Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Flere med lungekreft får immunterapihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/flere-med-lungekreft-far-immunterapiFlere med lungekreft får immunterapiLegemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling.23.05.2017 10:37:23
Hjelp til å velgehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/hjelp-til-a-velgeHjelp til å velgePasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling på sykehus, har rett til å velge behandlingssted. Pasientrådgivere kan hjelpe både pasienter og helsepersonell med å finne behandlingsstedet med kortest ventetid.19.05.2017 09:25:48
Anskaffelse av behandlingstilbud innen TSBhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/anskaffelse-av-behandlingstilbud-innen-tsbAnskaffelse av behandlingstilbud innen TSBHelse Sør-Øst RHF skal inngå avtaler med en eller flere private virksomheter om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Tjenestene fra de private leverandørene skal sammen med helseforetakenes tilbud de...18.05.2017 06:46:04
Billigere medisiner gir flere behandling - Norsk forskning med internasjonal betydninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/billigere-medisiner-gir-flere-behandling-norsk-forskning-med-internasjonal-betydningBilligere medisiner gir flere behandling - Norsk forskning med internasjonal betydningEn norsk studie viser at det er trygt å bytte fra kostbar originalmedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, men kostnadene mer enn halveres. Det betyr at flere kan få viktig behandling. Nå er resultatene publisert...15.05.2017 09:12:30
Grunnundersøkelser for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grunnundersokelser-for-nytt-sykehus-i-drammenGrunnundersøkelser for nytt sykehus i DrammenDet er gjennomført supplerende grunnundersøkelser på Brakerøya for å verifisere områdestabiliteten på området.  Dette etter påpekninger i forbindelse med tredjepartsvurdering fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).10.05.2017 22:00:00
Regjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regjeringen-foreslar-a-gi-lan-for-a-bygge-nytt-sykehus-i-drammenRegjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammen- Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsmin...10.05.2017 22:00:00
Idéprisen 2017https://www.helse-sorost.no/nyheter/idprisen-2017Idéprisen 2017Har du en idé til et nytt produkt eller en ny tjeneste? Delta på Idéprisen og vinn 250.000 kroner til å videreutvikle din idé!10.05.2017 13:34:11
Rask og sikker tilgang til nyttig informasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rask-og-sikker-tilgang-til-nyttig-informasjonRask og sikker tilgang til nyttig informasjonEn gruppe datavarehusutviklere på Ahus under ledelse av Lars Åge Møgster utviklet nye løsninger der data fra sykehusets systemer trekkes ut og vises på en slik måte at den gir verdifull informasjon om blant annet pasientforløpene. For dette...09.05.2017 22:00:00
Drift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/drift-av-ikt-infrastruktur-i-helse-sor-ost-uavhengig-gjennomgangDrift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomgangStyret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om det...09.05.2017 13:14:14
Ny styreleder i Sykehuspartner HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-styreleder-i-sykehuspartner-hfNy styreleder i Sykehuspartner HF- Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om d...05.05.2017 09:28:26
Rekordmange innovasjonssøknaderhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rekordmange-innovasjonssoknaderRekordmange innovasjonssøknaderHelse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler to ganger i året. Første søknadsrunde er i gang og ved fristens utløp 28. april var det kommet inn hele 83 søknader. 05.05.2017 08:33:48
Nasjonale kvalitetsindikatorer viser gode resultater for pakkeforløp i kreftbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nasjonale-kvalitetsindikatorer-viser-gode-resultater-for-pakkeforlop-i-kreftbehandlingNasjonale kvalitetsindikatorer viser gode resultater for pakkeforløp i kreftbehandling77 prosent av alle kreftpasienter i Norge inngår i pakkeforløp. Om lag 70 prosent av disse kommer gjennom pakkeforløpet på anbefalt tid. Det betyr at omlag 54 prosent av alle kreftpasienter i Norge kommer gjennom et pakkeforløp på anbefalt tid.05.05.2017 05:00:17
Oppmerksomhet og hukommelse ved psykiske lidelserhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppmerksomhet-og-hukommelse-ved-psykiske-lidelserOppmerksomhet og hukommelse ved psykiske lidelserJens Egeland har publisert en rekke vitenskapelige arbeider om konsentrasjonsvansker og hukommelse hos personer med psykiske lidelser. Månedens forsker for april var med å starte det første ADHD-prosjektet ved Sykehuset i Vestfold som gikk...04.05.2017 06:54:13
Administrerende direktør iverksetter ekstern gjennomganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/administrerende-direktor-iverksetter-ekstern-gjennomgangAdministrerende direktør iverksetter ekstern gjennomgangHelse Sør-Øst inngikk i september 2016 avtale med ekstern leverandør som skal modernisere infrastrukturen i foretaksgruppen. En ny infrastruktur vil gi bedre beskyttelse av helse- og personopplysninger enn i dag. Sykehusene i helseregionen...03.05.2017 12:26:28
Helseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell for leger i spesialiseringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helseforetakene-forbereder-seg-pa-ny-utdanningsmodell-for-leger-i-spesialiseringHelseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell for leger i spesialiseringUtdanning av helsepersonell er en av hovedoppgavene til helseforetakene. Fra høsten 2017 iverksettes den største reformen for legenes spesialistutdanning i nyere tid.28.04.2017 12:38:51
Videre innføring av laboratoriedatasystem vedtatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-innforing-av-laboratoriedatasystem-vedtattVidere innføring av laboratoriedatasystem vedtattStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent innføring av regional laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen. 28.04.2017 11:49:26
God kontroll over klimapåvirkninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/god-kontroll-over-klimapavirkningGod kontroll over klimapåvirkningHelse Sør-Østs klimaregnskap viser at foretaksgruppens samlede CO2-utslipp går litt ned: Fra 198 977 tonn i 2015 til 198 414 tonn i 2016. Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning, men er videreutvikle...28.04.2017 07:41:32
Gode resultater i 2016https://www.helse-sorost.no/nyheter/gode-resultater-i-2016Gode resultater i 2016Foretaksgruppen Helse Sør-Øst hadde i 2016 et årsresultat på 1 343 millioner kroner, mot 1 046 millioner året før. Vedtatt budsjett for foretaksgruppen i 2016 var 745 millioner kroner. Styreleder Ann-Kristin Olsen mener at foretaksgruppens...27.04.2017 13:28:25
OUS i europeisk toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ous-i-europeisk-toppdivisjon-innen-kreftbehandling-og-kreftforskningOUS i europeisk toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskningOrganisation of European Cancer Institutes har etter en svært nøye gjennomgang besluttet å gi Oslo universitetssykehus (OUS) status som Comprehensive Cancer Center. Akkrediteringen er gitt for sykehusets samlede kreftvirksomhet, og omfatter...27.04.2017 10:12:50
Foretaksmøte om sykehusstrukturhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foretaksmote-om-sykehusstrukturForetaksmøte om sykehusstrukturHelse- og omsorgsminister Bent Høie holdt foretaksmøte om Nasjonal helse- og sykehusplan og om avklaring av akuttfunksjoner.24.04.2017 12:20:06
Rapport om rammevilkår rus- og avhengighetsbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rapport-om-rammevilkar-rus-og-avhengighetsbehandlingRapport om rammevilkår rus- og avhengighetsbehandlingEn rapport bestilt av styret i Helse Sør-Øst RHF, peker på ulike behov for styrking av rus- og avhengighetsbehandlingen i årene fremover. Rapporten vil være et godt underlag i arbeidet med utviklingsplaner i regionen.24.04.2017 08:58:23
Vedtak i Drammen bystyre om grunnervervhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vedtak-i-drammen-bystyre-om-grunnervervVedtak i Drammen bystyre om grunnervervDrammen bystyre behandlet 28.mars sak om grunnerverv i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.07.04.2017 13:10:32
Ny spesialistutdanning - nye muligheterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-spesialistutdanning-nye-muligheterNy spesialistutdanning - nye muligheter1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. En kvalitets- og ansvarsreform med store endringer i ansvar, roller og oppgaver i utdanningen. 31.03.2017 13:23:31
Helse Sør-Øst med ny bankforbindelsehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-med-ny-bankforbindelseHelse Sør-Øst med ny bankforbindelseAlle de regionale helseforetakene har siden 1.april 2012 hatt DNB som hovedbankforbindelse. Avtalen med DNB går ut 31. mars 2017, og fra 1. april 2017 går Helse Sør-Øst over til å bruke Danske Bank. 31.03.2017 12:57:57
Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foretakstilhorighet-for-kongsvinger-sykehusForetakstilhørighet for Kongsvinger sykehusHelse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, fått i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Prosjektet h...23.03.2017 23:00:00
Internettbehandling mot alkoholmisbrukhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/internettbehandling-mot-alkoholmisbrukInternettbehandling mot alkoholmisbrukHvordan nå pasienter med angst, depresjon og somatiske lidelser som har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil oppsøke en ruspoliklinikk? Arne Repål tror løsningen kan ligge i veiledet internetterapi. 22.03.2017 13:12:56
Antibiotikaresistens – global satsing og lokale tiltakhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/antibiotikaresistens-global-satsing-og-lokale-tiltakAntibiotikaresistens – global satsing og lokale tiltakBakterier som utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Månedens forsker, Fredrik Müller bidrar i den globale innsatsen mot antibiotikaresistens. 21.03.2017 23:00:00
Møte med pasient- og brukerombudethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mote-med-pasient-og-brukerombudetMøte med pasient- og brukerombudetPasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen møtte tirsdag ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Kristensen orienterte om hovedtrekkene i den felles nasjonale årsmeldingen fra pasient- og brukerombudene og det var dialog om andre...21.03.2017 11:18:19
Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kan-bruke-blodprove-for-a-pavise-kromosomfeilKan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeilKromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus. 21.03.2017 09:24:01
Fikk nasjonal miljøprishttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fikk-nasjonal-miljoprisFikk nasjonal miljøprisOperasjonssykepleier Anne Auråen fra Sykehuset Telemark er tildelt Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten 2016. Det var 15 nominerte kandidater til prisen. 17.03.2017 10:55:20
15 dager kortere ventetid på fire århttps://www.helse-sorost.no/nyheter/15-dager-kortere-ventetid-pa-fire-ar15 dager kortere ventetid på fire årPasienter i Helse Sør-Øst venter stadig kortere på sykehusbehandling. Den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned med 15 dager de fire siste årene og hele ni dager fra 2015 til 2016. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.16.03.2017 13:34:30
- Fascinert av hva små endringer i proteiner kan gjørehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-fascinert-av-hva-sma-endringer-i-proteiner-kan-gjore- Fascinert av hva små endringer i proteiner kan gjøreFor Jan Terje Andersen er det viktig å ha tro på at forskningen kan bli til noe mer. Hans egen forskningsgruppe har patenter på skreddersydde proteiner. Han er månedens innovatør.15.03.2017 23:00:00
Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus samordnes med utviklingsplanen i Sørlandet sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/akuttfunksjonen-ved-flekkefjord-sykehus-samordnes-med-utviklingsplanen-i-sorlandet-sykehusAkuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus samordnes med utviklingsplanen i Sørlandet sykehusArbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring. 09.03.2017 15:56:18
Støtter salg av tomt til storbylegevakt på Akerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stotter-salg-av-tomt-til-storbylegevakt-pa-akerStøtter salg av tomt til storbylegevakt på AkerStyret i Helse Sør-Øst RHF går inn for at Oslo kommune får kjøpe nødvendig tomt til storbylegevakt på Aker. 09.03.2017 15:41:28
Fungerer godt og har på mange områder gitt de ønskede resultaterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fungerer-godt-og-har-pa-mange-omrader-gitt-de-onskede-resultaterFungerer godt og har på mange områder gitt de ønskede resultaterHelse Sør-Øst RHF har avgitt høringssvar til «NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?», som er utarbeidet av et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland. Generelt...09.03.2017 14:52:20
Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus behandles i styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/akuttfunksjonen-ved-flekkefjord-sykehus-behandles-i-styret-i-helse-sor-ost-rhfAkuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus behandles i styret i Helse Sør-Øst RHFArbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.06.03.2017 18:25:35
Lyser ut innovasjonsmidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/lyser-ut-innovasjonsmidlerLyser ut innovasjonsmidlerHelse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 15 millioner kroner for våren 2017.  06.03.2017 12:55:22
I gang med medisinfritt behandlingstilbudhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/i-gang-med-medisinfritt-behandlingstilbudI gang med medisinfritt behandlingstilbudAkershus universitetssykehus har nå etablert et medisinfritt behandlingstilbud for pasienter i psykisk helsevern. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet kan få medisinfri behandling ved DPS Nedre Romeri...06.03.2017 08:01:40
Ansattvalgte representanter til styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ansattvalgte-representanter-til-styret-i-helse-sor-ost-rhfAnsattvalgte representanter til styret i Helse Sør-Øst RHFDe ansatte ved regionens helseforetak har valgt tre medlemmer til styret i Helse Sør-Øst RHF. Fra 16. mars 2017 er disse faste styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF: Kirsten Bubakk, Svein Øverland og Christian Grimsgaard fra henholdsvis Sykehu...03.03.2017 14:02:41
Helsebringende innovasjon mellom to permerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helsebringende-innovasjon-mellom-to-permerHelsebringende innovasjon mellom to permerInnovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre selvbetjeningsteknologi og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Nå er noen av innovasjonsprosjektene samlet i en rapport.01.03.2017 12:54:13
124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/124-millioner-til-klinisk-behandlingsforskning-i-sykehusene124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehuseneDe regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandli...28.02.2017 08:40:10
Prosjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjekteringsteam-for-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitalet-utpektProsjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpektArbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er nå inngått kontrakt med prosjekteringsteamet som skal konkretisere bruk av tomt og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. 27.02.2017 23:00:00
Vil forstå kreftcellenes evne til å reparere DNA-skadehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vil-forsta-kreftcellenes-evne-til-a-reparere-dna-skadeVil forstå kreftcellenes evne til å reparere DNA-skadeKan det å forstå hvordan kreftceller reparerer DNA-skade etter stråling bidra til å forbedre stråleterapi ved kreft? Det ønsker månedens forsker ved Oslo universitetssykehus Randi Gussgard Syljuåsen å finne ut av.   27.02.2017 23:00:00
Innfører tre legemidler - ett får neihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innforer-tre-legemidler-ett-far-neiInnfører tre legemidler - ett får neiSykehusene kan ta i bruk tre legemidler til behandling av nyrekreft, blødersykdom og multippel sklerose. Ett legemiddel til behandling av benmargskreft innføres ikke. 27.02.2017 13:55:37
Rapportering på tvanghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rapportering-pa-tvangRapportering på tvangEn ny kvalitetsindikator for bruk av tvang innen psykisk helsevern for voksne viser at det på årsbasis i 2015 ble benyttet tvangsmidler overfor 6,2 prosent av pasientene. Helse Sør-Øst ligger litt under gjennomsnittet for landet, men tallen...24.02.2017 11:14:48
Vil bedre arbeidsdeltagelsen for pasienter og brukerehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vil-bedre-arbeidsdeltagelsen-for-pasienter-og-brukereVil bedre arbeidsdeltagelsen for pasienter og brukereHelse Sør-Øst RHF og NAV har inngått en avtale om å videreutvikle samarbeidet for å sikre brukerne gode og koordinerte tjenester.14.02.2017 23:00:00
Tønsberg-prosjektet til detaljprosjektering og utbygginghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tonsberg-prosjektet-til-detaljprosjektering-og-utbyggingTønsberg-prosjektet til detaljprosjektering og utbyggingStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Tønsberg-prosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Prosjektet omfatter to bygg ved Sykehuset i Vestfold: Et somatikkbygg på 33 100 kvadratmeter og et psykiatribygg på 11 400 kvad...02.02.2017 15:24:54
Positiv utvikling i ventetidenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/positiv-utvikling-i-ventetidenePositiv utvikling i ventetideneGjennomsnittlig ventetid for pasienter som skal til utredning eller behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst var 54 dager ved utgangen av 2016 og i gjennomsnitt 59 dager i 2016. Resultatet ligger godt under kravet om 65 dagers ventetid. Ve...02.02.2017 15:24:48
Fortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fortsetter-arbeidet-med-planlegging-av-nytt-sykehus-i-drammenFortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i DrammenStyret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å fortsette arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen.  Arbeidet skal tidsmessig tilpasses fremdriften av erverv av sykehustomten.01.02.2017 23:00:00
Helse Sør-Øst med resultat godt over budsjetthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-med-resultat-godt-over-budsjettHelse Sør-Øst med resultat godt over budsjettForetaksgruppen Helse Sør-Øst har et foreløpig resultat for 2016 på 1 116 millioner kroner. Det er 371 millioner mer enn budsjett - og foretaksgruppens beste resultat noensinne.26.01.2017 07:59:35

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter