Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Revisjon av Sørlandet sykehus etter uønskede hendelserhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/revisjon-av-sorlandet-sykehus-etter-uonskede-hendelserRevisjon av Sørlandet sykehus etter uønskede hendelserDet er rapportert om uønskede hendelser knyttet til operasjoner ved Sørlandet sykehus. Helse Sør-Øst RHF har etter dialog med ledelsen ved sykehuset bedt konsernrevisjonen om å gjennomføre en revisjon ved sykehuset. <img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/SørlandetsykehusKristiansand.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.02.2020 16:24:15
Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?https://www.helse-sorost.no/nyheter/innspill-til-utforming-av-kommende-evaluering-av-nye-metoderInnspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020.<img alt="illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Propolid.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.02.2020 12:58:12
Forsvarets helikopter blir i Kirkenes til 15. aprilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forsvarets-helikopter-blir-i-kirkenes-til-15-aprilForsvarets helikopter blir i Kirkenes til 15. aprilForsvarets Bell-helikopter, som inngår i luftambulanseberedskapen, blir i Kirkenes til 15. april.15.02.2020 14:59:44
Nytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelserhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-forskningssenter-kg-jebsen-senter-for-utviklingsforstyrrelserNytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelserNytt senter, med utspring fra NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, skal forske på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 22.5 milli...<img alt="Terje Nærland" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Terje%20hjernebilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.02.2020 13:54:49
Kan vi trene oss snorkefrie?https://www.helse-sorost.no/nyheter/kan-vi-trene-oss-snorkefrieKan vi trene oss snorkefrie?Trening er bra for det aller meste - nå også snorking. Snorkere og pasienter med søvnapné kan ha fordel av å trene tunga og ansiktsmusklene, viser nyere forskning. Søvnforsker Harald Hrubos-Strøm ved Ahus ønsker å forske på metoden i Norge.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/tunge.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.02.2020 13:46:10
Videre utvikling av Sykehuset Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-utvikling-av-sykehuset-innlandetVidere utvikling av Sykehuset InnlandetMandat for fase to av videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er nå klart. Første fase har konkretisert virksomhetsinnholdet. I andre fase skal prosjektet vurdere bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, økonomisk bær...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Senger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.02.2020 12:56:09
Eksperter på egne livhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/eksperter-pa-egne-livEksperter på egne livBrukerutvalget i Helse Sør-Øst har definert sine fanesaker ved inngangen til 2020. Reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika og bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten er to av dem. <img alt="Leder og nestleder av brukerutvalget, Nina Roland og Lilli-Ann Stensdal" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Nina%20og%20Lilli-Ann.jpg" style="BORDER:0px solid;" />12.02.2020 10:27:05
Fremtidig helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommunehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fremtidig-helseforetakstilhorighet-for-nye-holmestrand-kommuneFremtidig helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommuneHelse Sør-Øst RHF sendte 11. februar rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» ut på høring.  Rapporten skal sammen med innspill fra høringsinstansene danne grunnlag for beslutning om helseforetakstilhørighet for nye...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_0690.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.02.2020 11:58:09
Bedre tilbud til pasienter med vonde skuldrehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bedre-tilbud-til-pasienter-med-vonde-skuldreBedre tilbud til pasienter med vonde skuldreSykehuset Telemark utvider det ortopediske tilbudet, og nå skal pasienter som sliter med skuldrene få bedre behandling på sykehuset. Nyansatt overlege, Karina Tangerud, skal blant annet operere skulderproteser. <img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Skulder2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.02.2020 13:05:14
Theraport – få hjelp av en hologramterapeuthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/theraport-fa-hjelp-av-en-hologramterapeutTheraport – få hjelp av en hologramterapeutBarneseksjonen utforsker helt nye metoder for å gjøre behandling tilgjengelig for flere pasienter. Barn og ungdom som isolerer seg hjemme mister ofte tilgang til den hjelpen de ønsker og har behov for. Selv når terapeutene kommer hjem, kan...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Theraport2.png" style="BORDER:0px solid;" />10.02.2020 12:41:54
Digitalt verktøy for nyrepasienterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/digitalt-verktoy-for-nyrepasienterDigitalt verktøy for nyrepasienterNå blir det enklere for nyrepasienter å ha hjemmedialyse. Tre pasienter i Telemark har allerede tatt i bruk et nyutviklet verktøy som gjør det lettere å følge opp sykdommen hjemmefra. Løsningen er utviklet av Sykehuset Telemark i samarbeid...<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Dialyse-verktøy-tre-sykepleiere-jan-20(2).jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.02.2020 09:15:00
Full gjennomgang av operasjoner på Sørlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/full-gjennomgang-av-operasjoner-pa-sorlandetFull gjennomgang av operasjoner på SørlandetDe siste dagene har pasienter på Sørlandet fortalt om alvorlige konsekvenser etter å ha blitt operert av en lege ved Sørlandet sykehus.<img alt="Sørlandet sykehus" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/SørlandetsykehusKristiansand.jpg" style="BORDER:0px solid;" />06.02.2020 15:02:54
Kongsberg sykehus har fått eget palliativt teamhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kongsberg-sykehus-har-fatt-eget-palliativt-teamKongsberg sykehus har fått eget palliativt teamMandag 3. februar markerte Kongsberg sykehus at palliativ enhet blir reetablert på medisin 2 med to øremerkede senger til palliative pasienter.<img alt="Kreftkoordinator Silje Løver Aukrust og Klinikkdirektør Stein-Are Agledal klipper snoren " src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/åpningpallenhet2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />06.02.2020 13:38:48
Grundig vurdering av styrekandidater i helseforetakenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grundig-vurdering-av-styrekandidater-i-helseforetakeneGrundig vurdering av styrekandidater i helseforetakeneNår det nå oppnevnes nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst, skjer dette etter en grundig prosess. Helse Sør-Øst RHF har gjennomført samtaler med alle nåværende styremedlemmer, nye aktuelle styrekandidater og administrerende direktøre...<img alt="Gjerdrem Lofthus" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Nye-styrer.jpg" style="BORDER:0px solid;" />05.02.2020 11:31:38
Metodevurdering legges ut til høringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/metodevurdering-legges-ut-til-horingMetodevurdering legges ut til høringBeslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft. <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Reagensrør.jpg" style="BORDER:0px solid;" />31.01.2020 16:03:50
En robust struktur for god pasientbehandling i Sykehuset Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/en-robust-struktur-for-god-pasientbehandling-i-sykehuset-innlandetEn robust struktur for god pasientbehandling i Sykehuset InnlandetStyringsgruppen for ny sykehusstruktur i Innlandet har i dag godkjent rapporten som konkretiserer mulig virksomhetsinnhold i de ulike enhetene i det framtidige Sykehuset Innlandet. <img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Senger1920.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.01.2020 08:11:49
Digitale innkallingsbrev tatt i bruk i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/digitale-innkallingsbrev-tatt-i-bruk-i-helse-sor-ostDigitale innkallingsbrev tatt i bruk i Helse Sør-ØstSom første helseforetak i regionen tilbyr nå Sykehuset Innlandet digitale brev til pasientene. I løpet av året innføres digitale brev etter planen ved alle helseforetakene i regionen.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Illustrasjonsbilde%20brev%20mobil_kvadrat_639%20pixel.jpg" style="BORDER:0px solid;" />27.01.2020 15:19:23
Styrket beredskap i ny grossistavtale for legemidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/styrket-beredskap-i-ny-grossistavtale-for-legemidlerStyrket beredskap i ny grossistavtale for legemidlerDe fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har nå inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS. Den nye grossistavtalen gir bedre beredskap ved mangel på legemidler, og trer i kraf...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Propolid.jpg" style="BORDER:0px solid;" />27.01.2020 12:31:13
Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenestenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-felles-topplederutdanning-for-spesialist-og-kommunehelsetjenestenNy felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenestenDe regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det første kullet starter høsten 2020.<img alt="Fra venstre mot høyre: Hilde Christiansen (Helse Vest), Svein Tore Valsø (Helse Sør-Øst), Amir Sasson (Prorektor BI), Anne Katar" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Signering%20ved%20nytt%20topplederprogram.jpg" style="BORDER:0px solid;" />27.01.2020 09:57:02
Forenklet vei til hjelpemidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forenklet-vei-til-hjelpemidlerForenklet vei til hjelpemidlerNytt tilbud ved ortopedisk poliklinikk på Bærum sykehus fører raskere time og en forenklet vei til ferdig tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Tverrfagligpoliklinikkforortopediskehjelpemidler.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.01.2020 13:11:46

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?