logo Helse Sør-Øst

- Et betydelig løft for en sårbar gruppe

Leger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til tilrettelagte avhør ved Statens barnehus Moss, og som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. – Et betydelig løft for en sårbar gruppe, sier direktør ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus, Erik Borge Skei.

Publisert 24.05.2018

Årlig kommer det om lag 1200 barn til avhør ved Statens barnehus i Moss. Hovedoppgaven til barnehusene er å samordne tilrettelagte avhør (tidligere dommeravhør), medisinske undersøkelser, behandling og oppfølging av barn som kan ha vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, eller har vært vitne til dette.


Til nå har et fåtall av barna som er på Barnehusene fått medisinsk undersøkelse, og medisinskfaglig kompetanse på barnehusene har vært etterspurt. Leder i Norsk barnelegeforening, Ingebjørg Fagerli, etterlyste i Aftenposten november 2016 øremerkede midler for å bygge opp viktig medisinskfaglig kompetanse ved Barnehusene.

Les hele saken på Akershus universitetssykehus sine nettsider