logo Helse Sør-Øst

- Nå får vi til noe som mange sykehus strever med

Det er nødvendig å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet for å vite om tiltakene hjelper. Men målingene har vært tidkrevende på grunn av mangel på gode verktøy for å gjøre slike målinger. Ortopedisk klinikk på Ahus tok saken i egne hender og fant en løsning gjennom et samarbeid på tvers av avdelinger.

Publisert 10.01.2018
Sist oppdatert 12.01.2018

Gjennom nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, jobber Akershus universitetssykehus (Ahus) for å redusere antallet pasientskader. Programmet definerer 16 innsatsområder med tilhørende tiltakspakker.

For å kunne se om tiltakene virker, må arbeidet dokumenteres og måles. Pasientsikkerhetsprogrammet krever slike målinger, men hittil har det eksistert få tilgjengelige verktøy for å gjøre målingene.

I dag gjøres mye av pasientscreeningen manuelt på egne papirskjemaer som deretter må føres inn digitalt for å kunne måles i ettertid. I mangel på effektive verktøy er målingene derfor tidkrevende og utgjør en ressursutfordring for sykehusene.

Les hele saken på nettsidene til Akershus universitetssykehus.