Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Utlysning av midler til tjenesteinnovasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-midler-til-tjenesteinnovasjonUtlysning av midler til tjenesteinnovasjonHelse Sør-Øst RHF lyser nå ut inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse.  <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Ahus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.07.2021 07:52:41
Å drifte en stor byggeplass gjennom en pandemihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/a-drifte-en-stor-byggeplass-gjennom-en-pandemiÅ drifte en stor byggeplass gjennom en pandemiGjennom systematisk arbeid med smittevernrutiner og et godt samarbeid mellom alle aktørene, har prosjektet unngått smitteutbrudd ved byggeplassen til nytt sykehus i Drammen.<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/byggeplass.jpg" style="BORDER:0px solid;" />29.06.2021 11:04:17
Informasjon til naboer av byggeplassen om støyende natt-arbeider i sommerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/informasjon-til-naboer-av-byggeplassen-om-stoyende-natt-arbeider-i-sommerInformasjon til naboer av byggeplassen om støyende natt-arbeider i sommerI perioden lørdag 26. juni til og med mandag 9. august 2021 skal det utføres arbeider i forbindelse med bygging av ny veikulvert til Brakerøya og nytt sykehus i Drammen.<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/IMG_0428.JPG" style="BORDER:0px solid;" />25.06.2021 10:40:07
Laboratorievirksomhet inn i Livsvitenskapsbyggethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/laboratorievirksomhet-inn-i-livsvitenskapsbyggetLaboratorievirksomhet inn i LivsvitenskapsbyggetStyret i Helse Sør-Øst slutter seg til planene for at Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF skal flytte inn i det nye Livsvitenskapsbygget ved Rikshospitalet. 17.06.2021 16:24:48
Går videre med forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatrihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gar-videre-med-forprosjekt-for-ny-sikkerhetspsykiatriGår videre med forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatriEtter at det i februar 2021 ble vedtatt å gjennomføre en statlig regulering av tomten på Ila i Bærum, går Helse Sør-Øst nå videre med planene om nytt bygg for regional og lokal sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus. Det vedtok sty...17.06.2021 11:08:28
Nytt Mjøssykehus plasseres i Moelvhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-mjossykehus-plasseres-i-moelvNytt Mjøssykehus plasseres i MoelvI foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF 15.juni, har helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjort lokalisering i den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF. Det innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, ps...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Kart%20Innlandet%20til%20nettsak.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.06.2021 10:16:59
Helse Sør-Øst går ut av beredskaphttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-gar-ut-av-beredskapHelse Sør-Øst går ut av beredskapEtter ett år og tre måneder har Helse Sør-Øst RHF besluttet å gå ut av beredskap fra 11. juni. Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha oppmerksomhet om utstyrssituasjonen, testkapasiteten og driftssituasjonen i sykehusene nøye. 11.06.2021 05:54:50
Regionale priser for forbedringsarbeidhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regionale-priser-for-forbedringsarbeidRegionale priser for forbedringsarbeidAkershus universitetssykehus og Sykehuset Telemark ble hedret med forbedringspriser på andre og siste dag av konferansen «Sammen for forbedring» i Helse Sør-Øst denne uken.  10.06.2021 11:11:20
Sammen om forbedringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sammen-om-forbedringSammen om forbedringDenne uken samles over 1500 deltakere til regional konferanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Dette er den første konferansen i sitt slag i Helse Sør-Øst, og en viktig oppfølging av den regionale delstrategien. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Helse_SørØst_Sammen_Logo[1].png" style="BORDER:0px solid;" />09.06.2021 07:39:17
Samlokalisering av psykisk helse og rus i nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/samlokalisering-av-psykisk-helse-og-rus-i-nytt-sykehus-i-drammenSamlokalisering av psykisk helse og rus i nytt sykehus i DrammenFagmiljøet for psykisk helse og rus styrkes når flere enheter samles under ett tak i de nye psykiatribyggene ved nytt sykehus i Drammen. Nytt, moderne utstyr og nye løsninger i bygget vil gi et bedre tilbud til pasientene. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Bilde-markert-psykiatribygg.png" style="BORDER:0px solid;" />08.06.2021 07:43:56
Pasienter ser henvisningsstatus på netthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/pasienter-ser-henvisningsstatus-pa-nettPasienter ser henvisningsstatus på nettPasienter ved Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus kan nå følge med på sine henvisninger via helsenorge.no.  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/4136885.jpg" style="BORDER:0px solid;" />05.06.2021 06:14:58
Bedre pasientsikkerhet med lukket legemiddelsløyfehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bedre-pasientsikkerhet-med-lukket-legemiddelsloyfeBedre pasientsikkerhet med lukket legemiddelsløyfeArbeidet med innføring av lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst fortsetter for fullt. Målet er å redusere antall legemiddelfeil og frigjøre tid slik at klinikere kan bruke mer tid på pasienten. 04.06.2021 14:03:25
Foretaksmøter vektlegger psykisk helsevernhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foretaksmoter-vektlegger-psykisk-helsevernForetaksmøter vektlegger psykisk helsevernHelse Sør-Øst RHF hadde torsdag 3. juni foretaksmøter med helseforetakene der tilleggskrav og oppdrag for 2021 ble formidlet. Psykisk helsevern for barn og unge er særlig vektlagt i kravene til helseforetakene for 2021.   <img alt="" src="/PublishingImages/Div%20illustrasjonsbilder/ScanStockPhoto_image_4177900.jpg" style="BORDER:0px solid;" />04.06.2021 10:53:54
Utlysning av regionale forsknings- og innovasjonsmidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-regionale-forsknings-og-innovasjonsmidlerUtlysning av regionale forsknings- og innovasjonsmidlerHelse Sør-Øst RHF utlyser ca. 130 mill. kr til nye forskningsprosjekter og 8,5 mill. kr til nye innovasjonsprosjekter.03.06.2021 08:26:12
Ny firefelts vei under jernbanen til nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-firefelts-vei-under-jernbanen-til-nytt-sykehus-i-drammenNy firefelts vei under jernbanen til nytt sykehus i DrammenInnen 2022 skal det etableres en ny firefelts vei med jernbaneundergang for planfri kryssing av Drammensbanen til sykehuset på Brakerøya. Arbeidene med dette er allerede i gang, og i sommer skal store deler av arbeidet med jernbaneundergangen utføres.<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Skjermbilde%202021-05-18%20135838.png" style="BORDER:0px solid;" />02.06.2021 11:42:24
Raskere og tryggere pasientbehandling med kjernejournal dokumentdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/raskere-og-tryggere-pasientbehandling-med-kjernejournal-dokumentdelingRaskere og tryggere pasientbehandling med kjernejournal dokumentdelingEvaluering av dokumentdeling i kjernejournal viser at helsepersonell som deltok i utprøvingen mener løsningen gir raskere samhandling og øker pasientsikkerheten.  01.06.2021 06:40:10
Kjøp av koronaanalyser fra private laboratorierhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kjop-av-koronaanalyser-fra-private-laboratorierKjøp av koronaanalyser fra private laboratorierHelse Sør-Øst RHF har inngått tilleggsavtaler med de private laboratoriene Fürst og Unilabs om kjøp av SARS-CoV-2 analyser.  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/covid-19%20test%20unsplash.jpg" style="BORDER:0px solid;" />31.05.2021 11:36:14
Flere koronavaksiner til spesialisthelsetjenestenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/flere-koronavaksiner-til-spesialisthelsetjenestenFlere koronavaksiner til spesialisthelsetjenestenFolkehelseinstituttet har tildelt spesialisthelsetjenesten nye doser koronavaksine. I løpet av de to første ukene i juni vil Helse Sør-Øst motta totalt 19.600 doser av Comirnaty-vaksinen fra BioNTech og Pfizer.   <img alt="" src="/PublishingImages/Ansatte/Ledergruppen/Frich-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />31.05.2021 07:04:51
Viderefører planen for utvikling av Sykehuset Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videreforer-planen-for-utvikling-av-sykehuset-innlandetViderefører planen for utvikling av Sykehuset InnlandetStyret i Helse Sør-Øst RHF har fredag 28. mai behandlet planene for videreutvikling av sykehuset Innlandet. <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Operasjonssal.jpg" style="BORDER:0px solid;" />28.05.2021 17:30:56
Klarspråk en forutsetning for god pasientkommunikasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/klarsprak-en-forutsetning-for-god-pasientkommunikasjonKlarspråk en forutsetning for god pasientkommunikasjonSpråk er grunnleggende for helsetjenesten. Gode møter mellom helsepersonell, pasienter og brukere er tuftet på klart språk. Språket er utgangspunktet for vår forståelse av verden og utvikling av kunnskap – og god kommunikasjon mellom fagfol...25.05.2021 12:48:28

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?