Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Samarbeid mellom Norge og Danmarkhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/samarbeid-mellom-norge-og-danmarkSamarbeid mellom Norge og DanmarkDet svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler. 18.09.2018 13:53:30
Ny styreleder ved Sørlandet sykehus HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-styreleder-ved-sorlandet-sykehus-hfNy styreleder ved Sørlandet sykehus HFMorten Noreng er av styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnt til ny styreleder ved Sørlandet sykehus HF. Bjørn Walle er oppnevnt til nytt styremedlem.13.09.2018 14:03:22
Ny strategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-strategi-for-eiendomsvirksomheten-i-helse-sor-ostNy strategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-ØstHelse Sør-Øst RHF har vedtatt en revidert strategi for eiendomsvirksomhet i foretaksgruppen.13.09.2018 13:04:33
Studio 99 etablert på Aker helsearenahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/studio-99-etablert-pa-aker-helsearenaStudio 99 etablert på Aker helsearena- Dette er et etterlengtet tilbud, sa helseminister Bent Høie da han onsdag 12. september 2018 åpnet Studio 99 på Aker helsearena. Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk på Aker er nå blitt til treningslab Studio 99. Den er etablert i nye, ti...13.09.2018 12:46:37
Beste e-læringskurs 2017-2018https://www.helse-sorost.no/nyheter/beste-e-leringskurs-2017-2018Beste e-læringskurs 2017-2018For å stimulere til bedre utvikling av e-læring deler nettverket for digital læring i Helse Sør-Øst ut en pris for beste e-læringskurs. Alle helseforetak i regionen jobber med utvikling av digital læring, og i 2018 utvikles det over 100 e-l...13.09.2018 11:35:33
Nye pakkeforløp for psykisk helse og rus: Bedre behandling og mer forutsigbarhethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nye-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-bedre-behandling-og-mer-forutsigbarhetNye pakkeforløp for psykisk helse og rus: Bedre behandling og mer forutsigbarhetNå innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten. Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første pakkeforløpene.13.09.2018 07:16:14
Antall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke redusereshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/antall-sykehussenger-i-oslo-skal-okes-ikke-reduseresAntall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke reduseresDet har sirkulert mange tall om hvor mange sengeplasser det planlegges for ved Oslo universitetssykehus etter utbyggingen av Aker og Gaustad.  Under er tallene slik det ser ut per september 2018.12.09.2018 05:17:31
Utlysning av strategiske midler til kvalitetsforbedringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-strategiske-midler-til-kvalitetsforbedringUtlysning av strategiske midler til kvalitetsforbedringHelse Sør-Øst RHF utlyser prosjektmidler for inntil 3 millioner kroner til prosjekter som kan belyse hvordan tilbudet til pasienter med både somatiske og psykiske sykdommer eller rusproblemer samtidig kan styrkes.10.09.2018 13:04:39
Vi skal bygge opp og styrke sykehusene i Oslohttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vi-skal-bygge-opp-og-styrke-sykehusene-i-osloVi skal bygge opp og styrke sykehusene i OsloDe neste ti årene skal vi bygge nærmere 200 000 kvadratmeter sykehus i Oslo, tilsvarende fem ganger operaen i Oslo. Sykehustilbudet i Oslo skal styrkes og pasienter og brukere skal få bedre og samlede tjenester i nye og egnede lokaler.  31.08.2018 12:58:26
Aker og Gaustad bør bygges ut parallelthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aker-og-gaustad-bor-bygges-ut-paralleltAker og Gaustad bør bygges ut paralleltOslo universitetssykehus står fast ved at det bør bygges samtidig på Aker og Gaustad, og det ligger ikke an til forsinkelser i prosjektet.31.08.2018 10:09:03
Avtaler om øyebehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/avtaler-om-oyebehandlingAvtaler om øyebehandlingBergens Tidende og Aftenposten har rettet kritisk søkelys mot en avtale som er inngått om behandling av pasienter med våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), en tilstand som ubehandlet fører til synstap. Avtalen ble inngått i 2013 ford...30.08.2018 15:55:13
Sju ja og sju nei fra Beslutningsforumhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/sju-ja-og-sju-nei-fra-beslutningsforumSju ja og sju nei fra BeslutningsforumMange ulike metoder var oppe til beslutning i dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder .27.08.2018 13:41:42
Viktig skritt i retning «Én innbygger – én journal»https://www.helse-sorost.no/nyheter/viktig-skritt-i-retning-n-innbygger-n-journalViktig skritt i retning «Én innbygger – én journal»Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent neste fase i arbeidet med å gjøre journalinformasjon tilgjengelig for helsepersonell på tvers av helseforetak. Prosjektet har en kostnadsramme på 126 millioner kroner og er et viktig tiltak for å styr...24.08.2018 13:00:09
Tilleggsutredninger i konseptfasen for Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tilleggsutredninger-i-konseptfasen-for-aker-og-gaustadTilleggsutredninger i konseptfasen for Aker og GaustadPå bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus skal Helse Sør-Øst RHF gjennomføre tilleggsutredninger knyttet til konseptfasen for Aker og Gaustad. 24.08.2018 12:56:51
Prosjektstyret på tomtebefaring i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjektstyret-pa-tomtebefaring-i-drammenProsjektstyret på tomtebefaring i DrammenProsjektstyret for nytt sykehus i Drammen foretok i forbindelse med sitt nylige møte en omfattende befaring av tomten på Brakerøya, hvor det nye sykehuset skal ligge.23.08.2018 13:34:38
Legemidler, avtaler og åpenhethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/legemidler-avtaler-og-apenhetLegemidler, avtaler og åpenhetBergens Tidende har den siste uken satt søkelys på legemiddelavtaler som er unntatt offentlighet. Det synes vi er bra. Åpenhet rundt slike avtaler er absolutt ønskelig, men dette var ikke mulig for brystkreftmedikamentet pertuzumab (Perjeta). 20.08.2018 07:59:45
Pasientene får digitalt innsyn i pasientjournal og logghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/pasientene-far-digitalt-innsyn-i-pasientjournal-og-loggPasientene får digitalt innsyn i pasientjournal og loggTil neste år kan pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst lese utvalgte deler av journalen sin på den nasjonale portalen helsenorge.no. Pasientene vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen. 17.08.2018 12:34:12
Varsler gjennomgang av unntaksordninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/varsler-gjennomgang-av-unntaksordningVarsler gjennomgang av unntaksordningFagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.10.08.2018 11:43:19
Samarbeid om pasientene som trenger det mesthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/samarbeid-om-pasientene-som-trenger-det-mestSamarbeid om pasientene som trenger det mestEn liten gruppe mottar nesten halvparten av sykehustilbudet i spesialisthelsetjenesten. Dette er pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer, hvor et tettere samarbeid mellom helseforetak og kommune vil kunne bidra til et bedre tilbud.09.08.2018 12:38:11
Bruker spill for å bli bedrehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bruker-spill-for-a-bli-bedreBruker spill for å bli bedreAmbulansearbeiderne ved Sykehuset Telemark er blant de første i Norge som tester ut ny spill-teknologi i opplæringen. Et nyutviklet 3D-spill gjør det mulig å trene på ulike akuttpsykiatriske situasjoner. 24.07.2018 08:53:33

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.