Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Forenklet vei til hjelpemidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forenklet-vei-til-hjelpemidlerForenklet vei til hjelpemidlerNytt tilbud ved ortopedisk poliklinikk på Bærum sykehus fører raskere time og en forenklet vei til ferdig tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Tverrfagligpoliklinikkforortopediskehjelpemidler.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.01.2020 13:11:46
Oppstart for palliativt teamhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppstart-for-palliativt-teamOppstart for palliativt teamEt eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. <img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/palliativt_team1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.01.2020 09:29:14
AktivA – trening som gir mening for artrosepasienterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aktiva-trening-som-gir-mening-for-artrosepasienterAktivA – trening som gir mening for artrosepasienterNy behandlingsmodell for den store gruppen av pasienter med artrose i Norge. Mer kunnskap om artrose og riktig veiledet trening, vil bedre symptomer og funksjon hos deg med artrose – trening gir mening. AktivA er en ny nasjonal modell med m...<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/AktivA4.png" style="BORDER:0px solid;" />20.01.2020 09:17:21
Bjørn Atle Bjørnbeth ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bjorn-atle-bjornbeth-ny-administrerende-direktor-ved-oslo-universitetssykehus-hfBjørn Atle Bjørnbeth ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HFEt samlet styre i Oslo universitetssykehus HF har i dag ansatt Bjørn Atle Bjørnbeth som administrerende direktør. <img alt="Bjørnbeth" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/bjornbeth_0138-900.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.01.2020 19:35:19
Ti år med Vardesenterethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ti-ar-med-vardesenteretTi år med VardesenteretMidt i den høyspesialiserte kreftbehandlingen er det ekstra flott at vi også har et lavterskeltilbud som Vardesentrene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. 15. januar markerte Vardesenteret ved Radiumhospitalet sitt tiårsjubileum.<img alt="" src="/PublishingImages/Ansatte/Cathrine/Cathrine%20Lofthus_122.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.01.2020 20:17:09
Helseministerens sykehustale for 2020: -I år vil jeg snakke om hva medarbeiderne kan forvente av meghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helseministerens-sykehustale-for-2020-i-ar-vil-jeg-snakke-om-hva-medarbeiderne-kan-forvente-av-megHelseministerens sykehustale for 2020: -I år vil jeg snakke om hva medarbeiderne kan forvente av megI seks år har Bent Høie presentert sine forventninger og krav til sykehusene i en årlig sykehustale. I år snakket helseministeren også om hva medarbeiderne kan forvente av ham. <img alt="Frøstrup Høie Lofthus" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sykehustalen%202020%20(2).jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.01.2020 11:24:15
Åpnet ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/apnet-ny-kvinnebarn-enhet-pa-ringerike-sykehusÅpnet ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus35 millioner kroner investert i ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Åpning%20av%20mor-barn%20enhet%20Ringerike%20sykehus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.01.2020 10:02:08
Nytt samvalgsverktøy for artrosehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-samvalgsverktoy-for-artroseNytt samvalgsverktøy for artroseEt forskningsprosjekt mellom Vestre Viken og USN har bidratt til et nytt samvalgsverktøy for artrosepasienter.  <img alt="Lukas Månsson, leder for Ortopedi og Akuttmottak ved Drammen sykehus. " src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Avdelingssjef%20Lukas%20Månsson.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.01.2020 09:47:55
Hvordan fungerer medisinfri behandling i psykisk helsevern?https://www.helse-sorost.no/nyheter/hvordan-fungerer-medisinfri-behandling-i-psykisk-helsevernHvordan fungerer medisinfri behandling i psykisk helsevern?Siden 2017 har Ahus hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern. Nå skal en forskningsgruppe se nærmere på utfallet av en slik behandling. <img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/medisinfri%20behandling.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.01.2020 08:48:22
Effektiv smertemestring via app – er det mulig?https://www.helse-sorost.no/nyheter/effektiv-smertemestring-via-app-er-det-muligEffektiv smertemestring via app – er det mulig?Å leve med langvarige smerter kan være svært utfordrende. Da kan det være godt å ha et nyttig og lett tilgjengelig hjelpemiddel til støtte i hverdagen. En norsk nyvinning innenfor smertemestring blir nå levert i appformat via smarttelefon o...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/OUS%20smerte.png" style="BORDER:0px solid;" />09.01.2020 14:50:23
Det glemte leddethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/det-glemte-leddetDet glemte leddet10,5 millioner norske kroner fordelt over 5 år, skal sikre lik behandling av albuepasienter i Norge. Målet er å styrke kompetansesvake områder innenfor kirurgi og rehabilitering, slik at pasientene kan få god behandling uansett hvor de bor.<img alt="albue" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Albue.png" style="BORDER:0px solid;" />03.01.2020 10:45:29
Lårhalsbrudd må opereres, men hvordan?https://www.helse-sorost.no/nyheter/larhalsbrudd-ma-opereres-men-hvordanLårhalsbrudd må opereres, men hvordan?Et lårhalsbrudd er en livsfarlig skade. Rask, riktig og skånsom kirurgi er essensielt for å sikre at den som rammes kan komme tilbake til livet sitt – uten tap av funksjon og selvhjulpenhet. Ny forskning bekrefter at de aller fleste pasient...<img alt="Røntgenbilde" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Lårhalsbrudd.png" style="BORDER:0px solid;" />03.01.2020 10:31:51
Trener seg i form før kreftoperasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/trener-seg-i-form-for-kreftoperasjonTrener seg i form før kreftoperasjon- Så langt har vi oppnådd vesentlig mer fornøyde pasienter, og vi får færre alvorlige komplikasjoner. I tillegg bruker vi totalt sett mindre helseressurser, sier avdelingsleder Geir Arne Larsen i gastrokirurgisk avdeling ved Akershus univer...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Terje%20Anti%20kreftkirurgiske%20koordinatorer.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.01.2020 08:50:50
Glatta avslører beinskjørhethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/glatta-avslorer-beinskjorhetGlatta avslører beinskjørhet- To av tre pasienter som får brudd etter fall, for eksempel på glatta, brekker fordi de har skjøre ben, sier Tove Tveitan Borgen, overlege på revmatologisk seksjon ved Drammen sykehus.<img alt="Vestre Viken benbrudd" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Vestre%20Viken%20Benbrudd2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.01.2020 16:11:27
Kongsberg sykehus oppgradert for 50 millioner kronerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kongsberg-sykehus-oppgradert-for-50-millioner-kronerKongsberg sykehus oppgradert for 50 millioner kronerOperasjonsstuer, Sterilsentral og Akuttrom ved Kongsberg sykehus har blitt oppgradert for over 50 millioner kroner.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Kongsbergnyoperasjonssal2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2019 15:56:35
Bedre logistikk i sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bedre-logistikk-i-sykehuseneBedre logistikk i sykehuseneStyret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å gå til anskaffelse av IKT-løsninger for helselogistikk. IKT-løsninger for helselogistikk skal understøtte arbeidsprosesser som fjerner unødvendig venting for helsepersonell og muliggjør mer effektiv...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_0285.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2019 15:25:52
Utvidelse av akuttmottaket i Østfoldhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utvidelse-av-akuttmottaket-i-ostfoldUtvidelse av akuttmottaket i ØstfoldSykehuset i Østfold går videre med sine planer om å utvide akuttmottaket på Kalnes for å håndtere økningen i antall pasienter.  Dette er klart etter at administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har godkjent planene og gitt sykehuset full...<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Akuttmottak.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2019 15:06:23
Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus https://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Sider/Forskningsmidler-til-ikke-universitetssykehus.aspxForskningsmidler til ikke-universitetssykehus Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Ahus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2019 11:47:59
Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus https://www.helse-sorost.no/nyheter/forskningsmidler-til-ikke-universitetssykehus-Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Ahus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2019 11:47:59
Tildeling av regionale forskningsmidler for 2020https://www.helse-sorost.no/nyheter/tildeling-av-regionale-forskningsmidler-for-2020Tildeling av regionale forskningsmidler for 2020Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 19. desember vedtatt å tildele i alt 134 millioner kroner til 104 forskningsprosjekter.<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Forskning.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.12.2019 12:51:36

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?