Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

270 millioner ekstra til oppgraderinger ved sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/270-millioner-ekstra-til-oppgraderinger-ved-sykehusene270 millioner ekstra til oppgraderinger ved sykehuseneI alt har Helse Sør-Øst RHF fått 270 millioner kroner i ekstra midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Fordelingen av midlene ble besluttet av styret for Helse Sø...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Sykepleier.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.07.2020 10:47:25
Grunnarbeidene på Radiumhospitalet er godt i ganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grunnarbeidene-pa-radiumhospitalet-er-godt-i-gangGrunnarbeidene på Radiumhospitalet er godt i gangPå Montebello i Oslo er prosessen med bygging av nytt klinikk- og protonsenter på Radiumhospitalet godt i gang.  I mai startet grunnarbeidene på byggeplassen. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Radiumhospitalet/Radium.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.07.2020 07:31:00
Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til forskningsbasert innovasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-utlyser-midler-til-forskningsbasert-innovasjonHelse Sør-Øst RHF utlyser midler til forskningsbasert innovasjonHelse Sør-Øst RHF lyser nå ut inntil 5 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i en åpen konkurranse. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsa...<img alt="" src="/PublishingImages/Forskning/Månedens%20forsker/Hege_Russnes_celleprøver_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.07.2020 10:47:32
«Glassgaten» i nye Drammen sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/glassgaten-i-nye-drammen-sykehus«Glassgaten» i nye Drammen sykehusNytt sykehus i Drammen består av totalt 122.000 kvadratmeter som er organisert i ulike bygningsvolumer. Disse er tilpasset funksjon og plassert på hver side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest på tomten, langs fj...<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Skisser%20forprosjekt/Glassgata%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.06.2020 10:59:35
Kontraktsignering for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktsignering-for-levering-av-person-og-sengeheiser-til-nytt-sykehus-i-drammenKontraktsignering for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har inngått kontrakt med KONE AS for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammen. Kontrakten har en verdi på om lag 50 millioner eks mva. Prosjekteringsarbeidet starter opp i august 2020.  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Prosjektorganisasjonen%20nytt%20sykehus%20i%20Drammen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.06.2020 09:09:06
Innfører en ny type protesehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innforer-en-ny-type-proteseInnfører en ny type proteseBeslutningsforum for nye metoder innfører metoden benforankret ekstremitetsprotese til pasienter som ikke kan bruke konvensjonell protese. I alt ble fem nye metoder besluttet i møtet mandag 22. juni i tillegg til to andre saker. <img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Sykepleiere.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.06.2020 13:36:04
Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bedre-rehabiliteringstilbud-til-covid-19-pasienteneBedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasienteneFagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/rehab.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.06.2020 10:05:40
Utlysning av regionale forskningsmidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-regionale-forskningsmidlerUtlysning av regionale forskningsmidlerHelse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye forskningsprosjekter og utenlandsstipend, samt strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus. <img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Forskning.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.06.2020 13:09:45
Pandemien framskyndet digital oppfølginghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/pandemien-framskyndet-digital-oppfolgingPandemien framskyndet digital oppfølgingSørlandet sykehus har begynt med digital hjemmeoppfølging av pasienter som har vært innlagt med covid-19. Også andre pasientgrupper kan etter hvert få oppfølging på denne måten.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/hjemmeoppfølgingforside.png" style="BORDER:0px solid;" />12.06.2020 11:00:49
Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24https://www.helse-sorost.no/nyheter/nye-forsyninger-av-smittevernutstyr-uke-24Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.<img alt="" src="/PublishingImages/Beredskap/Korona/Skårer%205%20april%20esker%20i%20rad.jpg" style="BORDER:0px solid;" />12.06.2020 06:57:08
Ledelse under koronahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ledelse-under-koronaLedelse under koronaHvordan utøve ledelse under en krise som den vi har hatt under koronapandemien? Dette var tema da viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich innledet og delte sine erfaringer i et webinar arrangert av Universitetet i Oslo denne uken.<img alt="" src="/PublishingImages/Ansatte/Ledergruppen/Frich-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.06.2020 13:20:32
Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23https://www.helse-sorost.no/nyheter/nye-forsyninger-av-smittevernutstyr-uke-23Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Beredskap/Korona/Skårer%205%20april%20øyebeskytttelse%20eske.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.06.2020 07:07:55
Innovasjonsmidler til nye løsninger for testing av koronainfeksjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-nye-losninger-for-testing-av-koronainfeksjonInnovasjonsmidler til nye løsninger for testing av koronainfeksjonHelse Sør-Øst RHF har tildelt innovasjonsmidler rettet mot utvikling av nye løsninger for testing av koronainfeksjon. Nesten fire millioner kroner har blitt fordelt på fem prosjekter.  <img alt="" src="/PublishingImages/Korona---Pixabay.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.06.2020 06:39:21
Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/slik-jobber-spesialisthelsetjenesten-for-a-beskytte-miljoetSlik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøetSpesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I dag lanseres Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Miljø%20miljøvern2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />05.06.2020 07:31:49
God fremdrift for prosjekt Helselogistikkhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/god-fremdrift-for-prosjekt-helselogistikkGod fremdrift for prosjekt HelselogistikkMed slagordet tryggere, enklere og raskere pasientforløp er arbeidet godt i gang med å anskaffe digitale løsninger for å løse utfordringer innen helselogistikk.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Helselogistikk%20sykepleiere.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.06.2020 14:04:35
Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22https://www.helse-sorost.no/nyheter/nye-forsyninger-av-smittevernutstyr-uke-22Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Smittevern-Haukeland2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.05.2020 11:25:59
Over én milliard investert i forskning og innovasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/over-n-milliard-investert-i-forskning-og-innovasjonOver én milliard investert i forskning og innovasjonForskning og innovasjon i helsetjenestene får fram ny kunnskap til beste for pasienter og pasientbehandlingen.<img alt="Foto av Bent Høie med nasjonal forskningsrapport for 2019" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Bent%20Høie%20med%20nasjonal%20forskningsrapport%202019.jpg" style="BORDER:0px solid;" />29.05.2020 15:16:30
Nytt laboratorium for koronavirus ved Oslo universitetssykehus øker testkapasiteten til 15 000 per døgnhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-laboratorium-for-koronavirus-ved-oslo-universitetssykehus-oker-testkapasiteten-til-15-000-per-dognNytt laboratorium for koronavirus ved Oslo universitetssykehus øker testkapasiteten til 15 000 per døgnVed full drift på det nye laboratoriet som åpnet på Rikshospitalet 27. mai, vil den samlede testkapasiteten ved OUS være på over 4 000 per dag. Volumet kan økes til 15 000 per døgn ved døgnkontinuerlig drift.<img alt="Ny pcr lab person håndterer prøver" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Ny%20pcr%20lab%20person%20håndterer%20prøver.jpg" style="BORDER:0px solid;" />28.05.2020 17:55:38
Status Nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/status-nytt-sykehus-i-drammenStatus Nytt sykehus i DrammenDe siste ukene har det vært mer stille en vanlig i Drammen. Gatene har vært tomme og på de flotte turstiene langs Drammenselven har det vært færre turgåere enn normalt. Men helt stille har det ikke vært. En drøy kilometer unna den akkurat n...<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Drammen1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />28.05.2020 10:37:09
Nye styrer i de felleseide selskapenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nye-styrer-i-de-felleseide-selskapeneNye styrer i de felleseide selskapeneMandag ble det avholdt foretaksmøter der de regionale helseforetakenes fem felleseide selskap fikk nye styrer. Nasjonal IKT HF ble vedtatt avviklet.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/IllustrasjonsfotoforetaksmøterColourbox.jpg" style="BORDER:0px solid;" />26.05.2020 09:01:34

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?