Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Helse Sør-Øst styrker tilgangskontroll og risikovurderingerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-styrker-tilgangskontroll-og-risikovurderingerHelse Sør-Øst styrker tilgangskontroll og risikovurderinger- Jeg er tilfreds med at Sykehuspartner HF nå tar grep for å styrke tilgangskontroll og sporbarhet i Helse Sør-Østs IKT-systemer. Det har hele tiden vært avgjørende for meg at helseopplysninger skal behandles trygt og sikkert, sier administ...24.06.2017 07:39:28
Har nødvendig økonomisk handlingsromhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/har-nodvendig-okonomisk-handlingsromHar nødvendig økonomisk handlingsrom- Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 2018-2021 viser at foretaksgruppen har økonomisk handlingsrom for å planlegge for våre prioriterte investeringsprosjekter, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst....16.06.2017 07:53:31
Ønsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nåhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/onsker-ikke-endring-i-foretakstilhorighet-for-kongsvinger-naØnsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nåStyret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i r...15.06.2017 16:17:14
Forskning styrker kvalitet på pasientbehandlingenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forskning-styrker-kvalitet-pa-pasientbehandlingenForskning styrker kvalitet på pasientbehandlingenPå oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære for...15.06.2017 12:13:30
Indikator for å sikre planlagt utredning og behandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/indikator-for-a-sikre-planlagt-utredning-og-behandlingIndikator for å sikre planlagt utredning og behandlingDet er viktig for den enkelte pasient og pårørende å oppleve at planlagt utredning og behandling skjer i tråd med de planer som er lagt. God planlegging gir også bedre forutsigbarhet for behandlerne og i driften av avdelingene.  Nå kommer e...15.06.2017 09:00:45
Regional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på Ilahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-sikkerhetsavdeling-prioritert-i-forste-trinn-pa-ilaRegional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på IlaStyret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Planleggingsarbeidet går nå videre, med planlagt ferdigstilling av første byggetrinn i 2021. 14.06.2017 22:00:00
Utbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbyggingslosning-for-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitalet-valgtUtbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgtStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. To utbyggingsalternativer utredet, med ulik plassering på tomten. 14.06.2017 22:00:00
Utbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-pa-aker-og-gaustad-i-parallell-neste-fase-vedtattUtbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtattPlanleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i...14.06.2017 22:00:00
Spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune til Østfold fra mai 2018https://www.helse-sorost.no/nyheter/spesialisthelsetjenesteansvaret-for-vestby-kommune-til-ostfold-fra-mai-2018Spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune til Østfold fra mai 2018Spesialisthelsetjenesteansvaret for befolkningen i Vestby kommune vil neste år bli overført fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde. Det planlegges for overtagelse 1. mai 2018.13.06.2017 07:28:31
Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/viktige-byggeprosjekter-ved-oslo-universitetssykehus-til-styret-i-helse-sor-ost-rhfViktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFDen 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut. 12.06.2017 22:00:00
Luftambulansetjenesten får helt nye flyhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/luftambulansetjenesten-far-helt-nye-flyLuftambulansetjenesten får helt nye flyLuftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde.  12.06.2017 19:39:49
Ja og nei til kreftlegemidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ja-og-nei-til-kreftlegemidlerJa og nei til kreftlegemidlerBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom). 12.06.2017 07:52:04
Utvikler kreftmedisiner for verdensmarkedethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utvikler-kreftmedisiner-for-verdensmarkedetUtvikler kreftmedisiner for verdensmarkedetPå slutten av 90 tallet arbeidet Øyvind Bruland fulltid som overlege ved Radiumhospitalet. Daglig møtte han pasienter med bryst- og prostatakreft som slet seg gjennom bivirkningsfull behandling med cellegift og også stråleterapi mot spredni...11.06.2017 22:00:00
Konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/konkurranse-om-arkitekt-og-radgivertjenester-for-nytt-sykehus-i-drammenKonkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av juni kunngjøre konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.07.06.2017 22:00:00
Arv eller miljø? - diskusjonen er idiotisk!https://www.helse-sorost.no/nyheter/arv-eller-miljo-diskusjonen-er-idiotiskArv eller miljø? - diskusjonen er idiotisk!Ikke har han hvit frakk. Ikke treffer han en eneste pasient. Det beskjedne kontoret hans har utsikt rett inn i en barnehage. Viktigste verktøy er en Linux-PC med to skjermer. Der forsker han på psykiske lidelser!06.06.2017 22:00:00
Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fremragende-forskere-ved-akershus-universitetssykehusFremragende forskere ved Akershus universitetssykehusTre av Ahus forskere ble 2. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Ahus. Prisene går til tre forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt. En viktig hensikt bak disse prisene er å synliggjøre hvilken god forskning s...02.06.2017 13:16:22
Hjelp pasienten med å velge behandlingsstedhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/hjelp-pasienten-med-a-velge-behandlingsstedHjelp pasienten med å velge behandlingsstedFastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider og finne det beste alternativet for pasienten. 02.06.2017 12:57:06
Vil vurdere endringer i digitaliseringsarbeidethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vil-vurdere-endringer-i-digitaliseringsarbeidetVil vurdere endringer i digitaliseringsarbeidet- Helse Sør-Øst vil nå gå gjennom arbeidet med digitalisering i regionen. Når vi nå har stilt infrastrukturmoderniseringen i bero, så har det også noen konsekvenser for vår samlede IKT-virksomhet som vi må få oversikt over. Det er derfor na...02.06.2017 09:49:18
Helse Sør-Øst RHF skifter ut styret i Sykehuspartner HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-skifter-ut-styret-i-sykehuspartner-hfHelse Sør-Øst RHF skifter ut styret i Sykehuspartner HFStyret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i forrige uke å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen i bero for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. Sykehuspartner HF har i foretaksmøte i dag fått i oppdrag å utr...31.05.2017 09:12:22
Overtar ansvaret for IKT-områdethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/overtar-ansvaret-for-ikt-omradetOvertar ansvaret for IKT-områdetStyret i Helse Sør-Øst RHF ble i dag orientert om at konserndirektør Atle Brynestad overtar inntil videre ansvaret for avdeling for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF. 24.05.2017 09:23:34
Helse Sør-Øst varsler endringer i IKT-moderniseringenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-varsler-endringer-i-ikt-moderniseringenHelse Sør-Øst varsler endringer i IKT-moderniseringenStyret i Helse Sør-Øst RHF har i dag besluttet å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastruktur i bero. Nødvendige endringer i planer og leveranser skal nå utredes.  - Denne saken er alvorlig. Derfor ser vi nå på hvordan prosjekt...24.05.2017 08:57:09
Flere med lungekreft får immunterapihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/flere-med-lungekreft-far-immunterapiFlere med lungekreft får immunterapiLegemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling.23.05.2017 10:37:23
Hjelp til å velgehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/hjelp-til-a-velgeHjelp til å velgePasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling på sykehus, har rett til å velge behandlingssted. Pasientrådgivere kan hjelpe både pasienter og helsepersonell med å finne behandlingsstedet med kortest ventetid.19.05.2017 09:25:48
Anskaffelse av behandlingstilbud innen TSBhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/anskaffelse-av-behandlingstilbud-innen-tsbAnskaffelse av behandlingstilbud innen TSBHelse Sør-Øst RHF skal inngå avtaler med en eller flere private virksomheter om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Tjenestene fra de private leverandørene skal sammen med helseforetakenes tilbud de...18.05.2017 06:46:04
Billigere medisiner gir flere behandling - Norsk forskning med internasjonal betydninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/billigere-medisiner-gir-flere-behandling-norsk-forskning-med-internasjonal-betydningBilligere medisiner gir flere behandling - Norsk forskning med internasjonal betydningEn norsk studie viser at det er trygt å bytte fra kostbar originalmedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, men kostnadene mer enn halveres. Det betyr at flere kan få viktig behandling. Nå er resultatene publisert...15.05.2017 09:12:30
Grunnundersøkelser for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grunnundersokelser-for-nytt-sykehus-i-drammenGrunnundersøkelser for nytt sykehus i DrammenDet er gjennomført supplerende grunnundersøkelser på Brakerøya for å verifisere områdestabiliteten på området.  Dette etter påpekninger i forbindelse med tredjepartsvurdering fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).10.05.2017 22:00:00
Regjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regjeringen-foreslar-a-gi-lan-for-a-bygge-nytt-sykehus-i-drammenRegjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammen- Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsmin...10.05.2017 22:00:00
Idéprisen 2017https://www.helse-sorost.no/nyheter/idprisen-2017Idéprisen 2017Har du en idé til et nytt produkt eller en ny tjeneste? Delta på Idéprisen og vinn 250.000 kroner til å videreutvikle din idé!10.05.2017 13:34:11
Rask og sikker tilgang til nyttig informasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rask-og-sikker-tilgang-til-nyttig-informasjonRask og sikker tilgang til nyttig informasjonEn gruppe datavarehusutviklere på Ahus under ledelse av Lars Åge Møgster utviklet nye løsninger der data fra sykehusets systemer trekkes ut og vises på en slik måte at den gir verdifull informasjon om blant annet pasientforløpene. For dette...09.05.2017 22:00:00
Drift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/drift-av-ikt-infrastruktur-i-helse-sor-ost-uavhengig-gjennomgangDrift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomgangStyret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om det...09.05.2017 13:14:14
Ny styreleder i Sykehuspartner HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-styreleder-i-sykehuspartner-hfNy styreleder i Sykehuspartner HF- Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om d...05.05.2017 09:28:26
Rekordmange innovasjonssøknaderhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rekordmange-innovasjonssoknaderRekordmange innovasjonssøknaderHelse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler to ganger i året. Første søknadsrunde er i gang og ved fristens utløp 28. april var det kommet inn hele 83 søknader. 05.05.2017 08:33:48
Nasjonale kvalitetsindikatorer viser gode resultater for pakkeforløp i kreftbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nasjonale-kvalitetsindikatorer-viser-gode-resultater-for-pakkeforlop-i-kreftbehandlingNasjonale kvalitetsindikatorer viser gode resultater for pakkeforløp i kreftbehandling77 prosent av alle kreftpasienter i Norge inngår i pakkeforløp. Om lag 70 prosent av disse kommer gjennom pakkeforløpet på anbefalt tid. Det betyr at omlag 54 prosent av alle kreftpasienter i Norge kommer gjennom et pakkeforløp på anbefalt tid.05.05.2017 05:00:17
Oppmerksomhet og hukommelse ved psykiske lidelserhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppmerksomhet-og-hukommelse-ved-psykiske-lidelserOppmerksomhet og hukommelse ved psykiske lidelserJens Egeland har publisert en rekke vitenskapelige arbeider om konsentrasjonsvansker og hukommelse hos personer med psykiske lidelser. Månedens forsker for april var med å starte det første ADHD-prosjektet ved Sykehuset i Vestfold som gikk...04.05.2017 06:54:13
Administrerende direktør iverksetter ekstern gjennomganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/administrerende-direktor-iverksetter-ekstern-gjennomgangAdministrerende direktør iverksetter ekstern gjennomgangHelse Sør-Øst inngikk i september 2016 avtale med ekstern leverandør som skal modernisere infrastrukturen i foretaksgruppen. En ny infrastruktur vil gi bedre beskyttelse av helse- og personopplysninger enn i dag. Sykehusene i helseregionen...03.05.2017 12:26:28
Helseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell for leger i spesialiseringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helseforetakene-forbereder-seg-pa-ny-utdanningsmodell-for-leger-i-spesialiseringHelseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell for leger i spesialiseringUtdanning av helsepersonell er en av hovedoppgavene til helseforetakene. Fra høsten 2017 iverksettes den største reformen for legenes spesialistutdanning i nyere tid.28.04.2017 12:38:51
Videre innføring av laboratoriedatasystem vedtatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-innforing-av-laboratoriedatasystem-vedtattVidere innføring av laboratoriedatasystem vedtattStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent innføring av regional laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen. 28.04.2017 11:49:26
God kontroll over klimapåvirkninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/god-kontroll-over-klimapavirkningGod kontroll over klimapåvirkningHelse Sør-Østs klimaregnskap viser at foretaksgruppens samlede CO2-utslipp går litt ned: Fra 198 977 tonn i 2015 til 198 414 tonn i 2016. Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning, men er videreutvikle...28.04.2017 07:41:32
Gode resultater i 2016https://www.helse-sorost.no/nyheter/gode-resultater-i-2016Gode resultater i 2016Foretaksgruppen Helse Sør-Øst hadde i 2016 et årsresultat på 1 343 millioner kroner, mot 1 046 millioner året før. Vedtatt budsjett for foretaksgruppen i 2016 var 745 millioner kroner. Styreleder Ann-Kristin Olsen mener at foretaksgruppens...27.04.2017 13:28:25
OUS i europeisk toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ous-i-europeisk-toppdivisjon-innen-kreftbehandling-og-kreftforskningOUS i europeisk toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskningOrganisation of European Cancer Institutes har etter en svært nøye gjennomgang besluttet å gi Oslo universitetssykehus (OUS) status som Comprehensive Cancer Center. Akkrediteringen er gitt for sykehusets samlede kreftvirksomhet, og omfatter...27.04.2017 10:12:50
Foretaksmøte om sykehusstrukturhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foretaksmote-om-sykehusstrukturForetaksmøte om sykehusstrukturHelse- og omsorgsminister Bent Høie holdt foretaksmøte om Nasjonal helse- og sykehusplan og om avklaring av akuttfunksjoner.24.04.2017 12:20:06
Rapport om rammevilkår rus- og avhengighetsbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rapport-om-rammevilkar-rus-og-avhengighetsbehandlingRapport om rammevilkår rus- og avhengighetsbehandlingEn rapport bestilt av styret i Helse Sør-Øst RHF, peker på ulike behov for styrking av rus- og avhengighetsbehandlingen i årene fremover. Rapporten vil være et godt underlag i arbeidet med utviklingsplaner i regionen.24.04.2017 08:58:23
Vedtak i Drammen bystyre om grunnervervhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vedtak-i-drammen-bystyre-om-grunnervervVedtak i Drammen bystyre om grunnervervDrammen bystyre behandlet 28.mars sak om grunnerverv i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.07.04.2017 13:10:32
Ny spesialistutdanning - nye muligheterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-spesialistutdanning-nye-muligheterNy spesialistutdanning - nye muligheter1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. En kvalitets- og ansvarsreform med store endringer i ansvar, roller og oppgaver i utdanningen. 31.03.2017 13:23:31
Helse Sør-Øst med ny bankforbindelsehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-med-ny-bankforbindelseHelse Sør-Øst med ny bankforbindelseAlle de regionale helseforetakene har siden 1.april 2012 hatt DNB som hovedbankforbindelse. Avtalen med DNB går ut 31. mars 2017, og fra 1. april 2017 går Helse Sør-Øst over til å bruke Danske Bank. 31.03.2017 12:57:57
Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foretakstilhorighet-for-kongsvinger-sykehusForetakstilhørighet for Kongsvinger sykehusHelse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, fått i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Prosjektet h...23.03.2017 23:00:00
Internettbehandling mot alkoholmisbrukhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/internettbehandling-mot-alkoholmisbrukInternettbehandling mot alkoholmisbrukHvordan nå pasienter med angst, depresjon og somatiske lidelser som har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil oppsøke en ruspoliklinikk? Arne Repål tror løsningen kan ligge i veiledet internetterapi. 22.03.2017 13:12:56
Antibiotikaresistens – global satsing og lokale tiltakhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/antibiotikaresistens-global-satsing-og-lokale-tiltakAntibiotikaresistens – global satsing og lokale tiltakBakterier som utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Månedens forsker, Fredrik Müller bidrar i den globale innsatsen mot antibiotikaresistens. 21.03.2017 23:00:00
Møte med pasient- og brukerombudethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mote-med-pasient-og-brukerombudetMøte med pasient- og brukerombudetPasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen møtte tirsdag ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Kristensen orienterte om hovedtrekkene i den felles nasjonale årsmeldingen fra pasient- og brukerombudene og det var dialog om andre...21.03.2017 11:18:19
Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kan-bruke-blodprove-for-a-pavise-kromosomfeilKan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeilKromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus. 21.03.2017 09:24:01

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter