Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

13,1 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltakhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/131-millioner-kroner-fordelt-pa-nye-innovasjonstiltak13,1 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltakÅrets siste tildeling av regionale innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst er klar. I overkant av 13,1 millioner kroner er fordelt på 23 prosjekter. 15.12.2017 14:28:36
Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inngatt-kontrakter-for-nytt-sykehus-i-drammenInngått kontrakter for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på syv fagvise kontrakter. Arbeidet med å prosjektere...15.12.2017 12:33:56
Forskningsmidler for 2018 fordelthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forskningsmidler-for-2018-fordeltForskningsmidler for 2018 fordeltStyret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 132,7 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2018. 14.12.2017 15:09:11
Felles løsning for medikamentell kreftbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/felles-losning-for-medikamentell-kreftbehandlingFelles løsning for medikamentell kreftbehandlingStyret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.  Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kref...14.12.2017 15:08:11
Videre planer for regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-planer-for-regional-sikkerhetsavdelingVidere planer for regional sikkerhetsavdelingHelse Sør-Øst RHF vil nå avklare på hvilken måte en best kan arbeide videre med planene om å etablere en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.14.12.2017 15:05:39
Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvarhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innforer-elektroniske-epikriser-og-laboratoriesvarInnfører elektroniske epikriser og laboratoriesvarUtveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling. 14.12.2017 09:35:49
Første sykehus som oppnår nivå seks i Nordenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/forste-sykehus-som-oppnar-niva-seks-i-nordenFørste sykehus som oppnår nivå seks i NordenFredag ble Sykehuset Østfold vurdert til nivå 6, det nest høyeste, på den anerkjente EMRAM-skalaen for modenhet for kliniske datasystemer i sykehus. Sykehuset Østfold er det første sykehuset som oppnår nivå 6 i Norden.11.12.2017 09:41:13
Fortsatt for høy prishttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fortsatt-for-hoy-prisFortsatt for høy prisBeslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza). 08.12.2017 10:58:41
Rapport peker på viktige momenter for digitalisering av helsesektorenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rapport-peker-pa-viktige-momenter-for-digitalisering-av-helsesektorenRapport peker på viktige momenter for digitalisering av helsesektorenHelse- og omsorgsdepartementet ga i juni 2017 Direktoratet for e-helse oppdrag om å gå gjennom informasjonssikkerheten ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet presenterte resultatet av arbeidet torsdag 30...30.11.2017 13:21:28
Alle sykehusene i Helse Sør-Øst får nytt forsyningssenterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/alle-sykehusene-i-helse-sor-ost-far-nytt-forsyningssenterAlle sykehusene i Helse Sør-Øst får nytt forsyningssenterPå Berger, like nord for Oslo, ligger det nye store forsyningssenteret for sykehusene i Helse Sør-Øst. Fra et lager på 9600 kvadratmeter kjøres daglig store mengder medisinske forbruksvarer ut til sykehusene i regionen. Siden åpningen i okt...28.11.2017 13:31:02
Standardiserte forløp skal fjerne flaskehalser og dobbeltarbeidhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/standardiserte-forlop-skal-fjerne-flaskehalser-og-dobbeltarbeidStandardiserte forløp skal fjerne flaskehalser og dobbeltarbeid– Nå får vi en eksakt oppskrift som både pasient og ansatte kan forholde seg til, forteller seksjonsleder Anne Ruth Skagestad ved Sykehuset i Vestfold. Hun er en av dem som jobber med de 28 nye kirurgiske akuttforløpene som er satt i gang i...24.11.2017 13:58:29
Etablering av protonsenter i Oslohttps://www.helse-sorost.no/nyheter/etablering-av-protonsenter-i-osloEtablering av protonsenter i OsloRegjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet sikrer etablering av protonbehandling i Oslo, og deretter også i Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode. 24.11.2017 10:53:18
120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/120-millioner-til-klinisk-behandlingsforskning-i-sykehusene120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehuseneDe regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).23.11.2017 10:56:39
Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/jan-frich-blir-ny-direktor-for-medisin-og-helsefag-i-helse-sor-ostJan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-ØstJan Frich er tilsatt som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. Jan Frich er professor i helseledelse og kommer fra stillingen som leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og som nestleder...21.11.2017 14:05:16
Ny avtale om transport av laboratorieprøver er inngåtthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-avtale-om-transport-av-laboratorieprover-er-inngattNy avtale om transport av laboratorieprøver er inngåttNorske sykehus har inngått en transportavtale for laboratorieprøver med Posten Norge AS, som erstatning for A-postordningen som faller bort ved nyttår. 21.11.2017 12:59:10
Ahus satser på god kommunikasjon med pasientenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ahus-satser-pa-god-kommunikasjon-med-pasienteneAhus satser på god kommunikasjon med pasienteneAhus satser nå på intern opplæring i klinisk kommunikasjon. - Lykkes vi med å fange opp viktig informasjon i samtalene med pasientene, blir behandlingen mye bedre, sier professor Pål Gulbrandsen, som er faglig ansvarlig for opplæringen på Ahus.21.11.2017 11:19:50
- Fremtidens pacemakerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/-fremtidens-pacemaker- Fremtidens pacemakerMed ny teknologi jobber Per Steinar Halvorsen ved Intervensjonssenteret (IVS) på Oslo universitetssykehus (OUS) med det som kan bli fremtidens pacemaker. Han er månedens innovatør.17.11.2017 10:39:40
Fornøyd med interaktiv henvisning og rekvireringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fornoyd-med-interaktiv-henvisning-og-rekvireringFornøyd med interaktiv henvisning og rekvireringOver 360 legekontorer kan nå sende papirløs henvisning og rekvirering til helseforetakene i Helse Sør-Øst. - Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkepark...17.11.2017 09:00:16
Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMShttps://www.helse-sorost.no/nyheter/revidert-regional-strategi-for-kvalitet-pasientsikkerhet-og-hmsRevidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMSStyret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i møtet 16. november revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. Strategien innebærer at pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeidet blir en integrert del av HMS-arbeidet i sykehusene. 16.11.2017 14:29:35
Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gjennomgang-av-basestruktur-for-luftambulansehelikopterGjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopterHelse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge.15.11.2017 14:27:55
Arbeidet med overføringen av Kongsvinger er i ganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/arbeidet-med-overforingen-av-kongsvinger-er-i-gangArbeidet med overføringen av Kongsvinger er i gangKongsvinger sykehus, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i...14.11.2017 11:35:56
Tønsbergprosjektet har vunnet internasjonal prishttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tonsbergprosjektet-har-vunnet-internasjonal-prisTønsbergprosjektet har vunnet internasjonal prisTønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology.31.10.2017 13:46:03
Skjermbilde endret – mulig kilde til feil fjernethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/skjermbilde-endret-mulig-kilde-til-feil-fjernetSkjermbilde endret – mulig kilde til feil fjernetAlle sykehusene i Helse Sør-Øst har nå fått endret skjermbildet i det elektroniske pasientjournalsystemet der det registreres om pasienten har rett til utredning eller behandling. Dermed er en mye omtalt kilde til feilregistrering fjernet.31.10.2017 09:24:22
Datatilsynet varsler gebyr til helseforetakenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/datatilsynet-varsler-gebyr-til-helseforetakeneDatatilsynet varsler gebyr til helseforetakeneHelseforetakene i Helse Sør-Øst har mottatt et forhåndsvarsel fra Datatilsynet om at de vil ilegge foretakene en bot på 800.000,- kroner for mangelfull risikovurdering og sårbarhetsanalyser knyttet til IKT-infrastrukturmoderniseringen. Data...27.10.2017 11:38:53
Behovsdrevet innovasjonhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/behovsdrevet-innovasjonBehovsdrevet innovasjonBehovsdrevet innovasjon står somfellesnevner for prosjektene i Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus HF. Der jobber Dag Undlien. Han er månedens innovatør i Helse Sør-Øst. 24.10.2017 22:00:00
Den sannheten jeg har i dag er sannsynligvis ikke den samme i morgenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/den-sannheten-jeg-har-i-dag-er-sannsynligvis-ikke-den-samme-i-morgenDen sannheten jeg har i dag er sannsynligvis ikke den samme i morgenViljen til nytenkning har resultert i en strålende forskerkarriere. Tilfeldighetene gjorde at han som nyutdannet lege fra Tyskland takket ja til turnusjobb på Porsgrunn sykehus på slutten av 90-tallet. Her spesialiserte han seg innen indrem...23.10.2017 22:00:00
Arrangerer to store fedmekonferanserhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/arrangerer-to-store-fedmekonferanserArrangerer to store fedmekonferanserSenter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) ved Sykehuset i Vestfold (SiV) har påtatt seg vertskapsrollen for både den årlige nasjonale konferansen «Fedmeforskningsdagene 2017», samt det europeiske toppmøtet «EASO-COM Summit». 19.10.2017 13:40:52
Helse Sør-Øst: Mer enn 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tidhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-mer-enn-90-prosent-av-pasientene-behandles-til-planlagt-tidHelse Sør-Øst: Mer enn 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tidAv alle pasientene ved sykehusene i Helse Sør-Øst blir 91,2 prosent fulgt opp til planlagt tid. Den nye, nasjonale pasientindikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid», viser at Helse Sør-Øst er den regionen som har bes...19.10.2017 08:54:42
Styrker digital samhandling med pasientenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/styrker-digital-samhandling-med-pasienteneStyrker digital samhandling med pasienteneHelse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandl...18.10.2017 06:52:56
Stor økning i digital læringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stor-okning-i-digital-leringStor økning i digital læringAntall gjennomførte e-læringskurs for Helse Sør-Øst økte med 28 prosent i perioden januar til september 2017 sammenlignet med året før. Det ble registrert 163 000 gjennomførte e-læringskurs i helseforetakene i denne perioden. 16.10.2017 10:56:36
Skal samarbeide om sykehuslegenes tariffavtalerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/skal-samarbeide-om-sykehuslegenes-tariffavtalerSkal samarbeide om sykehuslegenes tariffavtalerI tiden frem mot hovedoppgjøret i 2018 vil de regionale helseforetakene (RHF-ene) sette i gang to prosjekter som blant annet skal se på sykehuslegenes tariffavtaler. Legeforeningen deltar i arbeidet.13.10.2017 10:00:36
Kjøp av helsetjenester fra private i tråd med behovenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kjop-av-helsetjenester-fra-private-i-trad-med-behoveneKjøp av helsetjenester fra private i tråd med behoveneUndersøkelser og behandlinger levert av private virksomheter er en viktig del av den offentlige helsetjenesten i Sør-Øst. Årlig brukes rundt 11,5 prosent av den totale rammen på kjøp fra private. Hvilke tjenester som kjøpes fra private bygg...13.10.2017 08:34:47
Kan opprettholde høyt aktivitetsnivåhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kan-opprettholde-hoyt-aktivitetsnivaKan opprettholde høyt aktivitetsnivå- Forslaget til Statsbudsjett for 2018 gir oss i Helse Sør-Øst anledning til å opprettholde et høyt aktvitetsnivå og arbeide videre med kvaliteten i det pasientrettede arbeidet vi utfører, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i...12.10.2017 14:07:00
Ny nasjonal undersøkelse skal forbedre sykehusenehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-nasjonal-undersokelse-skal-forbedre-sykehuseneNy nasjonal undersøkelse skal forbedre sykehuseneHvordan er arbeidsmiljøet på jobben din? Er det greit å si fra om kritikkverdige forhold? Er du fornøyd med sjefens innsats? Snart får alle medarbeidere mulighet til å svare på denne type spørsmål. Svarene skal brukes til å gjøre spesialist...05.10.2017 06:18:09
Svært god respons på prosjekteringsoppdrag for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/svert-god-respons-pa-prosjekteringsoppdrag-for-nytt-sykehus-i-drammenSvært god respons på prosjekteringsoppdrag for nytt sykehus i DrammenTilbudsfristen for å levere tilbud i pågående konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammen gikk ut 29.09.17. Konkurransen omfatter alle fag fra oppstart forprosjekt til prosjektet er ferdig og sykehuset er tatt i bruk. 30.09.2017 13:30:24
Styrker tilgangskontroll i DIPShttps://www.helse-sorost.no/nyheter/styrker-tilgangskontroll-i-dipsStyrker tilgangskontroll i DIPS- Trygg og sikker håndtering av pasientopplysninger er svært viktig for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Per i dag er ikke styringen av egne ansattes tilgang til pasientjournalsystemet DIPS så god som ønskelig. Vi jobber derfor målrettet me...29.09.2017 09:54:23
Utviklingen av fremtidens Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utviklingen-av-fremtidens-oslo-universitetssykehusUtviklingen av fremtidens Oslo universitetssykehusMålbildet for fremtidens Oslo universitetssykehus er tegnet. Det skal ivareta kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus og trygge befolkningens behov for sykehustjenester i hovedstadsområdet. På nyåret går arbeidet over i en ny fase hvor p...27.09.2017 11:27:06
Kjøper helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideellehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kjoper-helsetjenester-for-nesten-ni-milliarder-kroner-fra-private-og-ideelleKjøper helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelleHelse Sør-Øst RHF kjøper årlig helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelle leverandører. Dette tilsvarer 11,5 prosent av foretaksgruppens totale driftskostnader.27.09.2017 11:25:15
Helse Sør-Øst kunngjør nye driftsavtaler for avtalespesialisterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-kunngjor-nye-driftsavtaler-for-avtalespesialisterHelse Sør-Øst kunngjør nye driftsavtaler for avtalespesialisterHelse Sør-Øst har driftsavtale med 965 avtalespesialister rundt om i regionen. Nå kunngjøres det ni nye driftshjemler og ytterligere to kommer om kort tid. 27.09.2017 11:22:40
Oppdager problemer før de inntrefferhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppdager-problemer-for-de-inntrefferOppdager problemer før de inntrefferTor Inge Tønnessen jobber med å oppdage mulige komplikasjoner hos pasienter før de oppstår. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.27.09.2017 11:07:40
Fire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentligehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fire-vinnere-skal-utvikle-fremtidens-losninger-for-det-offentligeFire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentligeTo prosjekter innen helse og omsorg, et innen smarte bygg og et innen samferdsel får støtte fra Innovasjon Norge for å løse samfunnsutfordringer på helt nye måter. De to prosjektene innen helse og omsorg skal gjennomføres av helseforetak i...27.09.2017 05:39:16
Skal utrede tilbud om trombektomihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/skal-utrede-tilbud-om-trombektomiSkal utrede tilbud om trombektomiHelse Sør-Øst RHF skal utrede regionens organisering av  tilbud om mekanisk trombektomi, «utfisking» av blodpropp, ved alvorlige hjerneslag. Arbeidet skal koordineres med de øvrige regionene slik at det etableres felles førende prinsipper for hele landet.25.09.2017 08:17:26
Tar grep for å styrke IKT-sikkerhethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tar-grep-for-a-styrke-ikt-sikkerhetTar grep for å styrke IKT-sikkerhet- Jeg er glad for at styret har fått bekreftet at det viktige arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i regionen er godt i gang, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen, etter at styret fikk en orientering om status for...15.09.2017 06:38:45
Ny ledelse i brukerutvalgethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-ledelse-i-brukerutvalgetNy ledelse i brukerutvalgetStyret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF. Rune Kløvtveit og Nina Roland er oppnevnt til henholdsvis leder og nestleder.14.09.2017 08:18:23
Rekordinteresse etter forskningsmidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/rekordinteresse-etter-forskningsmidlerRekordinteresse etter forskningsmidlerForskningsinteressen og interessen for forskningsfinansiering er rekordhøy i Helse Sør-Øst. I år er det kommet inn 680 søknader om forskningsmidler. Det er 100 flere søknader enn i fjor.13.09.2017 09:33:46
Videre samarbeid mellom Feiring og Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-samarbeid-mellom-feiring-og-helse-sor-ost-rhfVidere samarbeid mellom Feiring og Helse Sør-Øst RHFGeneralsekretær i LHL Frode Jahren og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus har i dag hatt et konstruktivt og godt møte.08.09.2017 11:34:08
Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha avtale med LHLhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-vil-fortsatt-ha-avtale-med-lhlHelse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha avtale med LHLHelse Sør-Øst har i dag fått spørsmål fra media om hvorvidt regionen skal fortsette å kjøpe tjenester fra  LHL-Feiring. LHL-Feiring leverer i dag tjenester innen hjerteoperasjoner, kardiologiske utredninger og behandlinger. 04.09.2017 15:47:35
Langvarig forskning for bedre behandling av tarmsykdommerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/langvarig-forskning-for-bedre-behandling-av-tarmsykdommerLangvarig forskning for bedre behandling av tarmsykdommer– Aktiv forskning og hevet fagkompetanse kommer utvilsomt våre pasienter til gode, sier Jørgen Jahnsen ved Akershus universitetssykehus, månedens forsker for august i Helse Sør-Øst.03.09.2017 22:00:00
Innovasjonsmidler tildelt: 15,6 millioner kroner fordelt på nye tiltak i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/innovasjonsmidler-tildelt-156-millioner-kroner-fordelt-pa-nye-tiltak-i-helse-sor-ostInnovasjonsmidler tildelt: 15,6 millioner kroner fordelt på nye tiltak i Helse Sør-ØstÅrets første tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. I overkant av 15,6 millioner kroner har blitt fordelt på 27 prosjekter. 01.09.2017 07:51:12
Utlysning av innovasjonsmidlerhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-innovasjonsmidlerUtlysning av innovasjonsmidlerHelse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 14 mill. kroner for høsten 201701.09.2017 07:10:04

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF gir jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan abonnere på nyhetsbrevet å få aktuelle saker direkte i din e-post.

Abonner på nyhetsbrev

 

 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.