Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Arrangerer to store fedmekonferanserhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/arrangerer-to-store-fedmekonferanserArrangerer to store fedmekonferanserSenter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) ved Sykehuset i Vestfold (SiV) har påtatt seg vertskapsrollen for både den årlige nasjonale konferansen «Fedmeforskningsdagene 2017», samt det europeiske toppmøtet «EASO-COM Summit». 19.10.2017 13:40:52
Helse Sør-Øst: Mer enn 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tidhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-mer-enn-90-prosent-av-pasientene-behandles-til-planlagt-tidHelse Sør-Øst: Mer enn 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tidAv alle pasientene ved sykehusene i Helse Sør-Øst blir 91,2 prosent fulgt opp til planlagt tid. Den nye, nasjonale pasientindikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid», viser at Helse Sør-Øst er den regionen som har bes...19.10.2017 08:54:42
Styrker digital samhandling med pasientenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/styrker-digital-samhandling-med-pasienteneStyrker digital samhandling med pasienteneHelse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandl...18.10.2017 06:52:56
Stor økning i digital læringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stor-okning-i-digital-leringStor økning i digital læringAntall gjennomførte e-læringskurs for Helse Sør-Øst økte med 28 prosent i perioden januar til september 2017 sammenlignet med året før. Det ble registrert 163 000 gjennomførte e-læringskurs i helseforetakene i denne perioden. 16.10.2017 10:56:36
Skal samarbeide om sykehuslegenes tariffavtalerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/skal-samarbeide-om-sykehuslegenes-tariffavtalerSkal samarbeide om sykehuslegenes tariffavtalerI tiden frem mot hovedoppgjøret i 2018 vil de regionale helseforetakene (RHF-ene) sette i gang to prosjekter som blant annet skal se på sykehuslegenes tariffavtaler. Legeforeningen deltar i arbeidet.13.10.2017 10:00:36
Kjøp av helsetjenester fra private i tråd med behovenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kjop-av-helsetjenester-fra-private-i-trad-med-behoveneKjøp av helsetjenester fra private i tråd med behoveneUndersøkelser og behandlinger levert av private virksomheter er en viktig del av den offentlige helsetjenesten i Sør-Øst. Årlig brukes rundt 11,5 prosent av den totale rammen på kjøp fra private. Hvilke tjenester som kjøpes fra private bygg...13.10.2017 08:34:47
Kan opprettholde høyt aktivitetsnivåhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kan-opprettholde-hoyt-aktivitetsnivaKan opprettholde høyt aktivitetsnivå- Forslaget til Statsbudsjett for 2018 gir oss i Helse Sør-Øst anledning til å opprettholde et høyt aktvitetsnivå og arbeide videre med kvaliteten i det pasientrettede arbeidet vi utfører, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i...12.10.2017 14:07:00
Ny nasjonal undersøkelse skal forbedre sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-nasjonal-undersokelse-skal-forbedre-sykehuseneNy nasjonal undersøkelse skal forbedre sykehuseneHvordan er arbeidsmiljøet på jobben din? Er det greit å si fra om kritikkverdige forhold? Er du fornøyd med sjefens innsats? Snart får alle medarbeidere mulighet til å svare på denne type spørsmål. Svarene skal brukes til å gjøre spesialist...05.10.2017 06:18:09
Svært god respons på prosjekteringsoppdrag for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/svert-god-respons-pa-prosjekteringsoppdrag-for-nytt-sykehus-i-drammenSvært god respons på prosjekteringsoppdrag for nytt sykehus i DrammenTilbudsfristen for å levere tilbud i pågående konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammen gikk ut 29.09.17. Konkurransen omfatter alle fag fra oppstart forprosjekt til prosjektet er ferdig og sykehuset er tatt i bruk. 30.09.2017 13:30:24
Styrker tilgangskontroll i DIPShttps://www.helse-sorost.no/nyheter/styrker-tilgangskontroll-i-dipsStyrker tilgangskontroll i DIPS- Trygg og sikker håndtering av pasientopplysninger er svært viktig for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Per i dag er ikke styringen av egne ansattes tilgang til pasientjournalsystemet DIPS så god som ønskelig. Vi jobber derfor målrettet me...29.09.2017 09:54:23
Utviklingen av fremtidens Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utviklingen-av-fremtidens-oslo-universitetssykehusUtviklingen av fremtidens Oslo universitetssykehusMålbildet for fremtidens Oslo universitetssykehus er tegnet. Det skal ivareta kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus og trygge befolkningens behov for sykehustjenester i hovedstadsområdet. På nyåret går arbeidet over i en ny fase hvor p...27.09.2017 11:27:06
Kjøper helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideellehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kjoper-helsetjenester-for-nesten-ni-milliarder-kroner-fra-private-og-ideelleKjøper helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelleHelse Sør-Øst RHF kjøper årlig helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelle leverandører. Dette tilsvarer 11,5 prosent av foretaksgruppens totale driftskostnader.27.09.2017 11:25:15
Helse Sør-Øst kunngjør nye driftsavtaler for avtalespesialisterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-kunngjor-nye-driftsavtaler-for-avtalespesialisterHelse Sør-Øst kunngjør nye driftsavtaler for avtalespesialisterHelse Sør-Øst har driftsavtale med 965 avtalespesialister rundt om i regionen. Nå kunngjøres det ni nye driftshjemler og ytterligere to kommer om kort tid. 27.09.2017 11:22:40
Oppdager problemer før de inntrefferhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppdager-problemer-for-de-inntrefferOppdager problemer før de inntrefferTor Inge Tønnessen jobber med å oppdage mulige komplikasjoner hos pasienter før de oppstår. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.27.09.2017 11:07:40
Fire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentligehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fire-vinnere-skal-utvikle-fremtidens-losninger-for-det-offentligeFire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentligeTo prosjekter innen helse og omsorg, et innen smarte bygg og et innen samferdsel får støtte fra Innovasjon Norge for å løse samfunnsutfordringer på helt nye måter. De to prosjektene innen helse og omsorg skal gjennomføres av helseforetak i...27.09.2017 05:39:16
Skal utrede tilbud om trombektomihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/skal-utrede-tilbud-om-trombektomiSkal utrede tilbud om trombektomiHelse Sør-Øst RHF skal utrede regionens organisering av  tilbud om mekanisk trombektomi, «utfisking» av blodpropp, ved alvorlige hjerneslag. Arbeidet skal koordineres med de øvrige regionene slik at det etableres felles førende prinsipper for hele landet.25.09.2017 08:17:26
Tar grep for å styrke IKT-sikkerhethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tar-grep-for-a-styrke-ikt-sikkerhetTar grep for å styrke IKT-sikkerhet- Jeg er glad for at styret har fått bekreftet at det viktige arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i regionen er godt i gang, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen, etter at styret fikk en orientering om status for...15.09.2017 06:38:45
Ny ledelse i brukerutvalgethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-ledelse-i-brukerutvalgetNy ledelse i brukerutvalgetStyret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF. Rune Kløvtveit og Nina Roland er oppnevnt til henholdsvis leder og nestleder.14.09.2017 08:18:23
Rekordinteresse etter forskningsmidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rekordinteresse-etter-forskningsmidlerRekordinteresse etter forskningsmidlerForskningsinteressen og interessen for forskningsfinansiering er rekordhøy i Helse Sør-Øst. I år er det kommet inn 680 søknader om forskningsmidler. Det er 100 flere søknader enn i fjor.13.09.2017 09:33:46
Videre samarbeid mellom Feiring og Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-samarbeid-mellom-feiring-og-helse-sor-ost-rhfVidere samarbeid mellom Feiring og Helse Sør-Øst RHFGeneralsekretær i LHL Frode Jahren og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus har i dag hatt et konstruktivt og godt møte.08.09.2017 11:34:08
Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha avtale med LHLhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-vil-fortsatt-ha-avtale-med-lhlHelse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha avtale med LHLHelse Sør-Øst har i dag fått spørsmål fra media om hvorvidt regionen skal fortsette å kjøpe tjenester fra  LHL-Feiring. LHL-Feiring leverer i dag tjenester innen hjerteoperasjoner, kardiologiske utredninger og behandlinger. 04.09.2017 15:47:35
Langvarig forskning for bedre behandling av tarmsykdommerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/langvarig-forskning-for-bedre-behandling-av-tarmsykdommerLangvarig forskning for bedre behandling av tarmsykdommer– Aktiv forskning og hevet fagkompetanse kommer utvilsomt våre pasienter til gode, sier Jørgen Jahnsen ved Akershus universitetssykehus, månedens forsker for august i Helse Sør-Øst.03.09.2017 22:00:00
Innovasjonsmidler tildelt: 15,6 millioner kroner fordelt på nye tiltak i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innovasjonsmidler-tildelt-156-millioner-kroner-fordelt-pa-nye-tiltak-i-helse-sor-ostInnovasjonsmidler tildelt: 15,6 millioner kroner fordelt på nye tiltak i Helse Sør-ØstÅrets første tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. I overkant av 15,6 millioner kroner har blitt fordelt på 27 prosjekter. 01.09.2017 07:51:12
Utlysning av innovasjonsmidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-innovasjonsmidlerUtlysning av innovasjonsmidlerHelse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 14 mill. kroner for høsten 201701.09.2017 07:10:04
Steinar Marthinsen går av med pensjon fra 1. oktoberhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/steinar-marthinsen-gar-av-med-pensjon-fra-1-oktoberSteinar Marthinsen går av med pensjon fra 1. oktoberEtter 14 år i virksomheten har viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen besluttet å gå av med pensjon fra 1. oktober. Steinar Marthinsen fylte 69 år i juni og har siden nyttår hatt en dialog med administrerende direktør om sin fratreden.30.08.2017 09:33:26
Foreslår 2,7 milliarder i lån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foreslar-27-milliarder-i-lan-til-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitaletForeslår 2,7 milliarder i lån til nytt klinikkbygg på RadiumhospitaletRegjeringen vil foreslå at det i statsbudsjettet for neste år settes av 2,713 milliarder kroner i investeringslån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Dette fortalte helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen da de i dag besø...28.08.2017 22:00:00
Noen ganger handler innovasjon om livslang formidlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/noen-ganger-handler-innovasjon-om-livslang-formidlingNoen ganger handler innovasjon om livslang formidlingInnovasjon handler om nye ideer som kommer til nytte i behandling eller organisering av helsetjenesten. Noen ganger handler innovasjon i tillegg om systematisk formidling for at ny kunnskap faktisk skal bli nyttiggjort. Anne Grete Semb er v...24.08.2017 13:55:21
Prestisjefylt EU-støtte til yngre forskerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prestisjefylt-eu-stotte-til-yngre-forskerPrestisjefylt EU-støtte til yngre forskerDet europeiske forskningsrådet ERC har for 2017 tildelt forsker Kyrre Eeg Emblem ved Oslo universitetssykehus det prestisjefulle ‘Starting Grant’ for hans prosjekt ‘ImPRESS’.  I konkurranse med over 3000 søkere fra hele verden ble prosjekte...24.08.2017 09:49:23
OUS lager utviklingsplan fram mot 2035https://www.helse-sorost.no/nyheter/ous-lager-utviklingsplan-fram-mot-2035OUS lager utviklingsplan fram mot 2035Nå produseres Oslo universitetssykehus HF – Utviklingsplan 2035. Planen skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Men hva er en utviklingsplan, og hvorfor trenger vi den? 22.08.2017 12:31:49
Fire nye legemidler innføreshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fire-nye-legemidler-innforesFire nye legemidler innføresBeslutningsforum for nye metoder har besluttet at nye legemidler til behandling av prostatakreft, benmargskreft og tykktarms- og endetarmskreft, kan innføres i spesialisthelsetjenesten. I tillegg innføres et legemiddel til blødere. 21.08.2017 12:29:14
Helse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-utlyser-flere-konkurranser-om-arkitekt-og-radgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av august/september kunngjøre tre konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester. Oppdragene gjelder konseptfase for nytt lokalsykehus på Aker, konseptfase for videreutvikling av sykehuset på Gaustad og forpros...20.08.2017 22:00:00
4,5 prosent økning i poliklinisk aktivitethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/45-prosent-okning-i-poliklinisk-aktivitet4,5 prosent økning i poliklinisk aktivitetHelsedirektoratet har publisert nye SAMDATA-tall som viser en sterk vekst i poliklinisk aktivitet i Helse Sør-Øst i fjor. 18.08.2017 13:03:16
Overtar avtalen med Fekjær psykiatriske senterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/overtar-avtalen-med-fekjer-psykiatriske-senterOvertar avtalen med Fekjær psykiatriske senterHelse Sør-Øst RHF overtar avtaleforholdet med Fekjær psykiatriske senter fra 1. september.18.08.2017 10:42:42
Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenestenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gjennomgar-basestrukturen-for-luftambulansetjenestenGjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenestenHelse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. En rapport skal etter planen foreligge innen utgangen av året.18.08.2017 10:01:02
Inngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på Brakerøyahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inngar-avtale-med-abb-om-fraflytting-av-lokaler-pa-brakeroyaInngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på BrakerøyaStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent en avtale med ABB AS og ABB Holding AS om fraflytting av lokaler som ABB i dag benytter til sin virksomhet på Brakerøya i Drammen.17.08.2017 13:57:38
Endelig ja til brystkreftmedisinhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/endelig-ja-til-brystkreftmedisinEndelig ja til brystkreftmedisinBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling. 15.08.2017 08:49:59
Sandset ny viserektor ved Universitetet i Oslohttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sandset-ny-viserektor-ved-universitetet-i-osloSandset ny viserektor ved Universitetet i OsloDirektør forskning, innovasjon og utdanning Per Morten Sandset forlater Helse Sør-Øst RHF for å begynne som viserektor ved Universitetet i Oslo. Sandset er en del av gruppen til Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo som vant rektor- og prorektor...01.08.2017 08:57:09
Tar de nyfødtes smerte på alvorhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tar-de-nyfodtes-smerte-pa-alvorTar de nyfødtes smerte på alvorSmå barn klarer ikke å si i fra med ord når de opplever smerte. Derfor er de ansatte ved nyfødt intensiv ved Sykehuset Telemark svært opptatt av å observere og vurdere eventuell smerte hos nyfødte. – Dette har vi jobbet bevisst med i nærmer...19.07.2017 13:09:33
- Pasienter trenger hjelp med mer enn bare sykdommenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-pasienter-trenger-hjelp-med-mer-enn-bare-sykdommen- Pasienter trenger hjelp med mer enn bare sykdommen- Det er viktig å se hva vi kan hjelpe pasientene med, utenom sykdommen i seg selv. Det har vist seg å bety mye for mange, sier Tone Rustøen. Hun er månedenes forsker i Helse Sør-øst. 17.07.2017 22:00:00
Rydder opp i ansvars- og eierforhold ved Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rydder-opp-i-ansvars-og-eierforhold-ved-radiumhospitaletRydder opp i ansvars- og eierforhold ved RadiumhospitaletStatsråd Bent Høie, administrerende direktør Bjørn Erikstein og Ole Petter Parnemann, styreleder i Stiftelsen Det Norske Radiumhospital, undertegnet sist uke en avtale som rydder opp i eierforholdene ved det spesialiserte kreftsykehuset, og...04.07.2017 12:09:50
Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabiliteringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fritt-behandlingsvalg-for-habilitering-og-rehabiliteringFritt behandlingsvalg for habilitering og rehabiliteringFra 1. juli, 2017 blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg. Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, kan nå v...30.06.2017 12:42:23
Lager en ny verden av analysemuligheterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/lager-en-ny-verden-av-analysemuligheterLager en ny verden av analysemuligheterHvem skulle ha trodd at en realfagsstudent på Blindern, med musikk som sin store lidenskap, noen tiår senere skulle befinne seg i verdenstoppen innen kreftforskning? Ikke Håvard Danielsen selv, i alle fall. Men en lidenskap for genetikk og...29.06.2017 22:00:00
Foretaksmøte om Kongsvinger sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foretaksmote-om-kongsvinger-sykehusForetaksmøte om Kongsvinger sykehusForetaksmøtet i Helse Sør-Øst har besluttet at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet i Kongsvinger skal videreføres som i dag. 29.06.2017 09:07:13
Gjennomgang av tilgangsstyring i DIPShttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gjennomgang-av-tilgangsstyring-i-dipsGjennomgang av tilgangsstyring i DIPSHelse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord har igangsatt en felles gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS29.06.2017 08:21:42
Helse Sør-Øst tar grep for å sikre og trygge personopplysningerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-tar-grep-for-a-sikre-og-trygge-personopplysningerHelse Sør-Øst tar grep for å sikre og trygge personopplysninger- Vi skal bruke teknologi til å levere bedre helsetjenester og styrke datasikkerheten. Forutsetningen er at sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. Dette understreket styret i Helse Sør-Øst i dagens møte, sier sty...28.06.2017 10:07:21
Utviklet lettere mekanisk ambulansebårehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utviklet-lettere-mekanisk-ambulansebareUtviklet lettere mekanisk ambulansebåreTakket være stor innsats og støtte fra Helse Sør-Øst, er drømmen nærmere enn noen gang for Lorenz Peter Reuss Christensen. Første modell av en elektrisk og hydraulisk ambulansebåre står nå på ambulansestasjonen i Skien. Patentsøknad er unde...26.06.2017 22:00:00
Helse Sør-Øst styrker tilgangskontroll og risikovurderingerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-styrker-tilgangskontroll-og-risikovurderingerHelse Sør-Øst styrker tilgangskontroll og risikovurderinger- Jeg er tilfreds med at Sykehuspartner HF nå tar grep for å styrke tilgangskontroll og sporbarhet i Helse Sør-Østs IKT-systemer. Det har hele tiden vært avgjørende for meg at helseopplysninger skal behandles trygt og sikkert, sier administ...24.06.2017 07:39:28
Har nødvendig økonomisk handlingsromhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/har-nodvendig-okonomisk-handlingsromHar nødvendig økonomisk handlingsrom- Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 2018-2021 viser at foretaksgruppen har økonomisk handlingsrom for å planlegge for våre prioriterte investeringsprosjekter, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst....16.06.2017 07:53:31
Ønsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nåhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/onsker-ikke-endring-i-foretakstilhorighet-for-kongsvinger-naØnsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nåStyret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i r...15.06.2017 16:17:14
Forskning styrker kvalitet på pasientbehandlingenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forskning-styrker-kvalitet-pa-pasientbehandlingenForskning styrker kvalitet på pasientbehandlingenPå oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære for...15.06.2017 12:13:30

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter