Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Brukerutvalget setter habilitering og senskader på dagsordenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/brukerutvalget-setter-habilitering-og-senskader-pa-dagsordenBrukerutvalget setter habilitering og senskader på dagsordenHabilitering av barn og ungdom og senskader etter kreftbehandling sto på dagsorden da styret i Helse Sør-Øst RHF møtte brukerutvalget 19. september.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Helse%20Sør-Øst31.JPG" style="BORDER:0px solid;" />19.09.2019 10:20:50
Takker kommunene i Telemarkhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/takker-kommunene-i-telemarkTakker kommunene i TelemarkDe siste månedene har flere enn tusen ansatte i kommunene i Telemark deltatt på kurs for å bli enda flinkere til å håndtere akutte hendelser. De neste ukene er det flere som skal gjøre det samme. – Vi er imponert over innsatsen og engasjeme...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/FrankHvaalogKineJordbakke.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.09.2019 08:57:20
Youwell og Sørlandet sykehus vinner innovasjonssmia under Rehabiliteringskonferansen 2019!https://www.helse-sorost.no/nyheter/youwell-og-sorlandet-sykehus-vinner-innovasjonssmia-under-rehabiliteringskonferansen-2019Youwell og Sørlandet sykehus vinner innovasjonssmia under Rehabiliteringskonferansen 2019!Under Rehabiliteringskonferansen forgikk det en innovasjonssmie hvor Innovasjonsprisen 2019 ble delt ut. Prisen gikk til Youwell, et selskap som leverer e-helseløsninger. De jobbet med idéen «før du møter i poliklinikken» sammen med Sørlandet sykehus. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/AnneKariThomassenmottarpremie.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.09.2019 13:38:44
InnoMed-konferansen 2019https://www.helse-sorost.no/nyheter/innomed-konferansen-2019InnoMed-konferansen 2019Torsdag 31. oktober 2019 arrangeres "InnoMed-konferansen" (tidligere "Innovasjonskonferansen") på ærverdige Britannia hotell i Trondheim. Innovasjon , verdiskapning, tjenestutvikling, samskaping og digitalisering blir belyst gjennom inspir...<img alt="Banner" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Innomedkonferanse2017.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.09.2019 12:17:48
Vil gi en tryggere start på livethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vil-gi-en-tryggere-start-pa-livetVil gi en tryggere start på livetKan et pulsbelte gi en tryggere start på livet til nyfødte som trenger pustehjelp etter fødsel? Fødeavdelingen på Sykehuset Østfold går i gang med en ny studie for å undersøke dette.<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/neobeat2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.09.2019 13:43:45
Læringsnettverk for antibiotikastyringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/leringsnettverk-for-antibiotikastyringLæringsnettverk for antibiotikastyringSkal vi nå det nasjonale målet på 30 prosent reduksjon i bruk av antibiotika, må vi sette inn en ekstra innsats. Det gjør vi blant annet ved å gjennomføre et læringsnettverk i Helse Sør-Øst.06.09.2019 13:21:46
Kan spesialtilpasse behandlingstilbudethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kan-spesialtilpasse-behandlingstilbudetKan spesialtilpasse behandlingstilbudet- Mange barn og ungdommer blir utredet og får oppfølging og behandling av spesialistene her på Åsebråten. Men det er også mange som har behov for behandling i sitt eget hjemmemiljø. Da reiser spesialistene dit, sier seksjonsleder Wenche Ellefsen.<img alt="Wenche Ellefsen" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/WencheEllefsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />05.09.2019 11:04:38
Idéprisen 2019https://www.helse-sorost.no/nyheter/idprisen-2019Idéprisen 2019Inven2 er i gang med å høste inn ideer til årets Idépris. I år får vinneren hele 250.000 norske kroner, i tillegg til rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/PPT_inven2-ideprisen2019_03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />05.09.2019 08:50:18
- Vi kan ikke vente og sehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-vi-kan-ikke-vente-og-se- Vi kan ikke vente og se- Mange psykiske vansker har en tidlig start, og vi har sett at vi trenger et større fokus på barn mellom 0 og 5 år. De yngste barnas stemme kan lett forsvinne, sier seksjonsleder Britt Robertsen.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/BrittRobertsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />04.09.2019 22:00:00
Helseministeren åpnet SiVs nye psykiatribygghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helseministeren-apnet-sivs-nye-psykiatribyggHelseministeren åpnet SiVs nye psykiatribyggTirsdag 3. september åpnet helseminister Bent Høie Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/UnniH_BentH_M.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.09.2019 17:43:25
Vardesenter og Pusterom - en arena for hjelp til samvalghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vardesenter-og-pusterom-en-arena-for-hjelp-til-samvalgVardesenter og Pusterom - en arena for hjelp til samvalgHver enkelt pasient skal gjennom samvalg få delta i beslutninger om egen behandling og oppfølging og hvordan den skal gjennomføres. Samvalg er krevende å få til i en hektisk klinisk hverdag. Steder som Vardesenteret og Pusterommet kan være...03.09.2019 12:15:40
Kontraktssignering i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktssignering-i-drammenKontraktssignering i DrammenHelse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har i dag signert kontrakt for sikringskonstruksjoner og graving til nytt sykehus i Drammen.  Kontrakten har en verdi på om lag 150 millioner. Oppstart av arbeidene på byggeplass er 14.oktober 20...<img alt="" src="/PublishingImages/Store%20utviklingsprosjekter/Drammen/Skisser%20forprosjekt/NSD_LARK_Illustrasjon%20forplass.jpg" style="BORDER:0px solid;" />29.08.2019 03:32:05
Rivestart for Storbylegevakta på Akerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rivestart-for-storbylegevakta-pa-akerRivestart for Storbylegevakta på AkerByrådsleder Raymond Johansen satt bak spakene på gravemaskinen som startet og markerte rivingen av de gamle byggene på Aker sykehus, der den nye Storbylegevakta skal bygges. Byggestart er januar 2020 og det skal være ferdig i 2023.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/RivestartStorbylegevakta.jpg" style="BORDER:0px solid;" />29.08.2019 03:18:37
Ja til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ja-til-legemidler-for-foflekkreft-hiv-leverkreft-og-leukemiJa til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemiLegemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt ble ni nye metoder besluttet i dette møtet. <img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_1196.jpg" style="BORDER:0px solid;" />28.08.2019 09:49:08
Drammen sykehus har redusert ventetiden for bruddpasienterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/drammen-sykehus-har-redusert-ventetiden-for-bruddpasienterDrammen sykehus har redusert ventetiden for bruddpasienterDrammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med «vanlige» bruddskader. Den nye modellen gir kortere ventetid i Akuttmottaket og færre innleggelser før eventuell operasjon.<img alt="Overlege Martin Poaleck" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/MartinPolacekogKimGaarder.jpg" style="BORDER:0px solid;" />26.08.2019 09:54:23
Styrker intensiv- og overvåkingskapasitetenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/styrker-intensiv-og-overvakingskapasitetenStyrker intensiv- og overvåkingskapasitetenFire nye intermediærsenger står klare for bruk på Ahus. - Dette gir oss nå nødvendig styrking av en presset overvåkingskapasitet, sier administrerende direktør Øystein Mæland. <img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Intensiv_illustrasjonsfoto.jpg" style="BORDER:0px solid;" />23.08.2019 12:51:39
Hjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotikahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/hjemmebehandling-med-langvarig-intravenos-antibiotikaHjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotikaProsjektet «Hjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotika» ved Sørlandet sykehus er godt i gang. Prosjektgruppen har designet egne kostnadsbesparende bærevesker.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Intravenøs%20antibiotika%202.jpg" style="BORDER:0px solid;" />06.08.2019 07:01:58
Kutter ut unødvendige blodprøverhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kutter-ut-unodvendige-blodproverKutter ut unødvendige blodprøver- Sørlandet sykehus kan spare over 4000 pasienter årlig for blodprøvestikk. Dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt med økonomisk gevinst, sier Arthur Halvorsen og Stine Thorvaldsen Smith ved Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen i Kristiansand.<img alt="- Vi har bare fått positive tilbakemeldinger når vi har " src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Kutter%20unødvendige%20blodprøver.jpg" style="BORDER:0px solid;" />05.08.2019 22:00:00
Innføringen av digitalt verktøy skal gi helhetlig bilde av pasientenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innforingen-av-digitalt-verktoy-skal-gi-helhetlig-bilde-av-pasienteneInnføringen av digitalt verktøy skal gi helhetlig bilde av pasienteneVestre Viken sikrer nå pasientmedvirkningen gjennom innføring av et nytt, digitalt verktøy innen psykiatrien. Systemet skal løse en rekke utfordringer som dagens ulike løsninger har. Det gjelder både administrasjon, lisenshåndtering, lagrin...<img alt="Illustrasjon" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/iStock_000011119404Small.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.08.2019 07:18:04
Å leve med kreftsykdomhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/a-leve-med-kreftsykdomÅ leve med kreftsykdom- Du må finne din egen drivkraft, sier Marit Høgås, som lever med uhelbredelig kreft. Som erfaringskonsulent deler hun sine erfaringer i et lærings- og mestringskurs for kreftpasienter og pårørende på Ahus.  29.07.2019 08:42:33

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.