Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Først ut med å prøve ny kameraløsninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forst-ut-med-a-prove-ny-kameralosningFørst ut med å prøve ny kameraløsningØre-nese-hals poliklinikk på Kalnes er først ut med å prøve den nye kameraløsningen for å ta digitale bilder i Sykehuset Østfold.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/dicom_kamera.jpg" style="BORDER:0px solid;" />04.07.2019 13:11:07
10,5 millioner kroner til hjemmeoppfølginghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/105-millioner-kroner-til-hjemmeoppfolging10,5 millioner kroner til hjemmeoppfølgingSykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et nytt innovasjonspartnerskapsprosjekt om sikker prøvetaking og analyse utført av pasienter selv utenfor sykehus eller institusjon.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/innovasjonspartnerskap1_nett.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.07.2019 09:32:17
Ny norsk hjertemedisin vil begrense skade ved hjerteinfarkthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-norsk-hjertemedisin-vil-begrense-skade-ved-hjerteinfarktNy norsk hjertemedisin vil begrense skade ved hjerteinfarktTidligere i år signerte et nystartet norsk selskap en utviklingsavtale med et stort indisk legemiddelselskap. Avtalen gir en muligheten til å utvikle og teste en ny hjertemedisin i mennesker. Dette er en milepæl i et forsknings- og innovasj...<img alt="Cellene våre trenger styringssignaler og systemer for å kommunisere og vite hvordan de skal oppføre seg. Forskere ved OUS og UiO" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Hjerte.png" style="BORDER:0px solid;" />02.07.2019 09:17:10
– Mor har blitt så tynn…https://www.helse-sorost.no/nyheter/-mor-har-blitt-sa-tynn– Mor har blitt så tynn…«Eldre på sykehjem i Oslo spiser for lite» og «Sjokktall om eldre som sliter med å spise». Dette er noen overskrifter fra dagspressen som minner oss på at eldre kan være underernærte. Løsningen skal være å ansette flere kokker i sykehjem og...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Tynn.png" style="BORDER:0px solid;" />02.07.2019 08:53:54
Ny app gir økt mestring i egen hverdaghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-app-gir-okt-mestring-i-egen-hverdagNy app gir økt mestring i egen hverdage-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved OUS. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming eller autisme større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv. e-Plan er...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Pad.png" style="BORDER:0px solid;" />02.07.2019 08:02:27
OUS er ledende på forskning og innovasjon innen ultralyd av hjertethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ous-er-ledende-pa-forskning-og-innovasjon-innen-ultralyd-av-hjertetOUS er ledende på forskning og innovasjon innen ultralyd av hjertetOUS har i mange år vært ledende i verden innen utviklingen av nye metoder innen ultralyd av hjertet. Vi har publisert utallige vitenskapelige artikler om dette, og det har blitt avlagt over 40 doktorgrader innen temaet hjertefunksjon og ult...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Centre%20for%20Cardiological%20Innovation.png" style="BORDER:0px solid;" />02.07.2019 07:30:09
- Vi ønsker å hjelpe ALS-pasienten til å leve med sykdommenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-vi-onsker-a-hjelpe-als-pasienten-til-a-leve-med-sykdommen- Vi ønsker å hjelpe ALS-pasienten til å leve med sykdommenALS-teamet ved OUS Ullevål ble startet i 1997, som et av de første i landet. I starten var det lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut som utgjorde det tverrfaglige teamet. Frem til i dag har teamet vokst og inkluderer ogs...02.07.2019 07:07:16
Reduserer infeksjonsfarenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/reduserer-infeksjonsfarenReduserer infeksjonsfarenNy metode for å ta vevsprøve av prostata gir betydelig redusert infeksjonsfare.<img alt="Urologen Drammen" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/UrologenDrammen0sykehus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.07.2019 10:59:37
Forskning gir ekstra levetidhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forskning-gir-ekstra-levetidForskning gir ekstra levetid- Med en tablett om dagen gir vi pasientene våre ekstra levetid, med god livskvalitet og tilnærmet normal livsførsel, sier overlege og forsker Odd Terje Brustugun.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Forskningonkologiskavdeling.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.07.2019 10:50:20
Et SLAG for fremtidens helsetjenestehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/et-slag-for-fremtidens-helsetjenesteEt SLAG for fremtidens helsetjenesteGjennom prosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» skal det utvikles innovasjoner som har som målsetting å sikre slagpasienters funksjonsnivå ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet. Det er Sunnaas sykehus, Senter for fremtid...28.06.2019 04:15:21
Stor norsk studie ser på behandlingskvaliteten for diabetespasienterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stor-norsk-studie-ser-pa-behandlingskvaliteten-for-diabetespasienterStor norsk studie ser på behandlingskvaliteten for diabetespasienterHvordan er behandlingskvaliteten for diabetespasienter i norsk allmennpraksis? OUS bidrar i en stor norsk studie som vurderer hvordan det står til med norske diabetespasienter og hvilke tiltak som gir god effekt når diabetespasienter følges...<img alt="Illustrasjonsfoto: Shutterstock" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/shutterstockdiabetes.jpg" style="BORDER:0px solid;" />26.06.2019 08:19:59
– Uten hjemmesykehus hadde jeg vært sykere nåhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-uten-hjemmesykehus-hadde-jeg-vert-sykere-na– Uten hjemmesykehus hadde jeg vært sykere nåDa jeg ble spurt om jeg ville ha sykehuset hjem til meg, fremfor å ligge enda flere uker på sykehus, var jeg ikke i tvil. Og selv om jeg var svært syk, var det hele merkelig udramatisk.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Hjemmesykehus.png" style="BORDER:0px solid;" />26.06.2019 08:13:11
Sensorteknologi testes uthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sensorteknologi-testes-utSensorteknologi testes utKlinikk for psykisk helse (KPH) ved SSHF har gjennomført et pilotprosjekt med sensorteknologi. ­– Vi ønsker med denne teknologien å forebygge selvmord og bruke funnene i videre behandling, sier prosjektleder Torun Poppe. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Hilde%20Thomassen1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />25.06.2019 07:52:29
Foreldre med for tidlig fødte barn skal få velge hjemmesykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foreldre-med-for-tidlig-fodte-barn-skal-fa-velge-hjemmesykehusForeldre med for tidlig fødte barn skal få velge hjemmesykehusSykehuset i Vestfold starter til høsten et prosjekt der foreldre til for tidlig fødte barn kan velge digital oppfølgning hjemme heller enn å være på sykehuset. – God opplæring og tett oppfølging vil bidra til at foreldre velger hjemmet over...<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Nyfødt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.06.2019 07:34:41
Krevende økonomisk langtidsplan med mange muligheterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/krevende-okonomisk-langtidsplan-med-mange-muligheterKrevende økonomisk langtidsplan med mange muligheterStyret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt økonomisk langtidsplan 2020-2023 for foretaksgruppen. Planen fastslår at helseforetakene gjennom hele planperioden skal gi høy prioritet til arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen...<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Senger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.06.2019 13:12:11
Går videre med byggeplanene for Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gar-videre-med-byggeplanene-for-oslo-universitetssykehusGår videre med byggeplanene for Oslo universitetssykehus– Med behandlingen i dag har styret bekreftet sitt tidligere vedtak om å videreutvikle Oslo universitetssykehus, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF. Planen for Oslo universitetssykehus er et samlet og komplett regionsykehus i...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Illustrasjoner%20skisser/Aker-Gaustad.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.06.2019 10:21:48
Internasjonal pris for innovativ forskninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/internasjonal-pris-for-innovativ-forskningInternasjonal pris for innovativ forskningForsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE handler om å la innbyggerne nyttiggjøre seg sine egne helsedata. Prosjektet ble sist uke tildelt Thrillium II-prisen for sin innovative og nytenkende tilnærming.<img alt="Prosjektleder Anne Moen" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/CAPABLEpris.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.06.2019 07:22:44
Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon https://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-midler-til-forskningsbasert-innovasjon-Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategorien forskningsbasert innovasjon.<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Ahus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.06.2019 14:04:37
Ja til brystkreftmedisinhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ja-til-brystkreftmedisinJa til brystkreftmedisinPertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet. <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_1196.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.06.2019 10:25:05
10 millioner kroner til Vestre Vikenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/10-millioner-kroner-til-vestre-viken10 millioner kroner til Vestre VikenVestre Viken har fått tildelt innovasjonsmidler for å utvikle løsninger i samarbeid med næringslivet for videosamtale mellom innringer og AMK-sentralen. <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_0285.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.06.2019 10:12:02

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.