Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Nye avtaler om kjøp av helsetjenester fra privatehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nye-avtaler-om-kjop-av-helsetjenester-fra-privateNye avtaler om kjøp av helsetjenester fra privateHelse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen generell kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals og øyesykdommer. 18.07.2018 11:05:09
Studie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MRhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/studie-vesentlig-bedre-prostatakreftdiagnostikk-med-stockholm3-testen-og-mrStudie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MRNy forskning fra Karolinska Institutet i Stockholm, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Aleris Oslo, viser at blodprøven «Stockholm3» sammen med MR og rettede vevsprøver forbedrer prostatakreftdiagnostikken vesentlig. Studien publiseres...10.07.2018 08:26:52
Er barnet egentlig allergisk?https://www.helse-sorost.no/nyheter/er-barnet-egentlig-allergiskEr barnet egentlig allergisk?Mange holder barna sine borte fra viktige matvarer fordi de tror barnet er allergisk.- Når vi som et ledd i en grundig utredning tester dem ved kostprovokasjon, viser det seg at mange ikke har en reell allergi eller har utviklet en tolerans...03.07.2018 10:57:07
Kjemper for riktig bruk av mirakelmedisinen antibiotikahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kjemper-for-riktig-bruk-av-mirakelmedisinen-antibiotikaKjemper for riktig bruk av mirakelmedisinen antibiotikaAntibiotikaresistens er nå en av de største truslene mot folkehelse i verden. Månedens forsker i juli, Dag Berild, var blant de første som advarte mot feil bruk av antibiotika.02.07.2018 11:33:12
14,5 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltak i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/145-millioner-kroner-fordelt-pa-nye-innovasjonstiltak-i-helse-sor-ost14,5 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltak i Helse Sør-ØstÅrets første tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå klar. I overkant av 14,5 millioner kroner har blitt fordelt på 23 prosjekter. 29.06.2018 12:53:49
Utvalg skal utrede autismefeltethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utvalg-skal-utrede-autismefeltetUtvalg skal utrede autismefeltetRegjeringen har i slutten av juni oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.29.06.2018 11:12:43
Usikre CO₂-leveranser håndteres greithttps://www.helse-sorost.no/nyheter/usikre-co-leveranser-handteres-greitUsikre CO₂-leveranser håndteres greitProblemer med CO₂-produksjon og -leveranser både internasjonalt og i Norge har ført til usikkerhet for flere norske virksomheter.29.06.2018 10:43:15
Ja til Alektinib (Alecensa)https://www.helse-sorost.no/nyheter/ja-til-alektinib-alecensaJa til Alektinib (Alecensa)Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). 29.06.2018 06:18:05
Vil øke antall avtalespesialistårsverkhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vil-oke-antall-avtalespesialistarsverkVil øke antall avtalespesialistårsverkStyret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 14. juni 2018 en regional plan for avtalespesialistområdet. Denne peker på tiltak for å styrke avtalespesialistenes rolle i helsetjenesten og legger opp til en økning i antall årsverk. Målet er bedre og...28.06.2018 08:59:27
Fremtidig sykehusstruktur i Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fremtidig-sykehusstruktur-i-innlandetFremtidig sykehusstruktur i InnlandetHelse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe som skal bringe Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Styrebehandling skal etter planen skje innen utgangen av 2018. 28.06.2018 08:43:19
Utlysning av regionale forskningsmidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-regionale-forskningsmidlerUtlysning av regionale forskningsmidlerHelse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye forskningsprosjekter, regionale forskningsnettverk og utenlandsstipend. I tillegg utlyses det strategiske prosjektmidler for styrking av kompetanse og infrastruktur ved ikke-universitetssykehus. 25.06.2018 13:31:42
Nina Mevold ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandet sykehus HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nina-mevold-ansatt-som-ny-administrerende-direktor-for-sorlandet-sykehus-hfNina Mevold ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandet sykehus HFNina Mevold (51) ble i dagens styremøte ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF. Mevold kommer fra stillingen som kommunaldirektør for Helse og omsorg i Bergen kommune. Hun er også kåret til årets helseleder i 2018 a...25.06.2018 12:24:14
Godt teamarbeidsklima i sjukehusahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/godt-teamarbeidsklima-i-sjukehusaGodt teamarbeidsklima i sjukehusaMedarbeidarane i norske sjukehus og institusjonar trives på jobb og opplev pasienttryggleiken som god. Det viser resultata av den nasjonale medarbeidarundersøkinga ForBedring. 25.06.2018 10:00:00
Regional utviklingsplan sendes på bred høringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-utviklingsplan-sendes-pa-bred-horingRegional utviklingsplan sendes på bred høringStyret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å sende utkastet til regional utviklingsplan 2035 på bred høring. Høringsperioden blir 1. juli – 15. oktober 2018.19.06.2018 07:52:03
Kan gjennomføre som planlagthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kan-gjennomfore-som-planlagtKan gjennomføre som planlagtStyret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en økonomisk langtidsplan for 2019 til 2022 som tar høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase. Samtidig gir planen rom for videreføring av regionale IKT-prosjekter.19.06.2018 07:38:57
Utbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfasehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-somatikk-ved-sykehuset-telemark-skien-viderefores-til-konseptfaseUtbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfaseStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen for utbygging somatikk Skien skal videreføres til konseptfase. Dette inkluderer også investering i en stråleterapienhet, som følge av den planlagte opptrappingen og desentraliseringen...18.06.2018 08:31:51
Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfasehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-psykiatri-ved-akershus-universitetssykehus-viderefores-til-konseptfaseUtbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfaseStyret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfu...18.06.2018 07:46:16
Konkurranse om anskaffelse av nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus avlysthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/konkurranse-om-anskaffelse-av-nybygg-psykisk-helsevern-sorlandet-sykehus-avlystKonkurranse om anskaffelse av nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus avlystHelse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse konkurransen om nybygg helsevern ved Sørlandet sykehus. Det er begått feil i konkurransen som bare kan repareres ved å avlyse konkurransen.15.06.2018 14:24:19
Bedre tilbud til pasienter med hjerneslag i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/bedre-tilbud-til-pasienter-med-hjerneslag-i-helse-sor-ostBedre tilbud til pasienter med hjerneslag i Helse Sør-ØstStyret i Helse Sør-Øst RHF vedtok torsdag 14. juni at Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF skal etablere tilbud om mekanisk trombektomi. I dag er det kun Oslo universitetssykehus som utfører trombektomi ved hjerneslag i Helse Sør-Øst.  15.06.2018 11:29:48
Helse Sør-Øst avlyser tjenesteutsetting av IKT infrastrukturhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-avlyser-tjenesteutsetting-av-ikt-infrastrukturHelse Sør-Øst avlyser tjenesteutsetting av IKT infrastrukturStyret i Helse Sør-Øst RHF har i møte 14. juni besluttet å avbestille kontrakten om tjenesteutsetting av IKT-infrastruktur med selskapet DXC. Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å standardisere og utvikle IKT-infrastrukturen i regionen i n...14.06.2018 14:15:51

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.