Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Ta vare på hverandre i en vanskelig tidhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ta-vare-pa-hverandre-i-en-vanskelig-tidTa vare på hverandre i en vanskelig tidErfaringer fra tidligere epidemier kan gjøre oss bedre rustet til å takle forekomster av symptomer på stress i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Petter%20Andreas%20Ringen%20web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.04.2020 13:46:57
Sykehusenes nettsider - en viktig informasjonskanalhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sykehusenes-nettsider-en-viktig-informasjonskanalSykehusenes nettsider - en viktig informasjonskanalSykehusenes nettsider blir brukt. I mars hadde felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet over 7,2 millioner sidevisning. Dette er nær dobbelt så mange som i måneden før.08.04.2020 10:47:29
Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyrhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/samarbeid-med-ffi-om-kvalitetssikring-av-smittevernutstyrSamarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyrForsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge. <img alt="Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Korona%20-%20Fra-mikrobiologisk-lab.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.04.2020 09:00:23
Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomsthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kvalitetskontroll-av-smittevernutstyr-ved-ankomstKvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomstSmittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner. <img alt="Karin og katrine" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/korona%20karinkatrine1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.04.2020 08:54:26
Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAPhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/produksjonsstart-for-smittevernfrakker-ved-asapProduksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAPI dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/ASAP%20smittevernsfrakker.JPG" style="BORDER:0px solid;" />06.04.2020 14:33:10
Smittevernutstyr på vei ut til hele landethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/smittevernutstyr-pa-vei-ut-til-hele-landetSmittevernutstyr på vei ut til hele landetKommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly lander i Norge i kveld.03.04.2020 19:42:47
Norsk produksjon av smittevernutstyrhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/norsk-produksjon-av-smittevernutstyrNorsk produksjon av smittevernutstyrFlere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Smittevern-Haukeland.jpg" style="BORDER:0px solid;" />31.03.2020 12:38:25
Kvalitetskontroll av smittevernutstyrhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kvalitetskontroll-av-smittevernutstyrKvalitetskontroll av smittevernutstyrDe regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn. <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Munnbind2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />31.03.2020 08:29:18
Idéprisen 2020https://www.helse-sorost.no/nyheter/idprisen-2020Idéprisen 2020Inven2 arrangerer nå en ekstraordinær idékonkurranse på grunn av den pågående pandemien. Det er særlig ønskelig å få inn idéer som kan bidra til å løse de nye utfordringene samfunnet står ovenfor.<img alt="Inven2 Ideprisen" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Inven2-Idepriseen-2020-1920x1080px.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.03.2020 16:20:57
Ber om endringer i foreslått inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ber-om-endringer-i-foreslatt-inntektsfordeling-mellom-de-regionale-helseforetakeneBer om endringer i foreslått inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakeneHelse Sør-Øst RHF mener at deler av forslaget til inntektsfordeling mellom regionale helseforetak i «NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak» baserer seg på skjønnsmessige vurderinger som ikke er godt faglig begrunnet. D...30.03.2020 12:48:51
Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norgehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-forsendelse-med-smittevernutstyr-til-norgeNy forsendelse med smittevernutstyr til NorgeFredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og utenriksdeparte...<img alt="Cathrine Lofthus" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Cathrine%20Lofthus%20lager.jpg" style="BORDER:0px solid;" />27.03.2020 18:43:25
Flere respiratorer på vei til sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/flere-respiratorer-pa-vei-til-sykehuseneFlere respiratorer på vei til sykehuseneDet er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien. <img alt="Foto av ansatt som går i en sykehuskorridor" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sykehus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />26.03.2020 17:00:00
Smittevernutstyrhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/smittevernutstyrSmittevernutstyrDe fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv. <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Sykepleiere.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.03.2020 13:05:11
Støtteanmodninger til Forsvarethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stotteanmodninger-til-forsvaretStøtteanmodninger til ForsvaretHelse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Les hvilke rutiner som er innført.<img alt="Foto av militære kjøretøy" src="/PublishingImages/20180425jve-3447.jpg" style="BORDER:0px solid;" />21.03.2020 21:34:58
Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyrhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nasjonal-dugnad-pa-leveranse-av-smittevernutstyrNasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyrHelsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Lager.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.03.2020 14:56:19
Universitetet i Oslo bidrar med smittevernutstyrhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/universitetet-i-oslo-bidrar-med-smittevernutstyrUniversitetet i Oslo bidrar med smittevernutstyrMange bidrar med utstyr i disse dager, og det er særlig behov for smittevernutstyr i helsetjenesten. I dag meldte Universitetet i Oslo at de deler av sitt lager.<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/ForBedring3.jpg" width="244" style="BORDER:0px solid;" />18.03.2020 14:42:51
Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tilbudet-til-pasienter-innen-psykisk-helsevern-og-rusbehandlingTilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandlingPsykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder. Det betyr at pasienter som er i akutt og helt nødven...<img alt="" src="/PublishingImages/Ansatte/Cecilie%20Skule.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.03.2020 09:21:19
Status smittevern- og testutstyr i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/status-smittevern-og-testutstyr-i-helse-sor-ostStatus smittevern- og testutstyr i Helse Sør-ØstFor å sikre et god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske beslutninger har Helse Sør-Øst RHF fått et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. Situasjonen er...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Koronavirus.png" style="BORDER:0px solid;" />17.03.2020 15:21:34
Om omdisponering ansattehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/om-omdisponering-ansatteOm omdisponering ansatteTotalt er det nå over 4000 ansatte i våre sykehus som er i karantene. Dette gir naturlig utfordringer for driften ved de fleste av våre sykehus. Samtidig nedskaleres planlagt aktivitet, så det er ingen helseforetak eller sykehus som har kap...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Koronavirus.png" style="BORDER:0px solid;" />17.03.2020 15:16:51
Helse Sør-Øst RHF inviterer til pressebrief 17. mars kl 13:00https://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-inviterer-til-pressebrief-17-mars-kl-1300Helse Sør-Øst RHF inviterer til pressebrief 17. mars kl 13:00Helse Sør-Øst RHF mottar store mengder mediehenvendelser om beredskapssituasjonen knyttet til koronaviruset. Det samme gjelder våre helseforetak.<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Koronavirus.png" style="BORDER:0px solid;" />16.03.2020 14:24:43

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?