Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Overføring av Kongsvinger sykehus etter planenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/overforing-av-kongsvinger-sykehus-etter-planenOverføring av Kongsvinger sykehus etter planenArbeidet med å forberede overføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus pågår for fullt. – Målet er at pasientene skal merke minst mulig til endringen og at de ansatte skal bli godt ivaretatt i...19.03.2018 08:40:13
Nye avtaler arbeidsrettet rehabiliteringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nye-avtaler-arbeidsrettet-rehabiliteringNye avtaler arbeidsrettet rehabiliteringHelse Sør-Øst RHF har nå inngått nye avtaler på arbeidsrettet rehabilitering med åtte private rehabiliteringsinstitusjoner etter omleggingen av ordningen Raskere tilbake. Avtalen er gjeldende fra og med 9.mars 2018. 19.03.2018 08:30:06
Åpner seksjon for avrusninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/apner-seksjon-for-avrusningÅpner seksjon for avrusningDenne uka åpner den nye seksjonen for avrusning ved Sykehuset Telemark. – Den nye seksjonen vil ha et bredt og meget kompetent fagmiljø, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.14.03.2018 11:20:46
Forsker med sjelden nysgjerrighet på leversykdomhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forsker-med-sjelden-nysgjerrighet-pa-leversykdomForsker med sjelden nysgjerrighet på leversykdomSettes leveren vår ut av spill, sliter vi. Espen Melum undersøker hvorfor det oppstår betennelse i galleveiene, som igjen kan føre til leversvikt. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.13.03.2018 13:10:19
Idéprisen 2018https://www.helse-sorost.no/nyheter/idprisen-2018Idéprisen 2018Inven2 er i gang med å høste inn ideer til årets Idépris. I år får vinneren hele 250.000 norske kroner, i tillegg til rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.12.03.2018 13:35:28
Stadig kortere ventetider for pasienter i regionenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stadig-kortere-ventetider-for-pasienter-i-regionenStadig kortere ventetider for pasienter i regionenGjennomsnittlig ventetid for pasienter i Helse Sør-Øst ble ytterligere redusert i 2017. Andelen fristbrudd økte noe, men er på omtrent samme nivå som forrige år. Det viser tall fra Årlig melding 2017, som ble behandlet av styret i Helse Sør...08.03.2018 14:49:44
Prosedyrelistene og de obligatoriske kursene er ivaretatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosedyrelistene-og-de-obligatoriske-kursene-er-ivaretattProsedyrelistene og de obligatoriske kursene er ivaretattFra 1. mars 2019 skal over fire tusen forskriftsfestede læringsmål sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge. 05.03.2018 23:00:00
Kan immunterapi bli redningen for pasienter med uhelbredelig kreft?https://www.helse-sorost.no/nyheter/kan-immunterapi-bli-redningen-for-pasienter-med-uhelbredelig-kreftKan immunterapi bli redningen for pasienter med uhelbredelig kreft?Immunterapi redder mange kreftpasienter, men dessverre ikke alle. Kan flere pasienter hjelpes med nye superceller eller hvis immunterapien kombineres med cellegift eller stråling? Dette skal kreftforsker Jon Amund Kyte finne ut av.02.03.2018 05:42:34
Forflytningsvinge – tre hjelpemidler i etthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forflytningsvinge-tre-hjelpemidler-i-ettForflytningsvinge – tre hjelpemidler i ettEtter 35 år som ergoterapeut vet Unn Svarverud at hjelpemidler må være enkle og lett tilgjengelige om pasientene skal benytte seg av dem. En ung kvinnes ønske om å flytte seg selv fra rullestol til seng førte til at hun tok saken i egne hen...01.03.2018 14:46:17
Svein Tore Valsø blir ny direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/svein-tore-valso-blir-ny-direktor-for-personal-og-kompetanseutvikling-i-helse-sor-ost-rhfSvein Tore Valsø blir ny direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHFSvein Tore Valsø er tilsatt som direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF. Svein Tore Valsø har vært konstituert i stillingen siden november 2016. Han har jobbet i Helse Sør-Øst RHF siden 2013 med hovedansvar innen a...13.02.2018 09:16:25
Utlysning av innovasjonsmidler 2018https://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-innovasjonsmidler-2018Utlysning av innovasjonsmidler 2018Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategoriene behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon. 06.02.2018 08:23:06
Vi bygger sten på stenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vi-bygger-sten-pa-stenVi bygger sten på stenKristine Kleivi Sahlberg (41) er forskningsleder i Forskningsenheten i Vestre Viken helseforetak. Hun vier mye av sin tid til å forske på brystkreft og behandlingsrespons.05.02.2018 23:00:00
Utarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utarbeidelse-av-regional-utviklingsplan-for-helse-sor-ostUtarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-ØstHelse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan 2035 etter føringer og mål fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg 1. februar til mandat og organisering av planarbeidet.02.02.2018 07:15:02
Skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet godkjenthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/skisseprosjekt-for-nytt-klinikkbygg-ved-radiumhospitalet-godkjentSkisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet godkjentStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent skisseprosjektet for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Samtidig godkjente styret at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet. Etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomfør...01.02.2018 15:28:55
Nye styrer i helseforetakenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nye-styrer-i-helseforetakeneNye styrer i helseforetakeneStyret i Helse Sør-Øst RHF har i dag oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen for perioden 14. februar 2018 til februar 2020.01.02.2018 14:17:53
Tilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tilpasser-oppstart-av-forprosjekt-for-regional-sikkerhetsavdelingTilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdelingHelse Sør-Øst RHF vil tilpasse oppstart av forprosjektet for nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum til fremdriften i reguleringssaken. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble torsdag 1.2 orientert om framdriften. 31.01.2018 23:00:00
Kontraktsignering Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktsignering-aker-og-gaustadKontraktsignering Aker og GaustadHelse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiu...30.01.2018 23:00:00
- Vi må bruke registrene bedrehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-vi-ma-bruke-registrene-bedre- Vi må bruke registrene bedreLeiv Arne Rosseland bruker mye tid på smertelindring, samtidig er han opptatt av at vi bruker de gode registerdataene vi har mer enn det vi gjør i dag. Han er månedens forsker.30.01.2018 23:00:00
Dataspill skal hjelpe barn til rehabilitering hjemmehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/dataspill-skal-hjelpe-barn-til-rehabilitering-hjemmeDataspill skal hjelpe barn til rehabilitering hjemmeI løpet av et år er mellom 40 og 50 barn med cerebral parese (CP) inne til rehabilitering ved Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold. Helena Paulsson Nilsen leder et innovasjonsprosjekt som tester om deler av denne rehabiliteringen kan skje h...25.01.2018 23:00:00
Nytt styre i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-styre-i-helse-sor-ost-rhfNytt styre i Helse Sør-Øst RHFHelse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene. Svein Ingvar Gjedrem blir ny styreleder i Helse Sør-Øst RHF.16.01.2018 09:38:19
Opprettholder den samlede avrusings- og utredningskapasitetenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/opprettholder-den-samlede-avrusings-og-utredningskapasitetenOpprettholder den samlede avrusings- og utredningskapasitetenHelse Sør-Øst RHF øker gjennom anskaffelsen den økonomiske rammen for kjøp hos private avtaleparter med 22 mill. kroner i tillegg til å bygge opp avrusningsavdelingen på Sykehuset Telemark HF. Det er gitt tilbud om å kjøpe fullt ut det tilb...15.01.2018 17:56:33
Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innbrudd-i-datasystemene-til-sykehuspartner-i-helse-sor-ostInnbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-ØstMandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør....14.01.2018 23:00:00
Tildeling anskaffelse av behandlingstilbud innen TSBhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tildeling-anskaffelse-av-behandlingstilbud-innen-tsbTildeling anskaffelse av behandlingstilbud innen TSBHelse Sør-Øst RHF har gitt fire private ideelle virksomheter tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Den totale rammen for anskaffelsen er på 257 millioner kroner, en økning på 21 millioner kroner fra dagens niv...11.01.2018 11:39:55
Nytt psykiatribygg i Kristiansandhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-psykiatribygg-i-kristiansandNytt psykiatribygg i KristiansandDet skal bygges et nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF, som skal samle akuttpsykiatri og døgn-sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Bygget skal ligge på Eg i Kristiansand, og har en kostnadsramme på 780 millioner kroner. 11.01.2018 11:05:44
- Nå får vi til noe som mange sykehus strever medhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-na-far-vi-til-noe-som-mange-sykehus-strever-med- Nå får vi til noe som mange sykehus strever medDet er nødvendig å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet for å vite om tiltakene hjelper. Men målingene har vært tidkrevende på grunn av mangel på gode verktøy for å gjøre slike målinger. Ortopedisk klinikk på Ahus tok saken i egne...10.01.2018 09:33:11
Forsterker innsatsen innen psykisk helsevernhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forsterker-innsatsen-innen-psykisk-helsevernForsterker innsatsen innen psykisk helsevernHelse Sør-Øst RHF forsterker innsatsen på flere områder for å oppnå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatisk helsetjeneste.08.01.2018 09:16:30
Sykehuspartner utbetaler påløpte kostnader til leverandørhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sykehuspartner-utbetaler-palopte-kostnader-til-leverandorSykehuspartner utbetaler påløpte kostnader til leverandørSykehuspartner har utbetalt et beløp på nesten 280 millioner kroner til DXC. Dette beløpet er resultat av forhandlinger mellom Sykehuspartner og DXC og dekker hovedsaklig kostnader for perioden programmet pågikk fra oktober 2016 fram til de...04.01.2018 08:03:02
Teknologi og helse – hånd i håndhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/teknologi-og-helse-hand-i-handTeknologi og helse – hånd i håndOle Jakob Elle er fascinert av roboter, hologrammer og navigasjonssystemer, og hvordan disse tingene kan gjøre hverdagen i helsevesenet bedre. Han er månedens innovatør.03.01.2018 23:00:00
Informasjon om omleggingen av Raskere tilbake-ordningen fra 2018https://www.helse-sorost.no/nyheter/informasjon-om-omleggingen-av-raskere-tilbake-ordningen-fra-2018Informasjon om omleggingen av Raskere tilbake-ordningen fra 2018Raskere tilbake-ordningen legges om. Tilskuddsmidler overføres til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger for pasientbehandling. Pasienter kan fortsatt henvises til aktuelle tilbud i spesialisthelsetjenesten.26.12.2017 18:20:21
Fikk orientering fra Thon om ny personvernlovgivninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fikk-orientering-fra-thon-om-ny-personvernlovgivningFikk orientering fra Thon om ny personvernlovgivningFra mai neste år blir ny europeisk personvernlovgivning del av norsk lovverk. Foretaksgruppen er i gang med forberedelsene til å møte de nye kravene. Torsdag 14.12 orienterte direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon styret for Helse Sør-Øst...20.12.2017 08:57:16
Hvorfor blir kreft til kreft?https://www.helse-sorost.no/nyheter/hvorfor-blir-kreft-til-kreftHvorfor blir kreft til kreft?Hva gjør at noen celler utvikler seg til kreft mens andre ikke gjør det? Og hvorfor utvikler disse kreftcellene seg ulikt fra person til person? Kreftforsker og gen-detektiv Therese Sørlie leder an i jakten på svaret på disse kreftgåtene.19.12.2017 23:00:00
Innfører ikke tre kreftlegemidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innforer-ikke-tre-kreftlegemidlerInnfører ikke tre kreftlegemidlerTre legemidler til behandling av benmargskreft, bukspyttkjertelkreft og kreft i magesekk innføres ikke. 19.12.2017 08:45:18
13,1 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltakhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/131-millioner-kroner-fordelt-pa-nye-innovasjonstiltak13,1 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltakÅrets siste tildeling av regionale innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst er klar. I overkant av 13,1 millioner kroner er fordelt på 23 prosjekter. 15.12.2017 14:28:36
Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inngatt-kontrakter-for-nytt-sykehus-i-drammenInngått kontrakter for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på syv fagvise kontrakter. Arbeidet med å prosjektere...14.12.2017 23:00:00
Forskningsmidler for 2018 fordelthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forskningsmidler-for-2018-fordeltForskningsmidler for 2018 fordeltStyret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 132,7 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2018. 14.12.2017 15:09:11
Felles løsning for medikamentell kreftbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/felles-losning-for-medikamentell-kreftbehandlingFelles løsning for medikamentell kreftbehandlingStyret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.  Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kref...14.12.2017 15:08:11
Videre planer for regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-planer-for-regional-sikkerhetsavdelingVidere planer for regional sikkerhetsavdelingHelse Sør-Øst RHF vil nå avklare på hvilken måte en best kan arbeide videre med planene om å etablere en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.14.12.2017 15:05:39
Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvarhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innforer-elektroniske-epikriser-og-laboratoriesvarInnfører elektroniske epikriser og laboratoriesvarUtveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling. 14.12.2017 09:35:49
Første sykehus som oppnår nivå seks i Nordenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forste-sykehus-som-oppnar-niva-seks-i-nordenFørste sykehus som oppnår nivå seks i NordenFredag ble Sykehuset Østfold vurdert til nivå 6, det nest høyeste, på den anerkjente EMRAM-skalaen for modenhet for kliniske datasystemer i sykehus. Sykehuset Østfold er det første sykehuset som oppnår nivå 6 i Norden.11.12.2017 09:41:13
Fortsatt for høy prishttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fortsatt-for-hoy-prisFortsatt for høy prisBeslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza). 08.12.2017 10:58:41
Rapport peker på viktige momenter for digitalisering av helsesektorenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rapport-peker-pa-viktige-momenter-for-digitalisering-av-helsesektorenRapport peker på viktige momenter for digitalisering av helsesektorenHelse- og omsorgsdepartementet ga i juni 2017 Direktoratet for e-helse oppdrag om å gå gjennom informasjonssikkerheten ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet presenterte resultatet av arbeidet torsdag 30...30.11.2017 13:21:28
Alle sykehusene i Helse Sør-Øst får nytt forsyningssenterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/alle-sykehusene-i-helse-sor-ost-far-nytt-forsyningssenterAlle sykehusene i Helse Sør-Øst får nytt forsyningssenterPå Berger, like nord for Oslo, ligger det nye store forsyningssenteret for sykehusene i Helse Sør-Øst. Fra et lager på 9600 kvadratmeter kjøres daglig store mengder medisinske forbruksvarer ut til sykehusene i regionen. Siden åpningen i okt...28.11.2017 13:31:02
Standardiserte forløp skal fjerne flaskehalser og dobbeltarbeidhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/standardiserte-forlop-skal-fjerne-flaskehalser-og-dobbeltarbeidStandardiserte forløp skal fjerne flaskehalser og dobbeltarbeid– Nå får vi en eksakt oppskrift som både pasient og ansatte kan forholde seg til, forteller seksjonsleder Anne Ruth Skagestad ved Sykehuset i Vestfold. Hun er en av dem som jobber med de 28 nye kirurgiske akuttforløpene som er satt i gang i...24.11.2017 13:58:29
Etablering av protonsenter i Oslohttps://www.helse-sorost.no/nyheter/etablering-av-protonsenter-i-osloEtablering av protonsenter i OsloRegjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet sikrer etablering av protonbehandling i Oslo, og deretter også i Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode. 24.11.2017 10:53:18
120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/120-millioner-til-klinisk-behandlingsforskning-i-sykehusene120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehuseneDe regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).23.11.2017 10:56:39
Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/jan-frich-blir-ny-direktor-for-medisin-og-helsefag-i-helse-sor-ostJan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-ØstJan Frich er tilsatt som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. Jan Frich er professor i helseledelse og kommer fra stillingen som leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og som nestleder...21.11.2017 14:05:16
Ny avtale om transport av laboratorieprøver er inngåtthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-avtale-om-transport-av-laboratorieprover-er-inngattNy avtale om transport av laboratorieprøver er inngåttNorske sykehus har inngått en transportavtale for laboratorieprøver med Posten Norge AS, som erstatning for A-postordningen som faller bort ved nyttår. 21.11.2017 12:59:10
Ahus satser på god kommunikasjon med pasientenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ahus-satser-pa-god-kommunikasjon-med-pasienteneAhus satser på god kommunikasjon med pasienteneAhus satser nå på intern opplæring i klinisk kommunikasjon. - Lykkes vi med å fange opp viktig informasjon i samtalene med pasientene, blir behandlingen mye bedre, sier professor Pål Gulbrandsen, som er faglig ansvarlig for opplæringen på Ahus.21.11.2017 11:19:50
- Fremtidens pacemakerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-fremtidens-pacemaker- Fremtidens pacemakerMed ny teknologi jobber Per Steinar Halvorsen ved Intervensjonssenteret (IVS) på Oslo universitetssykehus (OUS) med det som kan bli fremtidens pacemaker. Han er månedens innovatør.17.11.2017 10:39:40
Fornøyd med interaktiv henvisning og rekvireringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fornoyd-med-interaktiv-henvisning-og-rekvireringFornøyd med interaktiv henvisning og rekvireringOver 360 legekontorer kan nå sende papirløs henvisning og rekvirering til helseforetakene i Helse Sør-Øst. - Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkepark...17.11.2017 09:00:16

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.