logo Helse Sør-Øst

13,1 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltak

Årets siste tildeling av regionale innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst er klar. I overkant av 13,1 millioner kroner er fordelt på 23 prosjekter.

Publisert 15.12.2017

​Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 63 søknader. Alle søknadene ble vurdert ut fra kvalitet, innovasjonsgrad og nytteverdi for helsetjenesten.

- Det er gledelig å se at det er god oppslutning fra nesten alle helseforetakene i regionen, sier innovasjonssjef Kjetil Storvik i Helse Sør-Øst RHF. Vi ser at flertallet av de forskningsbaserte innovasjonsprosjektene kommer fra Oslo universitetssykehus, mens ikke-universitetssykehusene er sterke på behovsdrevne prosjekter.

Fordelingen av tildelte midler mellom helseforetakene er god. Det er syv helseforetak blant de innstilte søkerorganisasjonene, deriblant fem ikke-universitetssykehus.

- Der ledelsen har fokus på innovasjon, samtidig som den administrative støtten fra innovasjonsenheten er sterk, holder søknadene generelt et høyt nivå. Vi ser at dette gir uttelling, sier Storvik.

Det er denne gangen tildelt 8,5 millioner kroner til prosjekter i kategorien behovsdrevet innovasjon og 4,6 millioner innenfor kategorien forskningsbasert innovasjon.

Se liste over tildelinger