Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

OUS lager utviklingsplan fram mot 2035https://www.helse-sorost.no/nyheter/ous-lager-utviklingsplan-fram-mot-2035OUS lager utviklingsplan fram mot 2035Nå produseres Oslo universitetssykehus HF – Utviklingsplan 2035. Planen skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Men hva er en utviklingsplan, og hvorfor trenger vi den? 22.08.2017 12:31:49
Fire nye legemidler innføreshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fire-nye-legemidler-innforesFire nye legemidler innføresBeslutningsforum for nye metoder har besluttet at nye legemidler til behandling av prostatakreft, benmargskreft og tykktarms- og endetarmskreft, kan innføres i spesialisthelsetjenesten. I tillegg innføres et legemiddel til blødere. 21.08.2017 12:29:14
Helse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-utlyser-flere-konkurranser-om-arkitekt-og-radgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av august/september kunngjøre tre konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester. Oppdragene gjelder konseptfase for nytt lokalsykehus på Aker, konseptfase for videreutvikling av sykehuset på Gaustad og forpros...20.08.2017 22:00:00
4,5 prosent økning i poliklinisk aktivitethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/45-prosent-okning-i-poliklinisk-aktivitet4,5 prosent økning i poliklinisk aktivitetHelsedirektoratet har publisert nye SAMDATA-tall som viser en sterk vekst i poliklinisk aktivitet i Helse Sør-Øst i fjor. 18.08.2017 13:03:16
Overtar avtalen med Fekjær psykiatriske senterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/overtar-avtalen-med-fekjer-psykiatriske-senterOvertar avtalen med Fekjær psykiatriske senterHelse Sør-Øst RHF overtar avtaleforholdet med Fekjær psykiatriske senter fra 1. september.18.08.2017 10:42:42
Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenestenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gjennomgar-basestrukturen-for-luftambulansetjenestenGjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenestenHelse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. En rapport skal etter planen foreligge innen utgangen av året.18.08.2017 10:01:02
Inngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på Brakerøyahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inngar-avtale-med-abb-om-fraflytting-av-lokaler-pa-brakeroyaInngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på BrakerøyaStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent en avtale med ABB AS og ABB Holding AS om fraflytting av lokaler som ABB i dag benytter til sin virksomhet på Brakerøya i Drammen.17.08.2017 13:57:38
Endelig ja til brystkreftmedisinhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/endelig-ja-til-brystkreftmedisinEndelig ja til brystkreftmedisinBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling. 15.08.2017 08:49:59
Sandset ny viserektor ved Universitetet i Oslohttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sandset-ny-viserektor-ved-universitetet-i-osloSandset ny viserektor ved Universitetet i OsloDirektør forskning, innovasjon og utdanning Per Morten Sandset forlater Helse Sør-Øst RHF for å begynne som viserektor ved Universitetet i Oslo. Sandset er en del av gruppen til Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo som vant rektor- og prorektor...01.08.2017 08:57:09
Tar de nyfødtes smerte på alvorhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tar-de-nyfodtes-smerte-pa-alvorTar de nyfødtes smerte på alvorSmå barn klarer ikke å si i fra med ord når de opplever smerte. Derfor er de ansatte ved nyfødt intensiv ved Sykehuset Telemark svært opptatt av å observere og vurdere eventuell smerte hos nyfødte. – Dette har vi jobbet bevisst med i nærmer...19.07.2017 13:09:33
- Pasienter trenger hjelp med mer enn bare sykdommenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-pasienter-trenger-hjelp-med-mer-enn-bare-sykdommen- Pasienter trenger hjelp med mer enn bare sykdommen- Det er viktig å se hva vi kan hjelpe pasientene med, utenom sykdommen i seg selv. Det har vist seg å bety mye for mange, sier Tone Rustøen. Hun er månedenes forsker i Helse Sør-øst. 17.07.2017 22:00:00
Rydder opp i ansvars- og eierforhold ved Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rydder-opp-i-ansvars-og-eierforhold-ved-radiumhospitaletRydder opp i ansvars- og eierforhold ved RadiumhospitaletStatsråd Bent Høie, administrerende direktør Bjørn Erikstein og Ole Petter Parnemann, styreleder i Stiftelsen Det Norske Radiumhospital, undertegnet sist uke en avtale som rydder opp i eierforholdene ved det spesialiserte kreftsykehuset, og...04.07.2017 12:09:50
Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabiliteringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fritt-behandlingsvalg-for-habilitering-og-rehabiliteringFritt behandlingsvalg for habilitering og rehabiliteringFra 1. juli, 2017 blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg. Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, kan nå v...30.06.2017 12:42:23
Lager en ny verden av analysemuligheterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/lager-en-ny-verden-av-analysemuligheterLager en ny verden av analysemuligheterHvem skulle ha trodd at en realfagsstudent på Blindern, med musikk som sin store lidenskap, noen tiår senere skulle befinne seg i verdenstoppen innen kreftforskning? Ikke Håvard Danielsen selv, i alle fall. Men en lidenskap for genetikk og...29.06.2017 22:00:00
Foretaksmøte om Kongsvinger sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foretaksmote-om-kongsvinger-sykehusForetaksmøte om Kongsvinger sykehusForetaksmøtet i Helse Sør-Øst har besluttet at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet i Kongsvinger skal videreføres som i dag. 29.06.2017 09:07:13
Gjennomgang av tilgangsstyring i DIPShttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gjennomgang-av-tilgangsstyring-i-dipsGjennomgang av tilgangsstyring i DIPSHelse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord har igangsatt en felles gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS29.06.2017 08:21:42
Helse Sør-Øst tar grep for å sikre og trygge personopplysningerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-tar-grep-for-a-sikre-og-trygge-personopplysningerHelse Sør-Øst tar grep for å sikre og trygge personopplysninger- Vi skal bruke teknologi til å levere bedre helsetjenester og styrke datasikkerheten. Forutsetningen er at sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. Dette understreket styret i Helse Sør-Øst i dagens møte, sier sty...28.06.2017 10:07:21
Utviklet lettere mekanisk ambulansebårehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utviklet-lettere-mekanisk-ambulansebareUtviklet lettere mekanisk ambulansebåreTakket være stor innsats og støtte fra Helse Sør-Øst, er drømmen nærmere enn noen gang for Lorenz Peter Reuss Christensen. Første modell av en elektrisk og hydraulisk ambulansebåre står nå på ambulansestasjonen i Skien. Patentsøknad er unde...26.06.2017 22:00:00
Helse Sør-Øst styrker tilgangskontroll og risikovurderingerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-styrker-tilgangskontroll-og-risikovurderingerHelse Sør-Øst styrker tilgangskontroll og risikovurderinger- Jeg er tilfreds med at Sykehuspartner HF nå tar grep for å styrke tilgangskontroll og sporbarhet i Helse Sør-Østs IKT-systemer. Det har hele tiden vært avgjørende for meg at helseopplysninger skal behandles trygt og sikkert, sier administ...24.06.2017 07:39:28
Har nødvendig økonomisk handlingsromhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/har-nodvendig-okonomisk-handlingsromHar nødvendig økonomisk handlingsrom- Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 2018-2021 viser at foretaksgruppen har økonomisk handlingsrom for å planlegge for våre prioriterte investeringsprosjekter, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst....16.06.2017 07:53:31
Ønsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nåhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/onsker-ikke-endring-i-foretakstilhorighet-for-kongsvinger-naØnsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nåStyret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i r...15.06.2017 16:17:14
Forskning styrker kvalitet på pasientbehandlingenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forskning-styrker-kvalitet-pa-pasientbehandlingenForskning styrker kvalitet på pasientbehandlingenPå oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære for...15.06.2017 12:13:30
Indikator for å sikre planlagt utredning og behandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/indikator-for-a-sikre-planlagt-utredning-og-behandlingIndikator for å sikre planlagt utredning og behandlingDet er viktig for den enkelte pasient og pårørende å oppleve at planlagt utredning og behandling skjer i tråd med de planer som er lagt. God planlegging gir også bedre forutsigbarhet for behandlerne og i driften av avdelingene.  Nå kommer e...15.06.2017 09:00:45
Regional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på Ilahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-sikkerhetsavdeling-prioritert-i-forste-trinn-pa-ilaRegional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på IlaStyret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Planleggingsarbeidet går nå videre, med planlagt ferdigstilling av første byggetrinn i 2021. 14.06.2017 22:00:00
Utbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbyggingslosning-for-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitalet-valgtUtbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgtStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. To utbyggingsalternativer utredet, med ulik plassering på tomten. 14.06.2017 22:00:00
Utbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-pa-aker-og-gaustad-i-parallell-neste-fase-vedtattUtbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtattPlanleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i...14.06.2017 22:00:00
Spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune til Østfold fra mai 2018https://www.helse-sorost.no/nyheter/spesialisthelsetjenesteansvaret-for-vestby-kommune-til-ostfold-fra-mai-2018Spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune til Østfold fra mai 2018Spesialisthelsetjenesteansvaret for befolkningen i Vestby kommune vil neste år bli overført fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde. Det planlegges for overtagelse 1. mai 2018.13.06.2017 07:28:31
Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/viktige-byggeprosjekter-ved-oslo-universitetssykehus-til-styret-i-helse-sor-ost-rhfViktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFDen 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut. 12.06.2017 22:00:00
Luftambulansetjenesten får helt nye flyhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/luftambulansetjenesten-far-helt-nye-flyLuftambulansetjenesten får helt nye flyLuftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde.  12.06.2017 19:39:49
Ja og nei til kreftlegemidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ja-og-nei-til-kreftlegemidlerJa og nei til kreftlegemidlerBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom). 12.06.2017 07:52:04
Utvikler kreftmedisiner for verdensmarkedethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utvikler-kreftmedisiner-for-verdensmarkedetUtvikler kreftmedisiner for verdensmarkedetPå slutten av 90 tallet arbeidet Øyvind Bruland fulltid som overlege ved Radiumhospitalet. Daglig møtte han pasienter med bryst- og prostatakreft som slet seg gjennom bivirkningsfull behandling med cellegift og også stråleterapi mot spredni...11.06.2017 22:00:00
Konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/konkurranse-om-arkitekt-og-radgivertjenester-for-nytt-sykehus-i-drammenKonkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av juni kunngjøre konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.07.06.2017 22:00:00
Arv eller miljø? - diskusjonen er idiotisk!https://www.helse-sorost.no/nyheter/arv-eller-miljo-diskusjonen-er-idiotiskArv eller miljø? - diskusjonen er idiotisk!Ikke har han hvit frakk. Ikke treffer han en eneste pasient. Det beskjedne kontoret hans har utsikt rett inn i en barnehage. Viktigste verktøy er en Linux-PC med to skjermer. Der forsker han på psykiske lidelser!06.06.2017 22:00:00
Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fremragende-forskere-ved-akershus-universitetssykehusFremragende forskere ved Akershus universitetssykehusTre av Ahus forskere ble 2. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Ahus. Prisene går til tre forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt. En viktig hensikt bak disse prisene er å synliggjøre hvilken god forskning s...02.06.2017 13:16:22
Hjelp pasienten med å velge behandlingsstedhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/hjelp-pasienten-med-a-velge-behandlingsstedHjelp pasienten med å velge behandlingsstedFastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider og finne det beste alternativet for pasienten. 02.06.2017 12:57:06
Vil vurdere endringer i digitaliseringsarbeidethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vil-vurdere-endringer-i-digitaliseringsarbeidetVil vurdere endringer i digitaliseringsarbeidet- Helse Sør-Øst vil nå gå gjennom arbeidet med digitalisering i regionen. Når vi nå har stilt infrastrukturmoderniseringen i bero, så har det også noen konsekvenser for vår samlede IKT-virksomhet som vi må få oversikt over. Det er derfor na...02.06.2017 09:49:18
Helse Sør-Øst RHF skifter ut styret i Sykehuspartner HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-skifter-ut-styret-i-sykehuspartner-hfHelse Sør-Øst RHF skifter ut styret i Sykehuspartner HFStyret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i forrige uke å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen i bero for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. Sykehuspartner HF har i foretaksmøte i dag fått i oppdrag å utr...31.05.2017 09:12:22
Overtar ansvaret for IKT-områdethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/overtar-ansvaret-for-ikt-omradetOvertar ansvaret for IKT-områdetStyret i Helse Sør-Øst RHF ble i dag orientert om at konserndirektør Atle Brynestad overtar inntil videre ansvaret for avdeling for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF. 24.05.2017 09:23:34
Helse Sør-Øst varsler endringer i IKT-moderniseringenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-varsler-endringer-i-ikt-moderniseringenHelse Sør-Øst varsler endringer i IKT-moderniseringenStyret i Helse Sør-Øst RHF har i dag besluttet å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastruktur i bero. Nødvendige endringer i planer og leveranser skal nå utredes.  - Denne saken er alvorlig. Derfor ser vi nå på hvordan prosjekt...24.05.2017 08:57:09
Flere med lungekreft får immunterapihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/flere-med-lungekreft-far-immunterapiFlere med lungekreft får immunterapiLegemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling.23.05.2017 10:37:23
Hjelp til å velgehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/hjelp-til-a-velgeHjelp til å velgePasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling på sykehus, har rett til å velge behandlingssted. Pasientrådgivere kan hjelpe både pasienter og helsepersonell med å finne behandlingsstedet med kortest ventetid.19.05.2017 09:25:48
Anskaffelse av behandlingstilbud innen TSBhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/anskaffelse-av-behandlingstilbud-innen-tsbAnskaffelse av behandlingstilbud innen TSBHelse Sør-Øst RHF skal inngå avtaler med en eller flere private virksomheter om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Tjenestene fra de private leverandørene skal sammen med helseforetakenes tilbud de...18.05.2017 06:46:04
Billigere medisiner gir flere behandling - Norsk forskning med internasjonal betydninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/billigere-medisiner-gir-flere-behandling-norsk-forskning-med-internasjonal-betydningBilligere medisiner gir flere behandling - Norsk forskning med internasjonal betydningEn norsk studie viser at det er trygt å bytte fra kostbar originalmedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, men kostnadene mer enn halveres. Det betyr at flere kan få viktig behandling. Nå er resultatene publisert...15.05.2017 09:12:30
Grunnundersøkelser for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grunnundersokelser-for-nytt-sykehus-i-drammenGrunnundersøkelser for nytt sykehus i DrammenDet er gjennomført supplerende grunnundersøkelser på Brakerøya for å verifisere områdestabiliteten på området.  Dette etter påpekninger i forbindelse med tredjepartsvurdering fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).10.05.2017 22:00:00
Regjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regjeringen-foreslar-a-gi-lan-for-a-bygge-nytt-sykehus-i-drammenRegjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammen- Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsmin...10.05.2017 22:00:00
Idéprisen 2017https://www.helse-sorost.no/nyheter/idprisen-2017Idéprisen 2017Har du en idé til et nytt produkt eller en ny tjeneste? Delta på Idéprisen og vinn 250.000 kroner til å videreutvikle din idé!10.05.2017 13:34:11
Rask og sikker tilgang til nyttig informasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rask-og-sikker-tilgang-til-nyttig-informasjonRask og sikker tilgang til nyttig informasjonEn gruppe datavarehusutviklere på Ahus under ledelse av Lars Åge Møgster utviklet nye løsninger der data fra sykehusets systemer trekkes ut og vises på en slik måte at den gir verdifull informasjon om blant annet pasientforløpene. For dette...09.05.2017 22:00:00
Drift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/drift-av-ikt-infrastruktur-i-helse-sor-ost-uavhengig-gjennomgangDrift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomgangStyret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om det...09.05.2017 13:14:14
Ny styreleder i Sykehuspartner HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-styreleder-i-sykehuspartner-hfNy styreleder i Sykehuspartner HF- Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om d...05.05.2017 09:28:26
Rekordmange innovasjonssøknaderhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rekordmange-innovasjonssoknaderRekordmange innovasjonssøknaderHelse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler to ganger i året. Første søknadsrunde er i gang og ved fristens utløp 28. april var det kommet inn hele 83 søknader. 05.05.2017 08:33:48

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter