Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Behandler både kropp og hodehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/behandler-bade-kropp-og-hodeBehandler både kropp og hodeTorsdag 14. mars feiret Helse og arbeid at de har flyttet inn i nye lokaler på Vear. – Dette er veldig stas, sier klinikksjef Gro E. Aasland for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).21.03.2019 14:03:47
God oppstart for FACT-teamethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/god-oppstart-for-fact-teametGod oppstart for FACT-teametI løpet av halvannet år er over 80 pasienter med rus- og alvorlige psykiske lidelser inkludert i oppfølgingstilbudet som Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold samarbeider om.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/FACT_team_nett.jpg" style="BORDER:0px solid;" />21.03.2019 13:58:25
Felles nødnett med Sverigehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/felles-nodnett-med-sverigeFelles nødnett med SverigeNår ambulansen i Østfold tidligere ble kalt ut til trafikkulykker på den andre siden av grensen, kunne de ikke få direkte kontakt med svenske kollegaer. Nå kan de enkelt kommunisere ved å bruke et ny felles tjeneste for nødkommunikasjon, NOSE ISI.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Ambulanse%20nødnett.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.03.2019 09:16:48
Årlig melding for 2018 sendt Helse- og omsorgsdepartementethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/arlig-melding-for-2018-sendt-helse-og-omsorgsdepartementetÅrlig melding for 2018 sendt Helse- og omsorgsdepartementetStyret i HSØ RHF har vedtatt årlig melding for 2018 og sendt denne til Helse- og omsorgsdepartementet. 18.03.2019 13:25:26
Ny utstyrsavtale for diabetespasienter på plasshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-utstyrsavtale-for-diabetespasienter-pa-plassNy utstyrsavtale for diabetespasienter på plassDe fire regionale helseforetakene har signert fem av seks deltilbud om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter. 18.03.2019 10:14:28
Besøkte Notodden sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/besokte-notodden-sykehusBesøkte Notodden sykehusNotodden sykehus planlegger å øke den elektive aktiviteten i framtida. Det fikk ledelsen og tillitsvalgte i Helse Sør-Øst høre da de besøkte sykehuset på fredag. – Jeg er veldig imponert over det vi fikk se på Notodden, sier administrerende...15.03.2019 13:52:53
Utstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utstyr-til-veskevarmeren-enflow-trekkes-tilbake-fra-markedetUtstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedetLeverandøren av blod- og væskevarmeren «enFlow» har meddelt at de trekker tilbake engangskassetter som brukes i dette apparatet fra markedet. Sykehusene i Helse Sør-Øst gjennomgår nå alternative løsninger. Det er ikke meldt om pasientskader...15.03.2019 13:41:11
- Nytt sykehus i Drammen skal byggeshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-nytt-sykehus-i-drammen-skal-bygges- Nytt sykehus i Drammen skal byggesStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen. Klargjøringsarbeider på byggetomten på Brakerøya starter medio mars 2019. Byggearbeidet skal være avsluttet i løpet av 2024, slik at sykehuset kan tas...14.03.2019 17:23:01
Høie godkjenner planene for mjøssykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/hoie-godkjenner-planene-for-mjossykehusHøie godkjenner planene for mjøssykehusHelseminister Bent Høie har i foretaksmøte 8. mars godkjent at det kan planlegges for et nytt mjøssykehus for Sykehuset Innlandet HF. Dette er i tråd med vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 31. januar.08.03.2019 11:26:16
Oppfølging av styrevedtak - konseptfase Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppfolging-av-styrevedtak-konseptfase-aker-og-gaustadOppfølging av styrevedtak - konseptfase Aker og GaustadSom en oppfølging av vedtak i styremøtet 31. januar har Helse Sør-Øst RHF sendt et brev til Oslo universitetssykehus med en rekke bestillinger.05.03.2019 11:06:16
Kortere ventetider for psykisk sykehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kortere-ventetider-for-psykisk-sykeKortere ventetider for psykisk sykeVentetidene for pasienter i psykisk helsevern er blant de korteste i landet. På ett år har ventetidene gått ned fra 54 til 32 dager. – Her har mange gjort en kjempeinnsats, sier klinikksjef ved Sykehuset Telemark HF Lars Ødegård.04.03.2019 11:27:05
Sivert (4) får cellegiften hjemme før han går i barnehagenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sivert-4-far-cellegiften-hjemme-for-han-gar-i-barnehagenSivert (4) får cellegiften hjemme før han går i barnehagenAvansert hjemmesykehus for barn startet opp som et innovasjonsprosjekt for over ti år siden. Nå har dette blitt et fast behandlingstilbud som stadig utvides, for å hjelpe og trygge de mest sårbare pasientene våre. <img alt="sivert" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Sivert.png" style="BORDER:0px solid;" />01.03.2019 16:08:59
Skanska fikk kontrakten for utvikling og bygging av Nybygg for Psykisk Helse Kristiansandhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/skanska-fikk-kontrakten-for-utvikling-og-bygging-av-nybygg-for-psykisk-helse-kristiansandSkanska fikk kontrakten for utvikling og bygging av Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand  Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med integrert samhandling. Sykehusbygg HF står for prosjektledelsen på vegne av Helse Sør-Øst, og samhandlingsperioden starter umiddelbart.  01.03.2019 12:10:42
To år uten hjertestanshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/to-ar-uten-hjertestansTo år uten hjertestansGastrokirurgisk avdeling på Ahus kan nå feire at de ikke har opplevd en eneste hjertestans på to år. Det er et resultat av systematisk forbedringsarbeid og økt kompetanse i å identifisere risikopasienter.26.02.2019 11:54:11
Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIAhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innforer-legemiddel-til-stills-sykdom-og-sjiaInnfører legemiddel til Stills sykdom og sJIABeslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sykdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon. 26.02.2019 09:45:34
«Compassionate use» på rett sporhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/compassionate-use-pa-rett-spor«Compassionate use» på rett sporCompassionate use har vært og skal fortsatt være en måte enkelte pasienter kan få tilgang til lovende medisin før den markedsføres. Ordningen er ment å gi pasienter uten andre tilfredsstillende behandlingsmuligheter adgang til nye legemidle...21.02.2019 16:37:31
Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/klart-for-de-neste-pakkeforlopene-innen-psykisk-helse-og-rusKlart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rusFra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Henvisninger til de tre første pakkeforløpene som startet første januar i år er allerede godt i gang.  14.02.2019 23:00:00
- Et stort løft utført til punkt og prikkehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-et-stort-loft-utfort-til-punkt-og-prikke- Et stort løft utført til punkt og prikkeVirksomhetsoverføringen av sykehuset i Kongsvinger til Akershus universitetssykehus ble gjennomført som planlagt i helgen. Kongsvinger sykehus er fra nå av en del av Ahus, men forblir lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Gr...06.02.2019 10:02:14
Sykehuset Østfold på regional plattform for medikamentell kreftbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sykehuset-ostfold-pa-regional-plattform-for-medikamentell-kreftbehandlingSykehuset Østfold på regional plattform for medikamentell kreftbehandlingSykehuset Østfold innførte systemet CMS (Chemotherapy Management System) i medikamentell kreftbehandling i 2017, og oppdaterer nå løsningen slik at sykehuset er på den samme plattformen som Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Sørlandet sykehus. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/MKB_SykehusetØstfold-1.JPG" style="BORDER:0px solid;" />03.02.2019 23:00:00
Kongsvinger sykehus er nå en del av Akershus universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kongsvinger-sykehus-er-na-en-del-av-akershus-universitetssykehusKongsvinger sykehus er nå en del av Akershus universitetssykehusMed en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Ak...02.02.2019 18:03:44

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.