen argumenterer i innlegg i Dagsavisen 16. oktober for å starte utredning av å bygge ut Oslo universitetssykehus på Ullevål. De mener risikoen ved en utbygging på Gaustad er for høy. 19.10.2018 10:58:26
Orientert om status og løsninger for byggene på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/orientert-om-status-og-losninger-for-byggene-pa-aker-og-gaustadOrientert om status og løsninger for byggene på Aker og GaustadOm få uker skal konseptutredningene for Aker og Gaustad være klare. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble i møtet 18. oktober orientert om status for arbeidet. Styret fikk også en orientering fra arkitektene om byggene og løsningene både på Aker og Gaustad.19.10.2018 10:48:46
God fremdrift i regionale IKT-prosjekterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/god-fremdrift-i-regionale-ikt-prosjekterGod fremdrift i regionale IKT-prosjekterRegional løsning for medikamentell kreftbehandling er nå tatt i bruk på fire helseforetak i Helse Sør-Øst, mens regional kurve- og medikasjonsløsning brukes på 3 121 sengeplasser ved tre helseforetak.19.10.2018 08:22:56

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.