Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Viktig bistand fra andre helseregionerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/viktig-bistand-fra-andre-helseregionerViktig bistand fra andre helseregionerSykehusene i Helse Sør-Øst har de siste ukene hatt mange innlagte covid-19-pasienter. Det største presset har vært på helseforetakene i det sentrale østlandsområdet generelt og Akershus universitetssykehus spesielt. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Få%20infeksjoner.JPG" style="BORDER:0px solid;" />16.04.2021 08:50:49
Digitalisering - for bedre helsetjenesterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/digitalisering-for-bedre-helsetjenesterDigitalisering - for bedre helsetjenesterDe siste tiårene er det innført et stort antall IKT-løsninger i helsetjenesten. I økende grad registreres informasjonen digitalt i stedet for på papir. Innen mange fagområder er arbeidsmåter radikalt endret og tjenestene forbedret. Ett ekse...<img alt="Cathrine M. Lofthus" src="/PublishingImages/Ansatte/Cathrine%20M.%20Lofthus%204.jpg" style="BORDER:0px solid;" />31.03.2021 08:33:57
Helse Sør-Øst RHF inviterer til digital presseorientering mandag 29. mars klokken 15:00https://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-inviterer-til-digital-presseorientering-mandag-29-mars-klokken-1500Helse Sør-Øst RHF inviterer til digital presseorientering mandag 29. mars klokken 15:00Grunnet mange henvendelser rundt sykehusinnleggelser inviterer Helse Sør-Øst RHF til digital presseorientering mandag 29. mars klokken 15:00. Der blir det mulig å stille spørsmål til administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. Spørsmål ka...<img alt="Cathrine M. Lofthus" src="/PublishingImages/Ansatte/Cathrine/Cathrine-Lofthus_15.jpg" style="BORDER:0px solid;" />29.03.2021 11:48:03
Tildeling av regionale midler til tjenesteinnovasjon 2021https://www.helse-sorost.no/nyheter/tildeling-av-regionale-midler-til-tjenesteinnovasjon-2021Tildeling av regionale midler til tjenesteinnovasjon 2021Helse Sør-Øst RHF tildeler 14 millioner kroner fordelt på 16 prosjekter. <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Sykepleiere.jpg" style="BORDER:0px solid;" />26.03.2021 10:16:43
Elektronisk kurve ved 7500 senger i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/elektronisk-kurve-ved-7500-senger-i-helse-sor-ostElektronisk kurve ved 7500 senger i Helse Sør-Øst9. mars gikk hele Kongsberg sykehus med nærmere 400 brukere opp på den regionale kurve- og medikasjonsløsningen i løpet av én dag.  Dermed brukes nå løsningen på 86 prosent av sengene i regionen.  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Stefianie%20Bohrman%20og%20Frode%20A%20Rørdal_Innlandet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />26.03.2021 07:33:57
Rask og sikker tilgang til viktige helseopplysningerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rask-og-sikker-tilgang-til-viktige-helseopplysningerRask og sikker tilgang til viktige helseopplysninger– Dette er en vesentlig forbedring i måten vi deler journalinformasjon på. Løsningen gjør at behandlere utenfor sykehusene får mulighet til å hente informasjon fra pasientens sykehusjournal uten å måtte ringe eller vente på at papirene skal...26.03.2021 06:51:05
Helse Sør-Øst RHF inviterer til presseorientering fredag 26.mars kl 10.00https://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-inviterer-til-presseorientering-fredag-26mars-kl-1000Helse Sør-Øst RHF inviterer til presseorientering fredag 26.mars kl 10.00<img alt="Cathrine Lofthus" src="/PublishingImages/Ansatte/Cathrine/Cathrine-Lofthus_15.jpg" style="BORDER:0px solid;" />25.03.2021 10:43:21
Arbeid på byggeplassen i påskenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/arbeid-pa-byggeplassen-i-paskenArbeid på byggeplassen i påsken I forbindelse med bygging av ny vei til Brakerøya og nytt sykehus i Drammen, vil det utføres forberedende arbeider fra 27. mars til og med 3. april 2021.  <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Drammen%20påske%2021.jpg" style="BORDER:0px solid;" />23.03.2021 11:39:10
Nytt register for hjertesyke gir økt pasientsikkerhethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-register-for-hjertesyke-gir-okt-pasientsikkerhetNytt register for hjertesyke gir økt pasientsikkerhetNå kan alle sykehusene i Helse Sør-Øst registrere pasienter i et nytt register for pacemakere og implanterbare hjertestartere. Registeret gjør det enklere å spore opp pasienter hvis det oppstår behov for oppgradering eller feil ved utstyret. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/2360865.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.03.2021 06:43:58
Flere nye vaksinedoser til helsepersonellhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/flere-nye-vaksinedoser-til-helsepersonellFlere nye vaksinedoser til helsepersonellHelse Sør-Øst får i uke 12 totalt 13.400 doser som skal brukes til vaksinering av helsepersonell i sykehusene i regionen. I denne runden får regionen tildelt Moderna-vaksiner og disse distribueres til sykehusene mandag 22. mars. Vaksinering...<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Reagensrør.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.03.2021 18:16:34
Helse Sør-Øst RHF innfører to meters avstandskravhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-innforer-to-meters-avstandskravHelse Sør-Øst RHF innfører to meters avstandskravMed bakgrunn i det økende smittetrykket i Oslo, Viken og Vestfold, innføres det nå et to meters avstandskrav i Helse Sør-Øst RHFs lokaler. 20.03.2021 17:28:21
Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2022https://www.helse-sorost.no/nyheter/forskningsmidler-til-ikke-universitetssykehus-for-2022Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2022Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye flerårige forskningsprosjekter ved ikke-universitetssykehus i regionen. <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Forskning2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.03.2021 13:03:30
Vurderer mulige bivirkninger av vaksinehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vurderer-mulige-bivirkninger-av-vaksineVurderer mulige bivirkninger av vaksineLegemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. 14.03.2021 09:04:55
Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/malretting-av-regionale-forskningsmidler-i-helse-sor-ostMålretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-ØstStyret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at en andel av det regionale helseforetakets midler til forskning fra eget budsjett skal målrettes. Temaområder som skal prioriteres er selvmord, habilitering, sosial og etnisk ulikhet samt pasientsikk...<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Forskning.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.03.2021 14:16:49
Bedre pasientbehandling med strekkoderhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bedre-pasientbehandling-med-strekkoderBedre pasientbehandling med strekkoderAlt av varer og utstyr og alle rom på sykehusene i Helse Sør-Øst skal etterhvert merkes med strekkoder og kunne spores.  Slik skal helsepersonell slippe å bruke tid på å lete etter senger og annet materiell, og i stedet kunne bruke tiden på...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Strekkoding.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.03.2021 11:35:41
Roboter leverer varene i nytt sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/roboter-leverer-varene-i-nytt-sykehusRoboter leverer varene i nytt sykehusI det nye sykehuset i Drammen vil roboter sørge for vareforsyningen. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/AGV.png" style="BORDER:0px solid;" />11.03.2021 07:45:26
Ett år med pandemihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ett-ar-med-pandemiEtt år med pandemiNår vi skriver mars 2021 ser vi at pandemien ennå ikke er over. Situasjonen er likevel under bedre kontroll enn den var i mars i fjor. Det er kommet vaksiner og sammenliknet med mange andre land har Norge en godt utrustet helsetjeneste. Hel...10.03.2021 07:00:00
Intensivsituasjonen i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/intensivsituasjonen-i-helse-sor-ostIntensivsituasjonen i Helse Sør-ØstMed økende koronasmitte og et økt antall pasienter med covid-19 vil det være flere som er i behov av intensivbehandling. Det er laget trinnvise planer for å øke kapasitet og for å utnytte de samlede ressursene i regionen best mulig.  <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Munnbind.jpg" style="BORDER:0px solid;" />05.03.2021 13:19:27
Helseforskning som beredskaphttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helseforskning-som-beredskapHelseforskning som beredskapDa koronapandemien rammet Norge for ett år siden var det et skrikende behov for ny kunnskap. Hvem rammes av alvorlig sykdom? Hvilken behandling er nyttig? Forskere i Norge og i resten av verden har bidratt i utviklingen av ny og viktig kunn...<img alt="Lofthus og Frich" src="/PublishingImages/Ansatte/Frich-og-Lofthus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />25.02.2021 11:44:52
Oppdrag og bestilling til helseforetakene i 2021https://www.helse-sorost.no/nyheter/oppdrag-og-bestilling-til-helseforetakene-i-2021Oppdrag og bestilling til helseforetakene i 2021En mest mulig normal aktivitet blir viktig i 2021. Sykehusbudsjettene er styrket for å kompensere for økte kostnader som følge av koronapandemien. Pandemisituasjonen vil fortsatt være uforutsigbar, og vi må være forberedt på smitte og sykdo...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Behandling.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.02.2021 11:53:02

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?