Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

God fremdrift i arbeidet med UiO Campus sørhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/god-fremdrift-i-arbeidet-med-uio-campus-sorGod fremdrift i arbeidet med UiO Campus sørFredag forrige uke møttes representanter fra Sørlandet sykehus HF, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og Agderkommunene til et heldags samarbeidsmøte. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Samling%20oktober%202021.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.10.2021 10:10:42
Fornøyd med satsing på sykehusprosjekterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fornoyd-med-satsing-pa-sykehusprosjekterFornøyd med satsing på sykehusprosjekter- Helse Sør-Øst er glad for at regjeringen foreslår å gå videre med nye sykehusprosjekter ved Sykehuset Telemark og Ahus, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Skien/Fugleperspektiv%20kreftsenter%20Skien.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.10.2021 08:16:57
ParkinsonNet innføres i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/parkinsonnet-innfores-i-helse-sor-ostParkinsonNet innføres i Helse Sør-ØstParkinsonNet innføres nå i Helse Sør-Øst og i hele Norge. Målet med ParkinsonNet er å gi mennesker med Parkinsons sykdom og parkinsonisme den best mulige helhetlige oppfølgingen på tvers av omsorgsnivå. ParkinsonNet har vist seg å være en g...<img alt="" src="/PublishingImages/Div%20illustrasjonsbilder/Illustrasjonsbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />05.10.2021 09:30:31
Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/strategiske-forskningsmidler-til-ikke-universitetssykehusStrategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehusHelse Sør-Øst RHF har for sjuende år på rad tildelt støtte til forskningsprosjekter ved ikke-universitetssykehusene. Sju prosjekter mottar til sammen litt i overkant av 4 millioner kroner for 2022. <img alt="Jan Frich" src="/PublishingImages/Ansatte/Jan/Jan-Frich-3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />27.09.2021 10:53:03
Nettsidene har fått nytt grafisk uttrykkhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nettsidene-har-fatt-nytt-grafisk-uttrykkNettsidene har fått nytt grafisk uttrykkHelse-sorost.no og alle sykehus og regioner i Norge, har fått ny grafisk design for bedre å imøtekomme krav til universell tilgjengelighet.  Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er en stor og viktig bidragsyter for å nå målet om...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Forside%20nettside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />27.09.2021 10:31:19
Ny regional handlingsplan for informasjonssikkerhethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-regional-handlingsplanshy-for-informasjonssikkerhetNy regional handlingsplan for informasjonssikkerhetDigitalisering er en forutsetning for pasientens helsetjeneste. Når helseopplysninger samles og gjøres tilgjengelig gjennom ulike løsninger må tiltakene tilpasses, slik at kravene til informasjonssikkerhet følges. Styret i Helse Sør-Øst RHF...23.09.2021 12:33:59
Går videre med sykehusplaner for Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gar-videre-med-sykehusplaner-for-innlandetGår videre med sykehusplaner for InnlandetStyret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 23. september mandat for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fastsette endelig mandat og å utnevne deltakere til styringsgruppen. <img alt="Logo Sykehuset Innlandet" src="/PublishingImages/HF/Logoer/Sykehuset-innlandet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />23.09.2021 12:33:27
Spesiallaget kunst skal sette preg på det nye sykehusethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/spesiallaget-kunst-skal-sette-preg-pa-det-nye-sykehusetSpesiallaget kunst skal sette preg på det nye sykehusetSeks anerkjente kunstnere skal lage kunst til adkomstbygget og andre sentrale deler i nytt sykehus i Drammen. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/SiriAurdal_MalmoKH_photoAdrianBugge_GalleriRiis__H2A3169%20(1).jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.09.2021 07:38:42
Forebygging av selvmordhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forebygging-av-selvmordForebygging av selvmordForebygging av selvmord er et av de seks innsatsområdene i den regionale fagplanen for psykisk helsevern og rusbehandling.   10.09.2021 06:45:51
Terje Rootwelt ansatt som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/terje-rootwelt-ansatt-som-administrerende-direktor-i-helse-sor-ost-rhfTerje Rootwelt ansatt som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHFStyret i Helse Sør-Øst RHF har 7. september ansatt Terje Rootwelt som administrerende direktør i det regionale helseforetaket. 07.09.2021 14:59:52
Se video fra grunnsteinsmarkeringen av nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/se-video-fra-grunnsteinsmarkeringen-av-nytt-sykehus-i-drammenSe video fra grunnsteinsmarkeringen av nytt sykehus i DrammenSe videoen som oppsummerer høydepunktene fra markeringen 3. september 2021. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Grunnsteinsmarkering%202021/spillav.png" style="BORDER:0px solid;" />07.09.2021 14:51:55
Pasienter kan følge henvisningen på netthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/pasienter-kan-folge-henvisningen-pa-nettPasienter kan følge henvisningen på nettNå kan pasienter i Helse Sør-Øst se hvor langt henvisningen deres er kommet ved sykehuset. Tjenesten leveres på helsenorge.no og er for alle over 16 år.  07.09.2021 06:30:11
- Har grunnleggende tro på arbeid som en integrert del av behandling i psykisk helsevern og rushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-har-grunnleggende-tro-pa-arbeid-som-en-integrert-del-av-behandling-i-psykisk-helsevern-og-rus- Har grunnleggende tro på arbeid som en integrert del av behandling i psykisk helsevern og rusBent Høie lot seg imponere da han fredag 3. september besøkte Hekta på jobb-prosjektet ved Oslo universitetssykehus. Han fikk støtte fra avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF Cecilie Skule. - Dette er...06.09.2021 13:32:23
Statsministeren la ned grunnstein for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/statsministeren-la-ned-grunnstein-for-nytt-sykehus-i-drammenStatsministeren la ned grunnstein for nytt sykehus i Drammen- Sykehuset som bygges på Brakerøya er ett av de største sykehusprosjektene i Norge, og det kommer til å ha enorm betydning både for Drammen, og for regionen rundt, sa statsministeren.<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Grunnsteinsmarkering%202021/Grunnstein%20Drammen-51.jpg" style="BORDER:0px solid;" />06.09.2021 09:37:44
La fram rapport om innføring av persontilpasset medisinhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/la-fram-rapport-om-innforing-av-persontilpasset-medisinLa fram rapport om innføring av persontilpasset medisinRapporten om tilrettelegging for innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten legges nå fram for styrene i de regionale helseforetakene. <img alt="Kvinnelig pasient i seng med sykepleier sittende på sengekant" src="/PublishingImages/Div%20illustrasjonsbilder/pasient-pleier.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.09.2021 13:35:38
Helseministeren ringte inn «pasientens helsetjeneste» på Diakonhjemmethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helseministeren-ringte-inn-pasientens-helsetjeneste-pa-diakonhjemmetHelseministeren ringte inn «pasientens helsetjeneste» på DiakonhjemmetPå Diakonhjemmet sykehus åpnet helseminister Bent Høie i dag Alderspsykiatrisk avdelings nye lokaler, bygget i sykehusets eldste bygning inne i den somatiske delen av sykehuset. 27.08.2021 12:27:41
Grunnstein for nye bygg på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grunnstein-for-nye-bygg-pa-radiumhospitaletGrunnstein for nye bygg på RadiumhospitaletI dag feirer vi en begynnelse, og i dag feirer vi en fortsettelse, sa helseminister Bent Høie ved nedleggelse av grunnstein for nybygg på Radiumhospitalet tirsdag.<img alt="Bent Høie og Ingrid Stenstavold Ross ved grunnsteinen" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Radiumhospitalet/Grunnsteinsmarkering%202021/Grunnsteinsmarkering-31.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.08.2021 18:58:17
Grunnsteinsmarkering for nytt klinikk- og protonbygg - se seremonien direktehttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/nytt-klinikkbygg-og-protonsenter-pa-radiumhospitalet/grunnsteinsmarkering-for-nytt-klinikk-og-protonbygg-se-seremonien-direkteGrunnsteinsmarkering for nytt klinikk- og protonbygg - se seremonien direkteTirsdag 24. august heises flaggene på byggeplassen. Da markeres en stor milepæl i regionen når grunnsteinsnedleggelsen for nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet skal gjennomføres. <img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Radiumhospitalet/Skjermbilde%202021-09-28%20kl.%2014.51.29.png" style="BORDER:0px solid;" />19.08.2021 17:18:13
Mer helhetlig tilbud ved lokalsykehusene i Oslohttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mer-helhetlig-tilbud-ved-lokalsykehusene-i-osloMer helhetlig tilbud ved lokalsykehusene i OsloDet er i flere år arbeidet med å få til en bedre oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo. Behandling av hjerneslag er allerede bedret ved å etablere ett slagmottak i Oslo. Nå får Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus styr...<img alt="Jan Frich" src="/PublishingImages/Ansatte/Jan/Jan-Frich-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.08.2021 12:41:25
Regional utviklingsplan skal oppdatereshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-utviklingsplan-skal-oppdateresRegional utviklingsplan skal oppdateresRegional utviklingsplan 2035, som ble utarbeidet i 2018, er grunnlaget for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2035. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 22.april i år at helseforetakene og de private ideelle sykeh...19.08.2021 11:15:45

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?